Система Orphus

Нормативно-правова, регулююча документація центру практичної психології і соціальної роботи

Закони. Розпорядження. Постанови

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 634-р від 05.09.2018 "Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року"

- Постанова Кабінету Міністрів України від   22 серпня 2018 р. № 658.

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 800 "Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю"

- Постанова Кабінету Міністрів від 24.02.2016 року № 111 "Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року"

- Розпорядження голови ОДА від 23.06.2015 р. № 313 «Про затвердження плану заходів на 2015 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року в області»

- Постанова Кабінету Міністрів України  від 21 листопада 2013 р. № 896 

- Постанова Кабінету Міністрів України  від 21 листопада 2013 р. № 895 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872

 

 

НАКАЗИ:

Наказ МОН №509 від 22.05.2018 "Про затвердження Положення про психологічну службу  у системі освіти України"

Наказ МОН №948 від 03.07.2017 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України"

- Наказ ДОН Полтавської ОДА №382 від 11.10.2017 "Про затвердження Плану заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської області на період до 2020 року"

- Наказ МОН № 1127 від 08.08.2017 р. "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року"

- Наказ ДОН № 181 від 04.05.2017 р. "Про організаційні заходи щодо здійснення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію"

- Наказ МОН України від 08.04.2016 р. № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

- Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 № 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1105/25882)   

- Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014  № 27 «Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» 

- Наказ МОН № 648 від 27.05.2014 "Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України" Завантажити

- Наказ МОЗ, МОН, МСП України № 903/1464/711 від 23.10.2013 р. "Порядок проведення обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту" Завантажити

- Наказ ДОН № 75 від 05.03.2014 року "Про посилення профілактичної роботи серед учнів та учнівської молоді" Завантажити

- Наказ ГУОН № 181 від 29.03.2012 р. "Про підвищення ефективності діяльності психологічної служби" Завантажити

- Наказ МОН № 59 від 01.02.2010 року «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми». Завантажити

- Наказ ГУОН № 82 від 23.02.2011 «Про атестацію працівників психологічної служби».Завантажити

- Наказ МОН від 15.09.2008 р. №852 "Про затвердження положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" Завантажити

- Наказ МОН №864 від 28.12.2006року «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України». Завантажити

 

ЛИСТИ:

Лист МОН №1/9-529_від 05.09.2018 "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

- Лист МОН від 28.07.2017 № 1/9-414 "Про забезпеченість фахівцями психологічної служби системи освіти та пріоритетні напрямки діяльності у 2017-2018 навчальному році"

- Лист МОН від  02.03.2017 № 1/9-119 "Щодо проведення в навчальних закладах кампанії з   питань пропаганди психічного здоров'я" (завантажити)

- Лист МОН від 07.08.2015 № 2/3-14-1572-15 "Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень"(завантажити)

- Лист МОН від 28.10.2014 № 1/9-557 "Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей"(завантажити)

- Лист МОН від 28.03.2014 №1/9-179 "Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів"(завантажити)

Лист ПОІППО від 14.06.2018 № 01-22 / 878Про проведену роботу щодо виконання наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 13.04.2016 р. № 150 «Про затвердження плану заходів Департаменту освіти та науки щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2020 року»(в період з 25.01.2018 року по 10.06.2018 року)

- Лист ПОІППО від 10.07.2018 № 01-22/946 Військовому комісару Полтавського обласного військового комісаріату Губському Д.А. Завантажити

- Лист ПОІППО від 23.12.2016 № 1473 "Про залучення працівників психологічної служби до роботи у військових комісаріатах" Завантажити

- Лист ПОІППО № 1276 від 05.11.2012 р. "Про підвищення кваліфікації завідувачів (методистів) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти, методистів з психологічної служби" Завантажити

- Лист МОН № 1/9-382 від 29.07.2014 р. "Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників" Завантажити

- Лист ПОІППО № 461 від 21.03.2013 р. "Про здійснення психологічного, соціально-педагогічного забезпечення навчальних закладів  методистами з психологічної служби" Завантажити

- Лист НАПНУ УНМЦ  № 100 від 09.09.2013 р. "Перелік фахових періодичних видань рекомендованих для використання в практичній діяльності працівників психологічної служби системи освіти" Завантажити

- Лист МОН № 1/9-413 від 06.06.2013 р. "Про впровадження  факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти" Завантажити

- Лист МОН від 26.09.2012 р. №1/9-683 "Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів". Завантажити

- Лист НАПНУ УНМЦ № 66/1 від 13.07.2012 року «Про роз’яснення години психолога».(завантажити)

- Лист МОН № 1/9-128 від 05.03.2008 року «Про ведення документації соціальними педагогами».Завантажити

- Лист МОН № 1/9-19 від 13.01.2011 року «Про збереження посад працівників служби».Завантажити

- Лист ПОІППО № 1233 від 24ю10ю2012 року «Про кількість фахівців за спеціальності «Соціальна педагогіка».(завантажити)

- Лист ПОІППО № 1296 від 05.11.2012 року «Про підвищення кваліфікації завідувачів (методистів) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти, методистів з психологічної служби».(завантажити)

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2018-2019 н.р.

- Лист МОН  № 1/9-487 від 07.08. 2018 р. "Про пріоритетні напрями психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу учасників освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік"

Лист МОН №1/11-548 від 18.05.2018 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"

2017-2018 н.р.

"Про стан розвитку та пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби системи освіти Полтавської області у 2017-2018 навчальному році: методичні рекомендації"

2016-2017 н.р.

- Методичні рекомендації «Вимоги до методичних розробок на присвоєння (на відповідність раніше присвоєного) педагогічного  звання “практичний психолог-методист”» (лист ПОІППО від 01.02.2017 № 176)

- Методичні рекомендації «Прийняття рішень з урахуванням найкращих інтересів дитини: міжнародні стандарти та механізми їх впровадження» (лист ПОІППО від 11.11.2016 № 1304)

- Про стан розвитку та пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби системи освіти Полтавської області у 2016-2017 навчальному році: методичні рекомендації (для психологічної служби міст/районів) (для ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а., закладів інтернатного типу)

- Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н.р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу (лист МОН України від 20.07.2016 № 1/9-383)

- Про організаційно-методичні засади  забезпечення навчально-виховного процесу  для учнів з особливими освітніми потребами  загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році (лист МОН від 12.07.2016 № 1/9-364).

2015-2016  н.р.

- Про стан розвитку та пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби системи освіти Полтавської області у 2015-2016 навчальному році: методичні рекомендації (для психологічної служби міст/районів) (для ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а., закладів інтернатного типу

- Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015-2016 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 23.07.2015 р. № 1/9-347)

2014-2015  н.р.

- Методичні рекомендації щодо планування діяльності працівників психологічної служби в умовах складної суспільно-політичної ситуації в країні (завантажити)

- Методичні рекомендації щодо формування медіакультури учасників навчально-виховного процесу (лист ПОІППО від  11.09.14 р. №1088)

 

- Методичні рекомендації «Про попередження суїцидальної поведінки серед підлітків та учнівської молоді» (лист ПОІППО від 11.06.2014 р. № 849)

- Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання (завантажити)

- Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання (завантажити)

Про профілактичні заходи щодо попередження суїцидальної поведінки серед підлітків та учнівської молоді (лист ПОІППО від 28.10.2010 № 1097)

Подолання кризових ситуацій в освітньому середовищі : методичні рекомендації / укладачі Сухенко Я. В., Лук’яненко Н. О. – Полтава, ПОІППО, 2007. – 16 с.

 

 

 

Відповідальний за зміст сторінки Т.В.Хорошева
Останнє оновлення 28.02.2019

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.