Система Orphus

Відділ природничо-математичних дисциплін та технологій

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Відділ природничо-математичних дисциплін функціонує як структурний підрозділ ПОІППО і здійснює організаційну, координуючу, науково-методичну діяльність щодо реалізації в Полтавській області державної освітньої політики з питань викладання навчальних предметів:
• математика, алгебра, геометрія, алгебра і початки аналізу (освітня галузь «Математика»);
• біологія, географія, фізика, астрономія, хімія (освітня галузь «Природознавство»);
• економіка (освітня галузь «Суспільствознавство»);
• основи здоров’я (освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»);
• інформатика (освітня галузь «Технології»).

Тема, над якою працюють працівники відділу «Підвищення професійної компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах оновлення змісту освіти».

Працівники відділу природничо-математичних дисциплін працюють над вирішенням наступних завдань:
• забезпечення науково-методичного супроводу викладання предметів природничо-математичного циклу (математика, біологія, географія, фізика, астрономія, хімія, інформатика, основи здоров’я, економіка);
• науково-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичного циклу;
• упровадження у навчально-виховний процес інноваційних перспективних педагогічних технологій;
• вивчення та поширення передового педагогічного досвіду та педагогічних інновацій шляхом проведення організаційно-методичних і масових заходів;
• моніторинг якості навчальних досягнень учнів із предметів природничо-математичного циклу;
• організація безперервної освіти вчителів шляхом залучення їх до участі у конференціях, семінарах, конкурсах, спеціальних дослідницьких группах;
• органiзацiя та участь в апробацiї нової навчальної літератури, навчальних програм для інваріантної і варіативної складових навчального процесу;
• надання методичної та організаційно-консультативної допомоги педагогам області;
• співпраця з вищими навчальними закладами, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Лабораторією інтеграції змісту освіти інституту педагогіки АПН України, всеукраїнськими та регіональними фаховими виданнями.

У відділі працюють:

Шостя Світлана Петрівна – методист з інформаційних технологій, завідувачка відділу.

Бур'ян Віктор Іванович – методист з хімії, біології та природознавства.

Яловець Євген Олександрович – методист з математики.

Козак Ірина Олексіївна – методист з основ здоров'я та екології.

Кучеренко Олег Володимирович – методист з фізики та астрономії.

Шкоденко Лариса Анатоліївна – методист з географії та економіки.

Чемшит Валентина Григорівна - методист з трудового навчання, технологій та креслення.

 

Відповідальний за зміст сторінки О.В.Кучеренко

Останнє оновлення 19.02.2017

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.