Система Orphus

Королюк Світлана Вікторівна

 

koroliuk

 

1.      Королюк Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри менеджменту освіти.

2.      Тема кандидатської дисертації: «Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації» (2006 р.).

3.      Участь у проектах:

·          навчання з курсу «Навчання директорів шкіл залученню додаткових ресурсів до діяльності навчального закладу» за проектом «Розповсюдження та впровадження американського досвіду залучення додаткових ресурсів до загальноосвітніх шкіл» (Благодійна організація «Вчителі за демократію і партнерство») (Київ, 2006 р.);

·          навчальні курси «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» за підтримки корпорації Microsoft в рамках реалізації ініціативи «Партнерство в навчанні» (Полтава, 2006 р.);

·         навчання провідних викладачів системи післядипломної педагогічної освіти за проектом «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» (компонент «Професійний розвиток педагогічних працівників») (Київ, 2007 р.);

·       учасник-фасилітатор українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» (Полтава, 2008 р.);

·          учасник-розробник місцевого проекту в рамках українсько-польсько-нідерландського проекту «Налагодження співпраці для освіти у сільських середовищах» за підтримки Федерації освітніх ініціатив Республіки Польща та Благодійної організації «Центр освітніх ініціатив» (Львів, 2008 р.);

·          тренер курсу «Міжкультурна освіта в школі» за проектом Центрального Осередку Вдосконалення Вчителів Республіки Польща «Шукати спільне – зрозуміти відмінності – міжкультурна освіта в школі» за фінансової підтримки державного бюджету у 2008 році «Імплементація польської програми співпраці задля розвитку та підтримки міжнародної співпраці ка користь демократії і громадянського суспільства» (Польща, 2008 р.);

·          тренер Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» за проектом «Міжнародні  стандарти якості діяльності громадсько активних шкіл»;

·          розробник курсу для ІППО «Лідерство та інклюзивна освіта» в рамках україно-канадського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливиими потребами в Україні».

·          тренерка проекту “Садочок — простір дружній до дитини” ВФ “Крок за кроком” за підтримки представництва Дитячого фонду ООН (UNICEF) в Україні (2016р.)

·          тренерка з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей в рамках щвейцарсько-українського проекту “Розвиток громадянських компетентностей в Україні — DOCCU” (2017р.)

·          тренерка у Програмі підтримки освітніх реформ в Україні “Демократична школа” (2017-2021), що реалізовується Європейським центром ім.Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії.

4.      Основні праці:

1.      Королюк С.В. Управлінська культура керівника ЗНЗ: Лекції з курсу “Освітній менеджмент та самоменеджмент  керівника”/ С.В.Королюк. – Полтава: ПОІППО, 2003. – 108 с.

2.      Діагностика управлінської культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів: збірник тестів для керівників і закладів освіти / Уклад. Королюк С.В. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 32 с.

3.      Королюк С.В. Основи соціального управління: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 7.010105 – „соціальна педагогіка”/ С.В.Королюк. – Полтава: ПДПУ, 2006. – 144 с.

4.      Королюк С.В. Освітній менеджмент. Навчально-методичний посібник для слухачів дистанційної форми підвищення кваліфікації / Упор. С.В.Королюк. – Полтава: АСМІ, 2007. – 186 с.

5.      Королюк С.В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесіпідвищеннякваліфікації: Монографія / С.В.Королюк. – Полтава, 2007. – 168 с.

6.      Королюк С.В. Удосконалення діяльності гроадсько-активної школи задля демократичного розвитку громади // Школа для громади, громада для школи / За ред. Л.І.Даниленко: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». – К.: ФО-П Парашин К.С., 2010. – Ч. ІІ. – 172 с. (розділи 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.5).

7.      Королюк С.В. Від громадсько-активної школи до громадсько-державного управління // Школа для громади, громада для школи / В.І.Ковальчук, С.В.Королюк: Навч.-метод.посібник: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». – К.: ФО-П Парашин К.С., 2011. – Ч. І. – 125 с.

8.      Королюк С.В. Лідерство та інклюзивна освіта: Навч.курс і навч.-метод. посібник / С.М.Єфімова, С.В.Королюк. – К.: СПД-ФО Парашин І.С., 2011. – 81 с.

9. Освітній менеджмент: розвиток компетентності керівника школи в умовах змін / С.В.Королюк, Р.Л.Гавриш, Т.В.Водолазська та ін. // Постметодика. – 2012. – № 3 (106). – С.27-35.

10. S. Kovalchuk, S.Koroliuk. The Introduction of Standardized External Testing in Ukraine:Challenges and Successes//European Education, Spring 2012/ VOL. 44, NO.1. – 46-70.

11. Королюк С.В. Залучення громади до управління школою: європейський досвід// Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти: тези міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2012 року, м. Біла Церква)/ за наук.ред. В.В.Олійника. – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – С.14-16.

12. Королюк С.В. Управління знаннями менеджерів шкільного рівня // Нова педагогічна думка. – 2012. – № 4 (72). – С.156-160.

13. Освітній менеджмент: розвиток компетентності керівника школи в умовах змін / С.В.Королюк, Р.Л.Гавриш, Т.В.Водолазська та ін. // Постметодика. – 2012. – № 5 (108). – С.42-51.

14.  Королюк С.В. Особливості професійної культури менеджера організацій // Управління школою. – 2013. – № 7-9 (379-381). – С. 56-60.

15. Королюк С.В. Модель розвитку професійної культури сучасного менеджера організацій / С.В.Королюк // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 2. – С. 11-14.

16.  Королюк С.В. Проектна діяльність як умова розвитку закладу // Управління в освіті: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 р., м.Львів / С.В.Королюк. – Львів: Видавництво «Тріада Плюс», 2013. – С.146-148.

17. Королюк С.В. Роль громадсько активної школи у розвитку громадянського суспільства // Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід: матеріали Першої науково-практичної конференції, 19 червня 2013 р., м.Острог / С.В.Королюк. – Острог: ГО «Центр демократичного лідерства, Національний університет «Острозька академія», 2013. –с. 95-97.

18. Королюк С.В. Написання проектів: Методичні рекомендації / [Укл. С.В.Королюк]. – Полтава: ПОІППО, 2013. – 64 с.

19.Королюк С.В. Розвиток професійної компетентності  керівників навчальних закладів у системі післядипломної освіти // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м.Херсон): у 2-х частинах / За заг. ред. А.М.Зубка, І.Я.Жорової, Л.М.Назаренко. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч.1. – С.109-114.

20. Королюк С.В. Новітні підходи до управління розвитком педагогічного колективу // Імідж сучасного педагога. – 2013. – №8-9. – с. 85-87.

21.  Королюк С.В. Управлінські технології навчання та розвитку педагогічного колективу /С.В.Королюк // Управління освітою. – 2014. – №4. – С. 27-30.

22. Королюк С.В. Роль ефективних фасилітаторів змін // Теоретико-практична спадщина А.С. Макаренка в контексті євро інтеграційних тенденцій вітчизняної освіти : Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 квітня 2014 року, м. Полтава / С.В. Королюк. – Полтава, 2013. – С. 47-48.

23. Королюк С.В. Підвищення кваліфікації керівних кадрів: сучасні виклики і реалії // Імідж сучасного педагога. – 2014. –№.9 – С.7-9.


24. Розвиток шкільної культури, орієнтованої на зміни в інклюзивному навчальному закладі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні та управлінські концепти розвитку сучасної освіти» [за заг.ред. проф.. Р.І.Черновол-Ткаченко, проф..кафедри О.І. Мармази, к.п.н., доцента Гречаник О.Є.]. – Харків «Щедра садиба плюс», 2015. – Ч.І – С. 199-205.


25. Розвиток управлінської культури керівника навчального закладу // Збірник матеріалівVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління в освіті», 16-18 квітня 2015р., Львів // відп. ред. Л.Д.Кизименко. – Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2015 . –  С.82-83.Королюк С.В. Розвиток професійної компетентності керівників шкіл в системі післядипломної освіти // розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. Матеріалів ІІ Міжнар. наук.практ.конф., Київ, 25-26 лютого 2016 р., – К. : Міленіум, 2016 – С. 303-304.

26. Королюк С.В.Розвиток демократичного середовища та демократичного врядування в освітніх установах // Тези наукового семінару 22.06.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/4330-demokratiia-i-prava-liudyny-pochynaiutsia-z-nas-rada-yevropy-khartiia-z-osvity-dlia-demokratychnoho-hromadianstva-ta-prav-liudyny

27. Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. 5-9 кл. /Посібник для вчителя / Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. та ін.. – Київ, 2017. – 136 с. (Гриф МОН).- с.118-133

28. Королюк С.В. Науково-методичний супровід діяльності шкіл професійного зростання керівних кадрів// Наукові записки ПОІППО // Наукові записки ПОІППО: Роль методичної служби у забезпеченні якості освіти. – 2017. – Випуск 9. – Полтава: ПОІППО. – С.11-15.

29. Королюк С. В. Демократичне середовище та партнерство з громадою: взаємозв’язок та особливості розбудови в сучасній школі» / С.В.Королюк // Матеріали наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики», Суми, 5–6 червня, 2018. – С.60–64. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1y6CA74X831a7NRh2_QRfcIHQW8HNMZIs/view

30. Королюк С. В. Які компетентності варто розвивати керівнику нової української школи / С.В. Королюк // Імідж сучасного педагога. – 2018. – №4 (181). – С. 5–9. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/135927

31. Королюк С.В. Розвиток демократичного середовища в сучасній школі / С.В. Королюк // Наукові записки ПОІППО : Новій школі – нове освітнє середовище. – 2018. – Випуск 10. – С. 34–37.

32. Королюк С.В. Особливості розбудови соціального партнерства в громадсько-активній школі / С.В.Королюк // Освіта на Полтавщині в історичній ретроспективі: збірник статтей до 100-річчя з часу створення історико-філологічного факультету у Полтаві / упоряд. Л.Л. Бабенко, І.О. Міщенко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка; ПОІППО імені М.В. Остроградського Полтава, 2018. – С. 45–52.

5.      Відзнаки і нагороди: Грамота Полтавського ОІППО (2003 р.); Грамота управління освіти і науки Полтавської ОДА (2004 р.); Грамота Полтавської ОДА управління освіти і науки (2007 р.); Почесний диплом Четвертої виставки-презентації Освіта України «Інноваційні технології навчання» (2007 р.), Грамота управління освіти і науки Полтавської ОДА (2012 р.).

6.      Телефони:

0532-56-54-23 (службовий).

7.    Електронна адреса:

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

8. Ключові кваліфікації:

                 

 

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.