Система Orphus

Політика у сфері якості та настанова з якості

image001

У 2010 році інститут пройшов успішно сертифікацію і підтвердив високий рівень якості менеджменту. Сертифікат відповідає вимогам  ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT) згідно з чинними в Україні нормативними документами.

image003

Результат  роботи  колективу за стандартами ISO 9001:2009 був  узагальнений  та систематизований  у  виданні  збірника  матеріалів СУЯ  відповідно  до  вимог  ДСТУ ISO 9001:2009 «Проектування  регіональних  освітніх  систем підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників: система  управління  якістю  в  ПОІППО». 

image005

Дане видання  призначене  для  щоденного  використання керівництвом  і  персоналом  інституту,  а  також для широкого загалу освітян області, для впровадження і  підтримки  в  робочому  стані  системи  управління якістю.

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В.Остроградського


Затверджено наказом ПОІППО
від 23.06.2008 р. № 156

Місія ПОІППО:
сприяти професійному розвитку педагогів задля підвищення якості освіти в Полтавській області.
Цінності:
досконалі вміння, інновації, пошук і дослідження, допитливість, різноманітність, рівноправність і справедливість, підтримка діяльності громадських об’єднань працівників освіти і учнівської молоді, населення області, екологічна безпека, чесність, повага, толерантність, довіра, технологія, прозорість.
Основні принципи:
1. реалізація політики держави у сфері освіти;
2. пріоритетність потреб і прав споживача у наданні послуг інституту;
3. прозорість, послідовність і професійність управління у системі ПО;
4. професійний розвиток і саморозвиток персоналу для вирішення завдань інституту;
5. ефективне поліпшення якості надання послуг.
Ми забезпечуємо якісне виконання роботи шляхом:
1. використання вітчизняного та міжнародного досвіду з надання освітніх послуг;
2. постійного удосконалення процесів, що стосуються розуміння (вивчення) і задоволення потреб споживачів (замовників);
3. створення належного виробничого і навчально-дослідницького середовища;
4. підтримки на високому рівні компетентності персоналу;
5. удосконалення взаємодії персоналу за принципами управління (менеджменту) знаннями;
6. моніторингу та вимірювання якості надання послуг і процесів системи управління якістю для запобігання виникненню проблем;
7. партнерства та взаємовигідного співробітництва з інституціями, які сприяють наданню освітніх послуг.
Відповідальність керівництва:
Керівництво ПОІППО бере на себе зобов’язання щодо:
• підтримання системи управління якістю і поліпшення її результативності відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009;
• забезпечення ресурсами, реалізації Політики і доведення її до кожного працівника.
Реалізація затвердженої політики здійснюється шляхом виконання таких завдань:
1    Систематичне та постійне вдосконалення системи управління якістю в ПОІППО;
2    Підвищення кваліфікації персоналу ПОІППО;
3    Проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю в ПОІППО;
4    Аналізування діяльності ПОІППО у сфері якості та проведення коригувальних дій.

 Настанова з якості

Досвід упровадження системи управління якістю в післядипломну педагогічну освіту В. В.Зелюк (стаття)


Відповідальна за зміст сторінки О. Мартинець

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.