Система Orphus

Досвід РМК (ММК, НМЦ)

Родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Актуальна проблема взаємозв’язку дитячого закладу з сім’єю набуває сьогодні нового соціального звучання. Як відомо, ці зв’язки багатогранні. На перший план виступають такі аспекти, як контакти з педагогічним персоналом та батьками, міжособистісна взаємодія, підхід до дитини як результат сумісних виховних і навчальних зусиль тощо.

Додаткова інформація

  • Інформує Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради

Важливе значення у вивченні та поширенні педагогічного досвіду належить районному методичному кабінету. В рамках вивчення стану викладання предметів, атестації вчителя, роботи методичного об’єднання, проведення семінарів, педагогічних та учнівських конкурсів, змагань методичні служби аналізують професійну діяльність вчителя. Вивчення педагогічної майстерності вчителя сприяє розв’язанню багатьох питань: удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період; ефективне задоволення професійних запитів у системі методичної роботи; визначення успішних сторін учителя; планування шляхів розвитку в індивідуальному стилі педагогічної діяльності.

Додаткова інформація

  • Інформує Полтавський районний методичний кабінет

Вихованню дитини в різні історичні часи надавалося великого значення. Дитина – це обличчя родини, навчального закладу, суспільства, у якому вона виховується. Великий педагог Я.Коменський писав: «Зневага до виховання – загибель людей, сімей, держав і всього світу».

Додаткова інформація

  • Інформує відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації Полтавської області

Щоб зробити дитину розумною і розважливою,
зробіть її міцною і здоровою:
нехай вона працює, діє, бігає,
кричить, нехай вона знаходиться в постійному русі.

(Ж.Руссо)

Додаткова інформація

  • Інформує районний методичний кабінет відділу освіти Лохвицької РДА

Діагностична функція – одна з основоположних функцій науково- методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах оновлення освіти – вимагає поглиблення регулярного вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності вчительських і керівних кадрів , що виявляється в узагальненому результаті їхньої праці,та вимогами , що ставляться сучасним українським суспільством до якості діяльності конкретних працівників освіти.

Додаткова інформація

  • Інформує Пирятинський районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської районної державної адміністрації

Одним з основних завдань державної політики в галузі освіти, як зазначено в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, єрозвиток та підтримка системи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю. Обдарована людина може дати державі значно більше, ніж людина з посередніми здібностями. Тому суспільство зрозуміло й усвідомило те, наскільки важливо виявити обдарованих дітей на ранньому етапі їхнього розвитку, забезпечити їм можливості для повноцінного навчання, виховання та самовдосконалення.

Додаткова інформація

  • Інформує Котелевський районний методичний кабінет

Патріотизм не виникає серед байдужості й зневіри. Ідентифікація себе як частини народу, розуміння його культурних та національних традицій, усвідомлення своєї нерозривності з українським етносом, що має багатовікову історію боротьби і звитяги, починається з раннього дитинства. Тому однією з пріоритетних галузей виховного процесу в сучасній школі є національно-патріотичне виховання підростаючого покоління.

Додаткова інформація

  • Інформує Оржицький районний методичний кабінет

Вирішити проблему методологічної переорієнтації процесу навчання та виховання на розвиток особистості учня, формування його життєво важливих компетентностей можна лише шляхом підвищення ефективності праці кожного педагога, якнайповнішого використання його потенціальних творчих можливостей.У сучасній школі зросла потреба в педагогах, які здатні оновити зміст своєї діяльності шляхом критичного, творчого її удосконалення, використання досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду.

Додаткова інформація

  • Інформує Кобеляцький районний методичний кабінет

Мета проекту: формування професійних компетенцій практичних психологів, необхідних для роботи спрямованої на підвищення психологічної культури педагогів, формування психологічного безпечного освітнього середовища школи.

Анотація: Проект містить модель методичного супроводу працівників психологічної служби ЗНЗ в становленні їх професійної компетентності в роботі по профілактиці «професійного вигорання» педагогічних працівників, направленої на підвищення рівня психологічної культури педагогів, покращення психологічного клімату в навчальному закладі, гармонізацію стосунків у системі «вчитель – учень».

Зміст розробки: Методична розробка містить опис проекту, програму тренінгу «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання», плани – конспекти методичних заходів в межах реалізації проекту.

Завантажити матеріали

Додаткова інформація

  • Інформує Кременчуцький міський науковий методичний центр

Щорічно відділ освіти та районний методичний кабінет збирають на традиційне свято вшанування переможців та лауреатів конкурсу «Учитель року» талановитих освітян, які продемонстрували високий рівень професійної підготовки та педагогічної майстерності в конкурсах «Учитель року» та «Джерело творчості».

Додаткова інформація

  • Інформує Новосанжарський районний методичний кабінет
Сторінка 1 з 2

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.