Система Orphus

Історія кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

 Кафедра педагогічної майстерності веде відлік із 1 лютого 1996, коли була створена кафедра конструювання педагогічних технологій. У 2000 вона була перейменована на кафедру педагогічних технологій, у 2003 – на кафедру педагогічної майстерності, а у 2018 –  кафедру педагогічної майстерності та інклюзивної освіти.

Кафедрою завідували: Матвієнко П. І.  (1996–2007); Білик Н. І. (2008–2012), Зелюк В. В. (2013, 2015–2016); Сухенко Я. В. (2013–2014), Мирошниченко В. І. (2017), Калініченко І. О. (з 2018).

На кафедрі працювали викладачами: Бойко А. М., Ільченко В. Р., Калініченко І. О., Калюжна Ю. І., Матвієнко П. І., Моргун В. Ф., Новак О. О., Стрельніков В. Ю., Сухенко Я. В., котрі зробили вагомий внесок у розвиток педагогічної майстерності освітян Полтавщини, впровадження педагогічних технологій, зокрема технології «Довкілля», в регіоні і  Україні, проектування системи інтенсивного навчання, соціально-психологічної компетентності вчителя.

Співробітниками кафедри захищено дисертаційні дослідження:

«Розвиток професійної компетентності вчителів у післядипломній освіті» (Стрельніков В. Ю. , 1995);
«Виховання учнів старших класів на національно-культурних традиціях українського народу» (Охріменко І. В., 1999);
«Підготовка вчителів до естетичного виховання школярів у сучасному інформаційному просторі» (Мирошниченко В. І., 2001);
«Формування готовності педагогічних працівників до комплексної оцінки дидактичного процесу в системі післядипломної освіти» (Матвієнко П. І., 2003);
«Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів» (Білик Н. І, 2005);
«Розвиток емпатії практичного психолога як чинник його саморегуляції» (Сухенко Я. В. , 2012);
«Виховання підлітків із особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища» (Калініченко І. О., 2014);
«Педагогічні умови розвитку комунікативних здібностей підлітків з девіантною поведінкою у позаурочній виховній діяльності» (Чарченко П. С., 2015);
«Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (Білик Н. І. , 2016).

Здобули науковий ступінь та звання:
професора – Моргун В. Ф.;
кандидата педагогічних наук – Матвієнко П. І., Охріменко І. В., Мирошниченко В. І. , Білик Н. І., Стрельніков В. Ю. , Калініченко І. О., Чарченко П. С.;
кандидата психологічних наук – Сухенко Я. В.;
доцента – Охріменко І. В., Стрельніков В. Ю., Білик Н. І., Мирошниченко В. І., Зелюк В. В. ;
доктора педагогічних наук – Білик Н. І.
Вступили в аспірантуру: Пятаха Н. Я. ; Маслова В. А., Єщенко М. М., у докторантуру – Сухенко Я. В.

Результати наукових досліджень кафедри висвітлено у найвагоміших виданнях:
«Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика» (1999, 2-ге вид. – 2007);
«Антологія краєзнавства Полтавщини» (2005, 2-ге вид. – 2007);
«Комплексна оцінка дидактичного процесу» (2005);
«Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти» (2003);
«Всеполтавський посвіт школи-родини» (2006);
«Козацькі традиції Полтавщини: імена – пам’ятники – події – легенди» (2008);
«Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів» (2008);
«Особистість в освіті: парадигма культури» (2011);
«Освіта Полтавщини назустріч дітям (з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області)» (2012);
«Педагогічна майстерність: виклики ХХІ століття» (2013);
«Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (2015);
«Дивитися і бачити: путівник для батьків дітей із порушеннями зору» (2016);
«Любити і допомагати: путівник для батьків дітей з інтелектуальними порушеннями» (2018).

Протягом 1997–2018 кафедрою була створена низка творчих педагогічних спільнот: Інформаційно-координаційний центр – центр українського розвою на Полтавщині; спеціальна дослідницька група «Школа-родина»; Школа організаційного розвитку і педагогічної майстерності для директорів і практичних психологів; Інтернет-лабораторія проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників України; Школа педагогічної майстерності Шалви Амонашвілі; Полтавська регіональна школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти; Міжрегіональний центр педагогічної освіти «Новатор»; Школа молодого вчителя Полтавщини, Школа інклюзивної освіти, які надали можливість долучити до їхньої діяльності понад 2 000 осіб. Функціонування вищезгаданих освітніх педагогічних спільнот дало поштовх для створення інших новітніх спільнот педагогічних працівників у Полтавській регіональній освітній системі підвищення кваліфікації.

 

Відповідальні за зміст сторінки: Білик Н.І., Калініченко І.О.

Останнє оновлення 18.01.2019

ПОІППО      Головна      Цілі      Архів      Редакційна колегія      Редакційна рада      Редакція      Авторам


 Зв'язатися з веб-майстром. Останнє оновлення 21.01.2019 року. Send comments to webmaster Last update: 21.01.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.