Система Orphus

Про досвід роботи Кобеляцького районного методичного кабінету з теми «Науково-методичне забезпечення практичної спрямованості діяльності районних колективних форм методичної роботи»

Вирішити проблему методологічної переорієнтації процесу навчання та виховання на розвиток особистості учня, формування його життєво важливих компетентностей можна лише шляхом підвищення ефективності праці кожного педагога, якнайповнішого використання його потенціальних творчих можливостей.У сучасній школі зросла потреба в педагогах, які здатні оновити зміст своєї діяльності шляхом критичного, творчого її удосконалення, використання досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду.

 

Районна методична служба визначила своїм основним завданням – моделювати і створювати умови для самореалізації та вдосконалення особистості педагога та учня в умовах переходу від традиційних форм організації навчальної діяльності до розвивальних, проблемних. При такому підході кожен керівник навчального закладу, кожен педагог мають можливість якомога повніше розкрити свої здібності, набути навичок дослідницької діяльності, розвивати ініціативу та творчість, використовувати досягнення науки, досвід колег.

Науково-методичне забезпечення практичної спрямованості діяльності районних колективних форм методичної роботи – пріоритетний напрямок роботи районного методичного кабінету.

Методична робота з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів спрямова на насприяння проектування моделі системи роботи школи з урахуванням необхідності переведення її в режим розвитку. На базі району працювала обласна Школа психологічного забезпечення організаційного розвитку і педмайстерності під керівництвом Н.І.Білик, кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафедри педагогічної майстерності ПОІППО ім. М.В.Остроградського. Зміст роботи районних постійно діючих семінарів для директорів шкіл та заступників з навчально-виховної роботи зосереджено на оновлення (модернізацію) управлінської діяльності, що передбачає виконання прогностичної, консультативної, дипломатичної, менеджерської, представницької функцій. З цією метою проводиться комплекс семінарсько-практичних занять, ділових ігор, круглих столів, тренінгів, творчих звітів керівників, які забезпечують формування найважливіших управлінських функцій.

На даний час визначено напрямки розвитку всіх навчальних закладів. Створення планів розвитку терміном на 3–5 років забезпечує цілеспрямовану діяльність педагогічних колективів. Успішною є їх реалізація в Білицькій №1, Бутенківській, Кобеляцькій №2, Світлогірській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, Кобеляцькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №3.

Розроблені в кожній школі проекти із науково-методичних проблем сприяють урізноманітненню і оновленню форм методичної роботи, спрямовують роботу з педагогічними працівниками на оволодіння сучасними педагогічними технологіями навчання і виховання.

Ареною обміну досвіду для керівників навчальних закладів є, запроваджене райметодкабінетом, щорічне творче звітування керівників шкіл (у роки їх атестації) з питання: «Успіхи і проблеми у реалізації планів розвитку загальноосвітніх навчальних закладів та проектів зі шкільних науково-методичних проблем»

З метою підвищення ефективності діяльності районних колективних та групових форм методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів з 2014 року започатковано щорічне проведення фестивалю методичних ідей та педагогічних знахідок районних методичних об’єднань (РМО) та постійно діючих семінарів (ПДС). Керівники РМО, ПДС, які визначаються на початку навчального року, в червні презентують свою діяльність та її результати, обмінюються досвідом, пропагують використані ефективні форми методичної роботи з педкадрами та сучасні технології навчання, відкривають нові імена результативно та творчо працюючих учителів. До підготовки заходу залучені методисти, які разом із керівниками РМО та ПДС аналізують ефективність проведеної роботи з педагогічними кадрами.

Серед сучасних і ефективних форм і видів методичної роботи, які використовуються методистами райметодкабінету, - нетрадиційні форми методичної роботи, спрямовані на максимальну активізацію практичної діяльності педагогів. Вони в більшій мірі, ніж традиційні, розширюють можливості методичної роботи, роблять її динамічною, активно-творчою, носять інноваційний характер, у процесі їх використання впроваджуються інтерактивні методи і прийоми.

Методичну роботу з учителями математики зосереджено на впровадження нового змісту математичної освіти через використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Інструктивно-методичні наради, засідання РМО, творчі звіти, семінари-практикуми для цієї категорії педагогів супроводжуються новими педагогічними знахідками та майстер-класами. Результативно працює творча група вчителів математики над проблемою «Забезпечення нового змісту математичної освіти з використанням ІКТ технологій у навчально-виховному процесі» під керівництвом Бабича В.Г., вчителя Бутенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ю.П.Дольд-Михайлика. Перші вагомі результати її роботи - колективний програмний продукт із допомогою макросів «Збірка для перевірки математичних компетентностей учнів 5 класу», створення членами творчої групи 15 власних веб-сайтів в мережі Інтернет.

Постійно діючі семінари учителів початкових класів працюють над проблемою «Ефективні шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу і підвищення його якості в початкових класах на основі реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти». Робота з класоводами спрямована на оновлення змісту початкової освіти, формування учителя - носія інноваційної діяльності, ідей компетентнісного підходу через проведення семінарів, творчих звітів шкільних методичних об’єднань, творчих педагогічних майстерень, методичних скарбничок із обміну досвідом роботи, засідань методичних об’єднань, методичних аукціонів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів. Ефективною є співпраця з кафедрою педмайстерності ПОІППО ім. М. В. Остроградського. Методистами кафедри цікаво та змістовно проведені тренінги: «Розвиток креативності учнів початкових класів», «Як допомогти дитині долати труднощі».

Творча група вчителів початкових класів та вихователів дошкільних навчальних закладів із проблеми «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти» спрямувала свою роботу на пошук ефективних шляхів щодо забезпечення сприятливих умов для переходу дітей з дитячого садка у школу, їх соціальної адаптації та розвитку, збереження психологічного та фізичного здоров’я особистості. На засіданнях проводяться практичні заняття, ознайомлення з результатами наукових досліджень із обраної проблеми, педагогічні спостереження, аналіз досвіду роботи педагогічних колективів, анкетування, ділові ігри, тренінги, виробляються методичні рекомендації.

Результатом практичної спрямованості колективних форм роботи з учителями початкових класів є створення кейсів (скарбничок), в яких зібрані всі необхідні матеріали на допомогу класоводам у їхній педагогічній діяльності, досвіди вчителів щодо використання інтерактивних форм та методів роботи, застосування ІКТ на уроках у початковій школі, впровадження здоров’язберігаючих технологій та ін.

Цінним в організації з учителями російcької мови та зарубіжної літератури, української мови та літератури є об’єднання педагогів в динамічні групи за визначеними ними науково-методичними проблемами із самоосвіти, що надає переваги у ціленаправленому використанні групових форм методичної роботи. Пріоритетний напрямок роботи – створення учителями цих категорії блогів, сайтів, використання у процесі навчання інноваційних технологій: хмарних, біоадекватних, ейдетики, буктрейлерів, що забезпечують ефективність навчання. Філологи охоче діляться з колегами досвідом роботи. Серед них Ісаєва О.О., учитель української мови та літератури Солошинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, тема досвіду «Розвиток творчої особистості засобами інноваційних технологій. Використання принципів ейдетики на уроках української мови та літератури», провідною науковою ідеєю якого є впровадження ейдетики на уроках української мови та літератури з метою створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність, значущість. Ісаєвою О.О. проведено майстер-класи «Використання принципів ейдетики на уроках української мови та літератури» для філологів Кобеляцького, Решетилівського районів, методистів гуманітарного циклу методичних установПолтавської області.

Традиційно на засіданнях РМО філологами розглядаються питання роботи з обдарованою молоддю: учнями та науковими керівниками презентуються наукові роботи, які вибороли призові місця у МАН у І (районному) та ІІ (обласному) етапах, майстерно декламують поетичні твори школярі, переможці обласних конкурсів читців. Результат роботи педагогів – щорічні призери обласних та всеукраїнських етапів предметних учнівських олімпіад, мовознавчих конкурсів.

Районна творча група учителів української та зарубіжної літератури «Веб-квест – сучасна технологія навчання на уроках української та зарубіжної літератури» працює над практичним використанням сучасної інформаційної технології у навчально–виховному процесі. У рамках її роботи - навчальні семінари, взаємовідвідування уроків, презентації власних напрацювань. Результатом співпраці учителів-словесників, підвищення педагогічної майстерності творчих вчителів стане методичний посібник, до якого ввійдуть розробки нестандартних уроків з використанням технології «веб-квест».

Школа молодого вчителя суспільно-філологічного циклу працює над професійним становленням, виробленням власного стилю роботи молодого педагога. Новопризначені педагогічні працівники та вчителі після першого року роботи охоплені дієвими, активними формами навчання. На заняттях детально розглядаються інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, способи використання нових педагогічних технологій, широко використовуються педагогічні надбання та методичні знахідки досвідчених колег району через майстер-класи, відкриті уроки. До проведення практичних занять залучено учителів інформатики, практичних психологів. Важливим етапом становлення молодих учителів є проведення та самоаналіз ними відкритих уроків.

Проблема, над якою працює РМО вчителів іноземної мови, враховуючи дані анкет професійної підготовки вчителів: «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно-орієнтованого навчання та виховання. Використовуються різні форми та методи організації роботи з педагогічними працівниками: колективні (методичні об’єднання, семінари-практикуми, групові консультації, тренінги, майстер-класи, творчі групи, Школа молодого вчителя, оперативно-методичні наради), індивідуальні (взаємовідвідування занять, наставництво, курсова підготовка, самоосвіта; огляд наукової, методичної, педагогічної літератури; співбесіди, індивідуальні консультації, творчі звіти). Сайт РМО вчителів іноземної мови успішно функціонує та постійно поповнюється новими нормативними документами, методичними рекомендаціями, навчально-методичними матеріалами. Вчителями англійської мови створені три власні сайти.

Серед сучасних засобів об’єктивного контролю найбільш науково обґрунтованим є метод тестування із залученням технічних засобів. У цьому напрямку працює творча група вчителів англійської мови з проблеми «Використання комп’ютерної програми «Mytest» для створення різнорівневих тестових завдань для учнів 5 та 6 класів». Учителями розробляються різнорівневі тестові завдання для проведення тематичного контролю усіх видів діяльності учнів 5-6 класів та оцінювання їх рівня навченості, які будуть упорядковані в методичний посібник на допомогу вчителю.

Одним із визначальних напрямів методичної роботи з учителями іноземної мови є робота з молодими спеціалістами. На засіданнях Школи молодого вчителя розглядаються теоретичні питання, виконуються практичні завдання: перегляд та аналіз відео-уроків та уроків старших колег, перевірка дитячих творів з детальним аналізом допущених помилок, творчі звіти молодих вчителів, майстер-класи. До роботи з цією категорією на кожне засідання залучається працівник психологічної служби.

Робота з учителями фізичної культури вирізняється тим, що на практичних семінарах вони не лише слухачі, а й учасники практичних занять, на яких удосконалюють форми і методи навчання учнів, направлені на формування життєво необхідних знань, рухових умінь і навичок, різнобічного розвитку фізичних і психічних якостей школярів. Такий дієвий підхід забезпечує високу результативність роботи кафедри. Щорічно 3-4 загальноосвітні школи стають переможцями обласного огляду-конкурсу з проведення в загальноосвітніх навчальних закладах Олімпійського уроку і Олімпійського тижня, призерами обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України, команди юних спортсменів навчальних закладів району виборюють перемоги в обласній спартакіаді школярів із різних видів спорту. Постійно діючий семінар продовжує працювати над виробленням і реалізацією якісно нового підходу до збереження і підтримки інтелектуальної та фізичної індивідуальності школярів на всіх етапах навчання.

Характерною особливістю сучасного трудового навчання є формування загальнолюдських цінностей та підготовка технологічно освіченої особистості в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.Для реалізації поставленого завдання РМО вчителів трудового навчання свою роботу спрямовує за принципом: вчись сам і навчай інших. Тому кожна зустріч вчителів пов’язана із проведенням майстер-класів, семінарів різних рівнів, зустрічей з майстрами народної творчості, відвідуванням музеїв та виставок. Заслуговує на увагу досвід вчителів Хурди О.І. (Білицька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1), Карнаух Т.В. та Долгової А.П. (Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені Олеся Гончара), Єфіменко Л.А. (Бутенківська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ю.П.Дольд-Михайлика), Омельченко Т.М. (Кобеляцький НВК №1), яким вони діляться із колегами.

Районний ПДС заступників директорів шкіл з виховної роботи, класних керівників, педагогів-організаторів протягом 2014-2016 років працюють над методичною проблемою «Всебічне підвищення компетенції та професійної майстерності педагогічних працівників, їх творчого потенціалу, якості й ефективності системи виховної роботи школи», акцентуючи увагу на підвищенні результативності виховного процесу шляхом упровадження нових форм і методів виховання. Формами методичної роботи на рівні району є тренінги, рольові ігри, зустрічі з представниками органів влади, соціальних служб, круглі столи, знайомство з новинками методичної літератури,

Заслуговує на увагу новий діяльнісний підхід у організації виховної роботи відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти й науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243. Результатом його є формування і розвиток національно–патріотичних якостей школярів, активізація учнівського самоврядування, волонтерства. Педагогічними знахідками в організації виховної роботи є реалізація проектів: «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього» (Білицька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1), «Класний керівник» або «Крок на «гору» (Орлицька ЗОШ І-ІІІ ступенів), «Діти - захисникам Вітчизни», «Подаруймо учителю радість» (Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені Олеся Гончара) та інші.

На базі райметодкабінету працює районна Рада старшокласників, члени якої спільно із педагогами проводять районні форуми для лідерів шкільного учнівського самоврядування, на яких учні набувають досвіду демократичних стосунків, розвивають свої організаторські здібності, вчаться самостійно планувати своє учнівське життя, позакласну діяльність, поважаючи законність та права всіх учасників навчально–виховного процесу. З ініціативи членів учнівського самоврядування в навчальних закладах проводяться флешмоби, квести, благодійні ярмарки.

Зміст методичної роботи з фахівцями психологічної служби зосереджено на удосконалення професійного рівня, впровадження конкретних технологій у закладах освіти з різноманітних напрямків психологічної корекції та розвитку особистості: підвищення психологічної пружності, саморегуляції особистості, формування ціннісно-орієнтаційної єдності, психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів. З цією метою проводяться семінарсько-практичні, тренінгові заняття, творчі лабораторії. Щорічно відслідковуються актуальні проблеми освітнього середовища Кобеляччини, які потребують вирішення: шкільної неуспішності, міжособистісного спілкування, прояву агресивності, поширення алкогольної та тютюнової залежності серед учнівської молоді. Аналіз виявлених проблемних моментів у виховній роботі дає можливість коригувати проведення профілактичних, просвітницько-інформаційних заходів з учасниками навчально-виховного процесу, сприяє збереженню їх психічного здоров’ята особистісному зростанню.

Результатом діяльності психологічної служби району є забезпечення адаптивного і комфортного освітнього простору для учасників навчально-виховного процесу. Психологічна служба району є відкритою для взаємодії з усіма небайдужими, зацікавленими у майбутньому учнівської молоді.

Сьогодні колектив районного методичного кабінету спрямовує свою роботу на допомогу кожному педагогу у вибудові власної системи роботи, розробці відповідно до неї особистої програми роботи зі свого предмета для кожного класу, стимулювання до систематичної роботи над підвищенням своєї професійної майстерності, методичної та загальної культури, розвиток творчих можливостей в інноваційній діяльності.

Підготувала А.Н.Мужайло

 

 

Додаткова інформація

  • Інформує: Кобеляцький районний методичний кабінет

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.