Система Orphus

Видання кафедри методики змісту освіти

innovats poshuk-fizyka 1

Інноваційний пошук учителів Полтавщини: «Фізика» : методичний збірник [Електронне видання]  /  [упоряд. :  О. Буйдіна,  О. Кучеренко ;  за  ред.  О. Буйдіної].  –  Полтава  : ПОІППО,  2018.  –  (Серія  «За  результатами  II  (обласного)  етапу  всеукраїнського конкурсу  «Учитель  року»)  –  В. IІ.  –  70  с.  –  Доступ  :  http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo

kanivets obkl150

Інноваційний пошук учителів Полтавщини: «Українська мова та література» / [упор.: З. М. Канівець, О. П. Коваленко ; за ред. З. М. Канівець] – 50 с. – (Серія «За результатами II (обласного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року»; вип.3). – Елект.вид. – Доступ : 

http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/elektronni_vydannia_POIPPO

Видання репрезентує інтелектуальне надбання вчителів Полтавщини, а саме: переможця та лауреатів II (обласного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року–2018» у номінації «Українська мова та література».

До уваги читача: автопортрет «Я – педагог і особистість», опис методичної проблеми та авторський урок, розроблений із урахуванням заявленої методичної проблеми.

Запропоновані матеріали будуть цінним як для вчителя, так і для працівника методичної служби чи науковця, для всіх тих, хто професійно цікавиться станом розвитку освіти Полтавщини, вирішенням нагальних проблем освітнього середовища нашої області та відчуває потребу в змінах.

 rev150

Українська національна революція 1917–1921 років крізь призму сучасності (до 100-річчя  події) : Збірник  наукових  статей,  матеріалів,  тез  учасників  науково-методичного  семінару 2 березня 2017 року / Упорядники : Л.  Л.  Бабенко, І. О. Міщенко. – Полтава : 2017. – 108 с.  

У збірнику друкуються статті та матеріали учасників науково-методичного семінару – науковців, викладачів  кафедри  історії  України  ПНПУ  імені  В.  Г.  Короленка,  вчителів  історії,  присвячені актуальним  питанням  дослідження  Української  Національної  революції 1917–1921 років  та  їх вивчення у школі. Зміст публікацій охоплює широкий тематичний спектр революційних подій в Україні й на Полтавщині, визначає важливі історичні уроки поразки революції, які не втратили своєї актуальності.

 zbirnyk8

Науково-методичні записки ПОІППО : Педагогічні засади ефективного навчання у загально-освітній школі. – 2016. – Випуск 8. – Полтава : ПОІППО. – 126 с.

У восьмому випуску « Науково - методичних записок ПОІППО » всебічно висвітлено сучасні наукові дослідження та практична реалізація означеної проблеми , матеріали міжнародної науково - практичної конференції « Педагогічні засади ефективного навчання природознавства у загаль - ноосвітні школи

 Screenshot - 12.09.16 - 101542

Науково-методичні записки ПОІППО : Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики. – 2015. – Випуск 7. – Полтава – ПОІППО. – 148 с.

У сьомому випуску «Наукових записок ПОІППО» всебічно висвітлено актуальні проблеми самоосвіти як універсального інструменту сучасної системи неперервної освіти; представлено навчально-методичний супровід самоосвіти та розкрито питання самоосвітньої діяльності учасників освітнього процесу.

Завантажити

 materialy seminaru KMZO-200

Дидактичний компонент освітнього простору школи : матеріали обласного науково-практичного семінару (м. Полтава, 27 квітня 2015 р.) [ред. О. В. Олексенко, І. О. Міщенко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 60 с. (е-книга)

Висвітлено питання, що стосуються впровадження державних стандартів в умовах модернізації освіти на засадах освіти сталого розвитку, профільної компетентнісно орієнтованої освіти. Розкрито особливості процесу моделювання уроку з огляду на конкретизацію теоретичних засад та представлення практичного компонента реалізації.
Матеріалами обласного науково-практичного семінару можуть скористатися науковці, викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти, методисти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, працівники органів управління освітою, директори і заступники директорів ЗНЗ, вчителі-практики, студенти педагогічних вузів.

Завантажити

 3

Учнівська олімпіада з хімії в Полтавській області (2005-2013 рр.) : інформ.- аналіт. зб. [упор. О.  Буйдіна]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 60 с.  
У збірнику  представлено  відомості  про  участь  школярів  області у  різних  етапах Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  хімії  впродовж  2005-2013  рр.,  методичні рекомендації  щодо  підготовки  учнів  до  участі  в  олімпіадному  русі  та  чинне нормативне  забезпечення  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  базових дисциплін.  
Видання адресовано методистам районних (міських)  відділів (управлінь)  освіти, керівникам  загальноосвітніх  навчальних  закладів  для  використання  при організації та проведенні олімпіади, а також учителям хімії – для підготовки учнів до відповідних змагань.

 2

Науково-методичні записки ПОІППО : Оптимізація змісту, шляхів та методів сучасної профільної компетентністно орієнтованої освіти.  – 2013. – Випуск 5. Полтава : ПОІППО. – 125 с. 
У  п'ятому  випуску  «Науково-методичних  записок  ПОІППО»  всебічно  висвітлено актуальні  проблеми  змісту  та  методів  профільної  компетентнісно  орієнтованої освіти,  визначено  напрями  її  оптимізації,  розглянуто  специфіку  профільної  та допрофільної підготовки учнів.

 1

Науково-методичні записки ПОІППО : Класний керівник: проблеми, досвід та перспективи. – 2013. – Випуск 4. – Полтава : ПОІППО. – 124 с. 
Четвертий випуск "Науково-методичних записок ПОІППО" укладено за підсумками обласного конкурсу "Класний керівник року – 2012". Збірник містить статті, присвячені різним аспектам роботи класного керівника, а також методичні розробки кращих педагогів Полтавщини – переможців конкурсу.

 nzp3

Наукові записки ПОІППО : Оптимальні шляхи, форми і методи формування професійних та ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання. – 2012. – Випуск 3. – 122 с.

У третьому випуску збірника висвітлюються проблемні питання впровадження профільного навчання та організації допрофільної підготовки. Розглядають перспективи розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.

 nzp2

Наукові записки ПОІППО : Моделі ключових та професійних компетентностей педагогічного працівника. – 2011. – Випуск 2. – 180 с.

У цьому номері представлені концепції моделей сучасних компетентностей педагогічного працівника різних освітніх галузей. Визначаються сутність ключових та професійних компетентностей, шляхи, форми і методи їх формування в навчальному процесі. Відображаються науково-методичні та методологічні засади моделювання професійних компетентностей.

 nzp1

Наукові записки ПОІППО : Концепції та методичні моделі вивчення освітніх галузей у профільній школі. Випуск 1. – 2011. – 116 с.

Наукові записки є стислим висвітленням актуальних проблем сучасної освіти, шляхів їх розв'язання та перспективних напрямків розвитку. У підготовці наукових записок беруть участь педагогічні працівники, провідні фахівці, доктори та кандидати наук, які мають багаторічний досвід роботи в галузях освіти і науки. На основі наукових записок можливе створення методичних матеріалів, узагальнення емпіричного досвіду та їх впровадження у практику роботи освітніх закладів.

 

Формування ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області / Упор. Л. Ф. Пашко, Н. В. Корягіна, О. П. Коваленко, Л. І. Симоненко. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 144 с.

Науково-методичний посібник уміщує матеріали теоретичних досліджень, практичного досвіду формування ключових життєвих компетентностей у процесі пофільного навчання досвіду упровадження науково-методичного супроводу, інноваційних технологій та інтерактивних методів. Дані матеріали відображають науково-методичні та методологічні засади компетентнісної та профільної освіти, якими є: принципи компетентнісно та особистісно орієнтованої освіти, інтеграція, диференціація та індивідуалізація освітнього процесу. Висвітлюється стан і перспективи профільного навчання в ЗНЗ області по основних напрямках: суспільно-гуманітарному, природничо-математичному, технологічному, художньо-естетичному, спортивному.

 

Гадяцька унія 1658 року: контроверсії минулого і сучасність: збірник статей за матеріалами Міжнародної наукової конференції (4-5, 16-17 вересня 2008 року) / Упор. В. В. Зелюк, Л. Ф. Пашко, О. П. Єрмак. – Полтава : ПОІППО, 2009. — 184 с.

У збірнику вміщені статті за матеріалами доповідей і повідомлення учасників Міжнародної компетенції, присвячиної знаковому явищу ранньомодерної української історії — Гадяцькій унії 1658 року.

 

Оцінювання знань учнів у процесі профільного навчання / Упор. Л. Ф. Пашко, Н. В. Корягіна, О. П. Коваленко, Л. І. Симоненко. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 210 с.

Науково-методичний посібник уміщує матеріали оцінювання навчальних досягнень учнів, досвіду упровадження науково-методичного супроводу, інноваційних технологій та інтерактивних методів профільного навчання. Висвітлюється стан і перспективи профільного навчання в ЗНЗ області по основних напрямках: суспільно-гуманітарному, природничо-математичному, технологічному, художньо-естетичному, спортивному.

 

Профільне навчання : досвід упровадження, інноваційні технології / Упор. Л. Ф. Пашко, О. П. Коваленко, Л. І. Симоненко. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 196 с.

 

Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної школи / Упор. Л. Ф. Пашко, О. П. Коваленко. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 100 с.

 

Науково-методичні основи змісту сучасної освіти (курс лекцій): Науково-методичний посібник / Автори-упорядники: Л. Ф. Пашко, М. І. Степаненко, О. П. Коваленко, В. В. Чирка. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 124 с.

Науково методичний посібник висвітлює актуальні проблеми методики та змісту сучасної освіти: інтегровані підходи, вивчення української мови з погляду історії та сучасності, історичні аспекти створення правового поля освіти в Україні, вивчення зарубіжної літератури на основі компаративного аналізу, запровадження технологій особистісно орієнтованого навчання при вивченні природничих дисциплін, застосування інноваційних педагогічних технологій в аспекті цілісності знань учнів, системного підходу до вивчення геометрії, використання як засобу гармонізації і психологічного захисту людини, методичні аспекти зовнішнього оцінювання як факторі підвищення якості освіти, комплексна оцінка дидактичного процесу.

Методичні проблеми впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області : шляхи їх вирішення : матеріали обласної науково-практичної конференції 28 листопада 2006 року. – Полтава. – 2006. – 77 с.

Дані матеріали відображують науково-методичні засади профільної освіти, якими є: принципи особистості та компетентніно орієнтованої освіти, інтеграція, диференціація та індивідуалізація освітнього процесу. Висвітлюється стан і перспективи профільного навчання області по основних напрямах: суспільно-гуманітарному, природничо-математичному, технологічному, художньо-естетичному, спортивному.

 

 

Відповідальна за зміст сторінки Н.В.Нетудихатка
Останнє оновлення 18.09.2017

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.