Система Orphus

Курмишева Ніна Іванівна

 kurmysheva300

1.    ПІП: Курмишева Ніна Іванівна, кандидат педагогічних наук.

2.    Освіта:

Кременчуцьке педагогічне училище імені А. С. Макаренка (1991-1995).

Полтавський держарний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка (1995-1999)

Магістратура Київського міжнародного університету (2002 -2003)

Аспірантура Київського міжнародного університету (2003 -2007)

3.    Коло наукових інтересів: освітній менеджмент, андрагогіка, розвиток професійних інтересів у дорослих, пізнавальних інтересів в учнів.

4.    Тема кандидатської дисертації: «Формування інтересу до управлінської діяльності у студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів» (2010).

5.    Академічний досвід:

Учитель загальноосвітнього навчального закладу. Викладацька робота у вищих навчальних закладах. Викладацька робота у системі післядипломної педагогічної освіти. Тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей.

6.    Основні праці:

Курмишева Н.І. Філософія і психологія підприємництва : навч.-метод. посіб. / Н. І. Курмишева. - Полтава : Оріяна, 2008. - 176 c.

Курмишева Н.І. Емоційний інтелект і менеджмент / Н. І. Курмишева // Постметодика. - 2010. - № 6. - С. 56-59.

Курмишева Н. І. Проблема компетентісного підходу у підготовці майбутнього фахівця / Н.І.Курмишева // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. праць. — К.: КиМУ, 2009. — Вип. 12. — С. 69–80.

Курмишева Н. Методологічні та практичні засади інноваційної діяльності педагога / Н.Курмишева // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Випуск 8. Частина І. – Полтава, 2011. – Серія «Педагогічні науки». – с. 204-207

Курмишева Н. Методологічні та практичні засади інноваційної діяльності педагога / Н. Курмишева // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Випуск 8. Частина І. – Полтава, 2011. – Серія «Педагогічні науки». – с. 204-207

Курмишева Н.І. Компетентний директор – це успішна школа / Н.І. Курмишева // Інноваційний розвиток освітнього середовища громадсько активних шкіл: науково-методичний посібник . – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2012. – С. 53-58.

Курмишева, Н. И. Менеджмент образования сквозь призму педагогических идей А. С. Макаренко / Н. И. Курмишева. // Педагогика А.С. Макаренко: воспитание и жизнь (достижения и проблемы) [Текст] : материалы Междунар. науч.-практ. конф., [посвящ. 125-летию со дня рождения А.С. Макаренко] Нижний Новгород, 28-29 марта 2013 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования Нижегор. обл., Науч. Совет по проблемам истории образования и пед. науки Рос. акад. образования, УМО по пед. образованию Нижегор. обл., ФГБОУ ВПО "Нижегор. гос. пед. ун-т им. Козьмы Минина", Исслед. лаб. НГПУ им. Козьмы Минина "Воспитат. педагогика А. С. Макаренко". - Н. Новгород : НИУ РАНХиГС, 2013. - С .100-103.

Курмишева Н.Креативність як складова компетентності педагогічного працівника / Ніна Курмишева // Педагогічні науки : збірник наукових праць. Випуск 64. – Полтава, 2015. – С. 23-28.

Курмишева Н.І. Опорні школи і підвищення якості освіти у сільській місцевості / Н.Курмишева // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка керівників опорних шкіл в системі післядипломної педагогічної освіти в умовах децентралізації освіти України» (Суми, 1-2 грудня 2016 р.) / За заг.ред. А.В.Вознюк. – Суми, 2016.

Курмишева Н. Реалізація суб’єкт-суб’єктних відносин у навчально-виховному процесі / Н. Курмишева // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна особистість А.С.Макаренка на перетині освітніх парадигм» (Полтава, 10-11 березня 2016 р.) / За заг.ред.проф. М.В.Гриньової. – Полтава, 2016. – С. 52-53.

Курмишева Н.І.Фізичний розвиток дитини у системі академічної дизайн-освіти // Сучасний дизайн у школі : нові ідеї для освітнього середовища / Гол. ред. Т.Водолазська. – Полтава, 2016. – 13-15 с.

Курмишева Н.І. Ділове спілкування у професійній діяльності педагогічного працівника : навчально‐методичний посібник / Н.І. Курмишева – Полтава : ПОІППО, 2016. – 64 с.

Методичні рекомендації щодо функціювання опорних шкіл Полтавської області у 2017-2018н.р. / Уклад. Н.І.Курмишева. - ПОІППО, 2017. - 24 с.

Курмишева Н. Переваги та пед.колективи опорного навчального закладу в освітньому окрузі / Н. Курмишева // Педагогічні засади навчання природознавства в загальноосвітній школі: зб.наук.праць / [ред..кол., головн. ред.. В.Р.Ільченко] . – Полтава: ПОІППО, 2017. – Вип. 7. – С. 105-111.

Курмишева Н. Неочевидні сценарії діяльності особистості у теорії передбачуваної ірраціональності Дена Аріелі / Н.Курмишева // Науковий семінар у ПОІППО: «Неочевидні сценарії діяльності особистості у теорії передбачуваної ірраціональності Дена Аріелі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/4280-naukovyi-seminar-u-poippo-neochevydni-stsenarii-diialnosti-osobystosti-u-teorii-peredbachuvanoi-irratsionalnosti-dena-arieli

Курмишева Н. Розвиток української загальноосвітньої школи в нових умовах/Н.Курмишева // Освіта крізь усе життя: теоретико-методичні пріоритети розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції; [за заг. ред.. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц.. О. Є. Гречаник]. Ч. 1. – Х.: ТОВ “Планета-принт”, 2017. – С. 50-54.

Курмишева Н. Шкільна освіта України на шляху до євроінтеграції / Н. Курмишева // Розвиток і виховання гімназиста в єдиному сучасному європейському освітньому  просторі: тези  Всеукраїнської науково-практичної конференції 10-11 січня 2017 року, Київ – Рівне [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/803/

Kurmysheva N. Irrational action of the lieder's personality in the process of administrative management decisions.ScienceReview. 1(8), Vol.6, January 2018. p. 19-22.

Курмишева Н.І. Шкільна атмосфера як духовна складова освітнього середовища: фінський досвід / Н.І.Курмишева // Імідж сучасного педагога, 2018. – №4(181). – С.31–33.

Курмишева Н.І. Психолого-педагогічна атмосфера як складова освітнього середовища нової школи (на основі фінського досвіду) / Н.І.Курмишева // Науково-методичні записки ПОІППО. – 2018. – Випуск10.  – С.62–66.

Курмишева Н.І. Психолого-педагогічні засоби активізації творчого потенціалу демократичного педагога / Н.І.Курмишева // Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та інноваційні практики : Матеріали наукових праць І Всеукраїнської конференції з онлайн-трансляцією. – Суми, 2018. – С.181–185.

Курмишева Н.І. Академічна доброчесність в умовах відкритості освітніх ресурсів / Н.І.Курмишева // ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція “Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики”, м.Київ, УМО, 27.09.2018р. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/vosikt

8. Телефони:

(0532) 56-54-23 (службовий)

9. Електронна адреса:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.