Система Orphus

Двухуровневое горизонтальное выпадающее меню

Історія кафедри педагогічної майстерності

 Історія кафедри педагогічної майстерності розпочинає свій відлік з 1 січня 1996 року. Перша назва кафедри – конструювання педагогічних технологій, з 2000 року – кафедра педагогічних технологій. у 2003 р. кафедра отримала нову назву – педагогічної майстерності (КПМ).

Першим завідувачем кафедри був Павло Іванович Матвієнко (до жовтня 2008 р.), який одночасно займав посаду директора, а потім ректора Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник народної освіти УРСР, відмінник освіти України, автор понад 150 наукових і науково-методичних публікацій, 4-х науково-методичних посібників.

У різні роки на кафедрі працювали: А. І.Бардаченко, А.М.Бойко, В.Р.Ільченко, П.І.Матвієнко, В.І.Мирошниченко, І.В.Охріменко, Є.І.Шарій-Якубовська.

За час існування кафедри отримали науковий ступінь та звання професора – В.Ф.Моргун; кандидата педагогічних наук – П.І.Матвієнко, І.В.Охріменко, В.І.Мирошниченко, Н.І.Білик, І.О.Калініченко; кандидата психологічних наук –Я.В.Сухенко; доцента – І.В.Охріменко, В.Ю.Стрельніков, Н.І.Білик, В.І.Мирошниченко.

Науковий потенціал кафедри педагогічної майстерності (2015-2018 рр.)

Наукове звання

2015

2016

2017

2018

дійсний член АПН України

д. пед. н., професор

-

-

-

-

член-кореспондент АПН України, д. пед. н., професор

-

-

-

-

доктор пед. наук, професор

-

-

-

-

доктор пед. наук, доцент

-

-

1

1

к. психол. н., професор

-

-

-

-

к. психол. н.

1

1

1

1

к. пед. н., доцент

3

3

3

2

к. пед. наук

3

3

1

1

в. о. доцента

-

-

-

1

 

Науковий потенціал кафедри педагогічної майстерності (2005-2014 рр.)

 

 

Наукове звання

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

дійсний член АПН України

д. пед. н., професор

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

член-кореспондент АПН України, д. пед. н., професор

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

доктор пед. наук, доцент

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

доктор пед. наук, професор

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

к. психол. н., професор

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

к. психол. н., доцент

2

2

2

2

1

2

2

1

 1 1

к. пед. н., доцент, професор

2

2

3

3

1

2

2

2

 1

к. пед. наук

1

1

-

-

1

1

1

-

 2

доцент

1

-

-

-

-

-

-

2

-

в. о. доцента

1

1

1

2

2

2

2

-

 1

 

Науковий потенціал кафедри педагогічної майстерності (1996-2004 рр.)

Наукове звання

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

дійсний член АПН України

д. пед. н., професор

-

-

-

-

1

1

-

-

-

член-кореспондент АПН України, д. пед. н., професор

2

2

2

1

-

-

-

-

-

доктор пед. наук, доцент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

доктор пед. наук, професор

-

-

-

-

-

-

-

-

-

к. психол. н., професор

-

-

-

-

1

1

1

1

1

к. психол. н., доцент

2

2

2

2

1

2

2

2

2

к. пед. н., доцент, професор

1

1

1

2

1

1

2

2

2

к. пед. наук

-

-

-

-

-

-

-

-

-

доцент

2

2

2

1

1

1

1

1

1

в. о. доцента

-

-

-

-

1

1

1

1

1

 

 

 Співробітники кафедри виконали і захистили дисертаційні дослідження:

– «Виховання учнів старших класів на національно-культурних традиціях українського народу» (І. В. Охріменко, 1998);

– «Підготовка вчителів до естетичного виховання школярів у сучасному інформаційному просторі» (В. І.Мирошниченко, 2001);

– «Формування готовності педагогічних працівників до комплексної оцінки дидактичного процесу» (П. І.Матвієнко, 2002);

– «Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів»(Н. І.Білик, 2005); 

– «Розвиток емпатії практичного психолога як чинник його саморегуляції» (19.00.07, Я.В. Сухенко, 2012);

- «Виховання підлітків з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища» (13.00.07, І.О. Калініченко, 2014).

«Педагогічні умови розвитку комунікативних здібностей підлітків з девіантною поведінкою у позаурочній виховній діяльності» (13.00.07, П.С. Чарченко, 2014)

- «Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (13.00.06, Н.І. Білик, 2016)

 

  

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.