Система Orphus

Експертна діяльність психологічної служби

Нормативно-правова база

Наказ МОН України «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» від 20.04.2003 р. № 330.

Наказ Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації "Про організаційні заходи щодо здійснення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію" від 22.03.2013 № 111

Науково-теоретичні та методичні аспекти експертної діяльності

 

 

Анотації до корекційно-розвивальних програм, затверджених експертною комісією ЦППСР ПОІППО

 1. Бежан В.В. Розвиток та вдосконалення розумової діяльності, пізнавальної активності дітей з легкою формою затримки психічного розвитку. Корекційно-розвивальна програма для дітей 3-4 класів / автор-укладач В. В. Бежан. Лубни, 2016. 117 с.
Корекційно-розвивальна програма містить цикл занять для дітей 3-4 класів (8-9 років), спрямованих на корекцію затримки психічного розвитку в умовах інклюзивної освіти. Методичний матеріал включає: розробки занять практичного психолога з дітьми, що мають ЗПР, поради батькам, додатки до занять.Для практичних психологів, соціальних педагогів, асистентів учителя, батьків.
 1. Бережна А.В. Комплексна корекційна програма для роботи з першокласником з вадами розумового розвитку / автор-укладач А. В. Бережна – Голобородьківський НВК, 2014. – 123 с.
Програма містить розробки занять для дитини 6 – 7 років, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, швидкості мислення, розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація), уваги, сприйняття; розвиток дрібної моторики пальців рук; вольової регуляції, уміння діяти за зразком; удосконалення навичок спілкування; формування пізнавальної активності.Представлена програма буде корисною для практичних психологів в системі освіти, які працюють з дітьми із затримкою психічного розвитку.
 1. Бережна А.В. Індивідуальна програма корекційно-розвивальних занять для роботи з дитиною 5 класу з легкою розумовою відсталістю / автор-укладач А. В. Бережна – Голобородьківський НВК, 2014. – 197 с.
Програма містить розробки занять для дитини 10 – 11 років, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, швидкості мислення, розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація), уваги, сприйняття; розвиток дрібної моторики пальців рук, вольової регуляції, уміння діяти за зразком; удосконалення навичок спілкування; формування пізнавальної активності.Представлена програма буде корисною для практичних психологів в системі освіти, які працюють з дітьми із легкою розумовою відсталістю.
 1. Бережна А. В. Комплексна корекційна програма для роботи з учнем молодшого шкільного віку з вадами розумового розвитку / А. В. Бережна – Голобородьківський НВК, 2016. – 201с.
Програма містить розробки занять для дитини 7 – 8 років, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, швидкості мислення, розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація), уваги, сприйняття; розвиток дрібної моторики пальців рук, вольової регуляції, уміння діяти за зразком; удосконалення навичок спілкування; формування пізнавальної активності.Представлена програма буде корисною для практичних психологів системи освіти, які працюють з дітьми з легкою розумовою відсталістю.
 1. Галушко Т.В. Корекційно-розвивальна програма «Пізнайко» для дітей 3-4 років із ЗПР / автор-укладач Т.В.Галушко. – Комсомольськ, 2014. – 140 с.
У посібнику представлено корекційно-розвивальну програму «Пізнайко» для дітей 3-4 років із затримкою психічного розвитку, яка містить 40 комплексних занять з елементами піскової терапії. Система пропонованих занять, ігор, вправ спрямована на розвиток психічних процесів: пам'ять, увагу, сприйняття, мислення та пізнавальної діяльності, зв’язного мовлення, дрібної моторики пальців рук, уміння систематизувати, узагальнювати, порівнювати.Представлена програма адресована практичним психологам дошкільних навчальних закладів, які працюють з дітьми із ЗПР і прагнуть всебічного їхнього розвитку.
 1. Диниско О. А. Просвітницька програма «Хто сказав, що ми не можемо змінити світ?» / автор-укладач О. А. Диниско. – Комсомольськ, 2014. – 53с.
У посібнику представлено просвітницьку програму «Хто сказав, що ми не можемо змінити світ?», яка містить розробки занять для батьків і педагогів, спрямованих на усвідомлення важливості формування в учнів та вихованців позитивного ставлення до дітей з особливими потребами та підвищення рівня емпатії. Програма допоможе, ознайомити з соціально-психологічним змістом поняття «Інклюзивне навчання», розширити знання про інклюзивну освіту.Програма містить тематичний план та конспекти занять, які включають теоретичну та практичну частину, мають гнучку структуру, яка наповнена вагомим змістом. До програми додається DVD-диск, що містить мульти-медійну презентацію та відео матеріали.Рекомендується працівникам психологічної служби дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.
 1. Зарудська Т.А. Чарівна Пісочна країна [Текст]: розвивальна програма з використанням педагогічної пісочниці / Т. А. Зарудська. – Полтава, 2016. – 74с.
Програма містить опис форм і методів роботи, загальних та додаткових принципів застосування ігор з піском, основні етапи впровадження, детальний опис етапів заняття і комплекс психодіагностичних методик. Програма складається з 30 занять (1 заняття на тиждень). Тривалість заняття: 60 хвилин. Кількість учасників: 4 дитини віком від 5-8 років.Рекомендується для використання практичними психологами, вихователями ДНЗ та вчителями початкової школи, які ознайомлені з принципами піскової терапії та володіють методикою.
 1. Лисечко В.П. Розвиток пізнавальних процесів молодших школярів хворих на ДЦП в умовах інклюзивного навчання (індивідуальна корекційно - розвивальна програма) / автор-укладач В.П. Лисечко. – Червонозаводське, 2016. − 76с.
Корекційно-розвивальна програма містить цикл занять для дітей молодшого шкільного віку (6-9років) хворих на ДЦП, спрямованих на корекцію пізнавальної сфери, проводиться з метою вдосконалення психічних процесів, що забезпечують успішність навчальної діяльності. Корекційні заняття спрямовані на розвиток недостатньо сформованих сторін психічної діяльності дитини. Методичний матеріал включає: розробки занять практичного психолога з дітьми хворими на ДЦП, що мають порушення психоемоційної сфери; інформацію для педагогів та батьків з питань особливостей розвитку психоемоційної сфери; опис ігрових методів, які сприяють підвищенню рівня розвитку психічних процесів дитини. Для практичних психологів, соціальних педагогів, батьків, вихователів.
 1. Розвиток здоров'язберігаючих компетентностей молоді. Книга для вчителя: авт.-упоряд. В.А. Яремчук, С.Р. Лісова, Ф.Ф. Крампота, Й.Й. Надрхал, І. Г. Кондренко. — Житомир, 2012. – 203 c.
У посібнику представлено комплекс тренінгових та просвітницьких занять для підлітків 13-19 років, спрямований на популяризацію здорового способу життя серед молоді шляхом профілактики шкідливих звичок, ВІЛ/СНІДу, ранніх статевих стосунків, небажаної вагітності.
 1. Сухіна Н. В. Корекційна програма для дітей дошкільного віку, що мають відхилення розвитку: «Арт-терапія, як метод корекційно-реабілітаційного впливу в роботі з дітьми дошкільного віку, що мають відхилення в розвитку» / автор-упорядник Н. В. Сухіна – Полтава, 2014. – 90 с.
У збірці представлено цикл групових корекційних занять, що включають методи та прийоми арт-терапії, які дозволяють вирішувати питання реабілітації та соціальної адаптації дітей з проблемами в розвитку.Методичний матеріал включає: розробки групових занять практичного психолога з дітьми, що мають порушення в розвитку; рекомендації спеціалістам, щодо проведення корекційних занять; ігрові методи, що сприяють актуалізаціївнутрішньогопотенціалу та розвитку адаптаційних можливостей, соціалізації.Адресовано широкому колу спеціалістів, які працюють з дітьми, що мають порушення в розвитку, їх батькам та іншим зацікавленим особам, хто допомагає дітям зростати, розвиватись та знаходити своє місце в житті.
 1. Фалько Н.В. В злагоді з собою та іншими. Корекційно-відновлювальна програма / автор-укладач Н.В. Фалько. – Пирятин, 2014. 66 с.
Корекційно-відновлювальна програма містить цикл занять для учнів молодшого шкільного віку, є узагальненим досвідом роботи з учнями початкових класів. Заняття спрямовані на корекцію та профілактику психоемоційних порушень, агресивної поведінки.Методичний матеріал включає: розробки занять соціального педагога з дітьми, що мають порушення психоемоційної сфери, схильні до агресивної поведінки; опис ігрових методів, які сприяють мобілізації емоційних і вольових ресурсів особистості дитини, формування в школярів позитивного світосприйняття, розуміння інших, виховання дружелюбності.Для практичних психологів, соціальних педагогів, класоводів, вихователів ГПД.
 1. Циганенко О.М. Корекція та розвиток емоційно-вольової сфери дітей з особливими освітніми потребами. Корекційно-розвивальна програма / автор-укладач О.М. Циганенко. − Микільське, 2016. − 75с.
Корекційно-розвивальна програма містить цикл занять, спрямованих на корекцію та розвиток емоційно-вольової сфери дітей з особливими освітніми потребами.Методичний матеріал включає: розробки занять практичного психолога з дітьми, що мають порушення в розвитку, інформація для педагогів та батьків з питань особливостей розвитку емоційно-вольової сфери дітей.Для практичних психологів, соціальних педагогів, батьків, вихователів.
 1. Циганенко О.М. Корекція та розвиток пізнавальної сфери дітей з особливими освітніми потребами : [програма корекційно-розвивальних занять] / автор-укладач О.М. Циганенко − Микільське, 2016. − 110 с.
У збірці представлена програма корекційно-розвивальних занять, яка спрямована на розвиток пізнавальної сфери дітей з особливими освітніми потребам.Програма містить розробки занять, додатки, матеріал, який ознайомлює з особливостями розвитку пізнавальної сфери учнів з особливими освітніми потребами.Для використання у роботі практичних психологів, вчителів-дефектологів.
 1. Шевченко Л. О. «Згуртування учнівського колективу» : [Тренінгові заняття для учнів підліткового віку] / Л. О. Шевченко. – Полтава : Розсошенська гімназія, 2016. – 36 с.
У збірці представлено розробку тренінгових занять «Згуртування учнівського колективу», спрямованих на формування навиків толерантного спілкування серед підлітків, а також розвитку згуртованості школярів та формування сприятливого соціально-психологічного клімату в учнівському колективі.Матеріали даного посібника будуть корисні практичним психологам, соціальним педагогам та викладачам закладів освіти.

 

Відповідальна за зміст сторінки О.М.Самойлюк
Останнє оновлення 17.02.2017

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.