Система Orphus

Центр координації діяльності методичних служб

   
 

 Положення про центр координації діяльності методичних служб

Загальні положення

1.1. Центр координації діяльності методичних служб (далі центр) Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського здійснює координаційну, організаційну, інформаційну, науково-методичну, аналітичну діяльність щодо реалізації у Полтавській області державної політики з питань методичного забезпечення освітньої діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів шляхом організації відповідного функціонування районних та міських методичних кабінетів і центрів.

1.2. Центр функціонує як структурний підрозділ Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського.

1.3. Центр діє відповідно до Статуту, керується Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський і Севастопольський інститути післядипломної педагогічної освіти та даним Положенням.

1.4. Контроль за діяльністю центру здійснює ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

 

Мета, основні завдання та функції центру.

2.1. Метою діяльності центру є координація спільної роботи інституту та районних (міських) методичних кабінетів (центрів) з питань підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області за різними формами навчання (особливо у міжкурсовий період), у проведенні масових заходів для учителів та учнів, здійснення науково-методичного, інформаційного забезпечення діяльності методичних служб районного та міського рівнів.

2.2. Основні завдання та функції кабінету:

- сприяти трансформації районних (міських) методичних кабінетів (центрів) у сучасні інформаційно-методичні центри, спроможні надавати якісні послуги педагогічними працівниками регіону;

- аналізувати кадровий потенціал районних (міських) методичних кабінетів, вносити пропозиції керівництву інституту щодо підвищення ефективності роботи з педагогічними працівниками методичних служб шляхом курсового підвищення кваліфікації, стажування роботи постійно-діючого семінару тощо;

- організовувати і здійснювати навчання новопризначених працівників районних (міських) методичних кабінетів, проводити роботу щодо пошуків і запровадження різних форм навчання (зокрема консультативна допомога на робочому місці), враховуючи багатофункціональну складову професійної діяльності методиста – сучасного педагога;

- здійснювати аналіз результативності проведення обласних заходів, подавати керівництву інституту аналітичну інформацію і відповідні пропозиції;

- готувати довідкові та інформаційні матеріали з питань діяльності методичних служб області на ректорат, науково-методичну та вчену раду інституту, колегію Головного управління освіти і науки тощо;

- організовувати співпрацю з методичними кабінетами щодо ефективності впровадження програмно-методичного забезпечення, використання інформаційно-комп’ютерних технологій та інших педагогічних технологій в освітньому просторі області;

- координувати роботу методичних служб області щодо питань забезпечення навчальних закладів підручниками і навчальними посібниками, використання у навчально-виховному процесі сучасних засобів навчання;

- вивчати, пропонувати та впроваджувати перспективні тенденції розвитку і діяльності методичних служб області;

- організовувати та здійснювати консультативно-методичну допомогу працівникам районних (міських) методичних служб;

- створювати інформаційний банк нормативно-правових, науково-методичних матеріалів з питань організації та діяльності районних (міських) методичних кабінетів, готувати методичні рекомендації.

 

Структура і управління кабінетом

3.1. До складу центру входять методисти відповідно до штатного розпису інституту та посадових інструкцій.

3.2. Керує центром завідуючий, який призначається ректором.

3.3. Робота центру здійснюється згідно з щорічним планом роботи та індивідуальними планами працівників.

3.4. Кабінет відповідно до структури підпорядковується проректору з науково-методичної роботи.

 

Права та обов'язки центру

4.1. Центр має право:

- визначати зміст своєї діяльності з урахуванням державних норм і стандартів;- проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- одержувати у визначеному порядку від міських (районних) відділів освіти, навчальних закладів усіх форм власності необхідні матеріали для виконання своїх завдань і функцій;

- залучати висококваліфікованих викладачів, науковців, вчителів до співпраці з центром у різних напрямах роботи.

4.2. Центр має право виходити з ініціативою до ректора ПОІППО щодо укладання угод і договорів про співробітництво, встановлення прямих зв'язків з відповідними центрами, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

4.3. Відділ має право вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

 

Реорганізація або ліквідація центру

5.1. Реорганізація або ліквідація центру здійснюється ректором ПОІППО.

5.2. При реорганізації або ліквідації центру звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

Співробітники центру:

Золотухіна Вікторія Миколаївна - завідувачка центру координації діяльності методичних служб ПОІППО.

Атахаджаєва Наталія Василівна - методист центру координації діяльності методичних служб ПОІППО.

Деменко Олена Олександрівна - методист центру координації діяльності методичних служб ПОІППО.

Козлов Олександр Євгенович - методист центру координації діяльності методичних служб ПОІППО, адміністратор веб-сайту інституту.

Тимчук Олександр Валерійович - методист центру координації діяльності методичних служб ПОІППО.

Жара Наталія Миколаївна - методист центру координації діяльності методичних служб ПОІППО.

 

Відповідальний за зміст сторінки О.Є.Козлов

Останнє оновлення 14.03.2017

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.