Система Orphus

Новак Олег Олександрович

Новак Олег Олександрович (нар. 14.06.1973 р.,)
Закінчив фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім.В.Г.Короленка (1995), факультет «практична психологія» Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників України (1996).

Фахова діяльність:
Практичний психолог та вчитель фізики (за сумісництвом) у Розсошенській ЗОШ І-ІІІ ст. Полтавського району (1996-2001 рр.). В.о. доцента кафедри педагогічної майстерності ПОІППО (з 2001 по даний час), завідувач обласним центром практичної психології і соціальної роботи (2003-2005 рр.).

Основні напрямки наукової роботи: розвиток соціально-психологічної компетентності педагогічних працівників, психологічні засади розвивальної освіти, здоров’язберігаючі технології в освіті.

Головні здобутки розроблюваних тем: створено спецкурси (по 6 год.): «Математичні методи в психології», «Психологія спілкування», «Сучасні підходи формування здорового способу життя»; випущено науково-методичний посібник «Формування здорового способу життя учнівської молоді. Посібник класного керівника»; зібрано базу даних з теорії і практики розвивальної освіти. 

Робота на громадських засадах: обласний координатор програми МОН України, АПН України та Програми розвитку ООН в Україні «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».

Членство у наукових та професійних об’єднаннях: член полтавського осередку Української спілки психотерапевтів.

Загальна кількість публікацій – 24.

Основні публікації:

2014

1. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : навч. метод. пос. для сухачів курсів підвищ. квал. пед. прац.  / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, О. О. Новак, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 72 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_KPM_2015.pdf

2013

2. Новак О.О., С.Г. Мерзляков. Можливості і шляхи розвитку емоційного інтелекту засобами психодрами : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 15-ліття створення Сумського відділення УСП / (Суми, 2–3 жовтня 2013 р.) / Суми, Сумське відділення УСП, 2013. – 82 с. – С . 52–57.

3. Психологічна компетентність педагогічних працівників у сучасних умовах : [Матеріали обласного науково-практичного семінару] / Автори-упорядники : Сухенко Я. В. , Новак О. О. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 32 с.

4. Новак О.О. Сучасні підходи щодо формування здорового способу життя учнівської молоді / О.О. Новак // Педагогічна майстерність: виклики ХХІ століття : навчально-методичний посібник посібник / Автори-упорядникі : В. В. Зелюк, Н. І. Білик, Т. А. Устименко – Полтава : ПОІППО, 2013. – 400 с. (1,33 ум.д.а.); – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_2.4.pdf

5. Новак О.О. Теоретичний аналіз психологічних чинників оцінки дидактичного процесу молоді / О.О. Новак // Педагогічна майстерність: виклики ХХІ століття : навчально-методичний посібник посібник / Автори-упорядникі : В. В. Зелюк, Н. І. Білик, Т. А. Устименко – Полтава : ПОІППО, 2013. – 400 с. (0,44 ум.д.а.); – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_2.5.pdf

6. Новак О.О. Психодіагностика і соціально-психологічна компетентність педагогічного працівника молоді/ О.О. Новак // Педагогічна майстерність: виклики ХХІ століття : навчально-методичний посібник посібник / Автори-упорядникі : В. В. Зелюк, Н. І. Білик, Т. А. Устименко – Полтава : ПОІППО, 2013. – 400 с. (0,79 ум.д.а.). – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_2.6.pdf

7. Новак О.О. Олімпіада з педагогіки та психології на Полтавщині: уроки організаторів / О.О. Новак // Постметодика. – 2013. – № 4 (113). – С. 18-23. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Novak/Olimpiada2013.pdf

2012

8. Розвиток діалогічних стосунків засобами гри : матеріали Міжнародної науково-практ. конф. [«Педагогіка та психологія: сучасні погляди та концепти»], (Харків, 14–15 вересня 2012 р.). – Х. : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2012. – 124 с. – С. 28–30.  

9. Новак О.О. Теорія і практика вдосконалення педагогічної майстерності працівників освіти в системі підвищення кваліфікації / В.В. Зелюк, Н.І. Білик, О.О. Новак // Постметодика. – 2012.– №4 (107). – С. 7–22. –Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Novak/novak_PM-107.pdf

10. Новак О.О. Сучасні підходи та методичні аспекти формування здорового способу життя / О.О. Новак / Освітні моделі та технології роботи соціального педагога : навчально-методичний посібник / [Гайдар М.В., Іванова І.В., Козак Н.Г., та ін.] ; за ред. Я.В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 228 с. – С. 125-144.

11. Новак О.О. Рефлексивний підхід до використання різних стратегій навчання / О.О. Новак // Постметодика. – 2012.– №6 (109). – С. 32–35. –Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Novak/novak_PM_109.pdf

2011

12. Новак О.О. Формування безпечної поведінки підлітків на основі підходу «надання альтернативи» / О. О. Новак // Постметодика. − 2011. − №3.  – С.32−37. –Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Novak/novak-PM-100.pdf

13. Новак О.О. Про психологів і психологію / О. О. Новак // Полтава і полтавці. – 2011. – №27. – С. 6.

2010

14. Новак О.О. Шляхи розвитку емоційного інтелекту педагогічних працівників / О. новак // Постметодика. − 2010. − №6.  – С.41−47.–Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Novak/Novak_PM_6-2010%20.pdf

15. Новак О.О. Психологічні умови професійного розвитку особистості під час курсів підвищення кваліфікації : матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф. [«Демократизація освіти: досвід, пошуки, перспективи»], (Чернівці, 23 вересня, 2010 р.). – Чернівці, 2010. – 92 с. – С. 75–76.

2009

16. Новак О.О. психологічні особливості навчання дорослих / О. О. Новак  // Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів / : [навчально-методичнийпосібник / автори-упоряд.: О.О.Новак, Н. І. Білик]. – Полтава : ПОІППО, 2008. –с. 6 – 15.

17. Новак О.О. роль і місце інтерактивного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів / О.О. Новак  // Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів / : [навчально-методичний посібник / автори-упоряд.: О.О.Новак, Н.І.Білик]. – Полтава: ПОІППО, 2008. – С. 15 – 28.

18. Новак О.О. Загальні питання організації інтерактивного навчання / О. О. Новак  // Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів / : [навчально-методичний посібник / автори-упоряд.: О.О.Новак, Н.І.Білик]. – Полтава: ПОІППО, 2008. – С. 39 – 53. 

2001 2007

19.  Новак О.О. Лідерська позиція педагога як умова змін в освіті // Імідж сучасного педагога. – 2007.- №7-8. – С.95-98.

20.  Новак О.О. Теоретичний аналіз психологічних чинників оцінки дидактичного процесу // Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти: Модульний посібник / Автори-упорядники: П.І. Матвієнко, Н.І. Білик, О.О. Новак. – Полтава: ПОІППО, 2006. – С. 176-181.

21.  Новак О.О., Козак І.О.Формування здорового способу життя в учнів 14-15 років на прикладі профілактики ВІЛ/СНІД. Курс факультативних занять // Профілактика ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму серед учнів і студентів: Програми факультативих та спціальних кірсів; в 3 т. / За ред В.Г. Панка, І.І.Цушка. – Ніка-Центр, 2005. – Т.3. - С. 29-75.

22.  Новак О.О. Про застосування зворотного зв’язку при оцінці стану виховної роботи навчального закладу // Імідж сучасного педагога. – 2001. - №1(12). – С. 56-58.

 

Відповідальний за сторінку Н.М.Токаренко
Останнє оновлення 10.02.2015

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.