Система Orphus

Картка обліку об’єктів ГПД: Рашин Ігор Анатолійович

rashyn300

Рашин Ігор Анатолійович, 1962 року народження,

Освіта, фах: Вища – Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, учитель загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання.

Звання, нагороди: кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», Відмінник освіти України;

Подяки виконавчого комітету Комсомольської міської ради 2008, 2010, , 2013, 2015, 2016, рр.

– Грамоти Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації – 2013, 2014,2015,2017 р.р.

– Подяки Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної о віти ім. М.В. Остроградського – 2016, 2017, 2018 р.р.

Посада, місце роботи: учитель трудового навчання, технологій та креслення Комсомольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Л.І. Бугаєвської, Комсомольської міської ради.

Педагогічний стаж : 32 роки

Інформація про методичного працівника, що узагальнював досвід

Чемшит Валентина Григорівна, методист вищої категорії відділу природничо-математичних дисциплін та технологій ПОІПП ім. М.В. Остроградського «Відмінник освіти України», лауреат премії І.Г. Ткаченка

Інформація про досвід

Тема «ІКТ- супровід уроку трудового навчання, технологій, креслення».

Опис досвіду.

Інформатизація освіти – один з головних напрямків процесу інформатизації суспільства. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, реалізацію ідей педагогіки розвитку, вдосконалення форм і методів організації навчання. Актуальність використання ІКТ у навчально-виховному процесі обумовлено тим, що в комп'ютерних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новому рівні.

Основна ідея досвіду –полягає у підвищенні навчально-пізнавальної активності учнів на основі оптимізації специфічних підходів у викладанні через використання інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових освітніх ресурсів; поєднання традиційних і нетрадиційних джерел інформації, новий рівень освоєння навчального матеріалу на уроках трудового навчання, технологій та креслення, що пов'язане з використанням зорової та адитивної наочності.

Нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп'ютерні технології. Організувати і ефективно застосувати інформаційні та комп'ютерні технологіїна уроках Рашину І.А. допомагає створений в навчальному закладі кабінет креслення та технологій, обладнаний мультимедійними засобами.

Шляхи реалізації ідей досвіду:

-використання мультимедійних та онлайнових (Prezi) презентацій;

-використання відеороликів для формування вмінь та навичок;

- використання мультимедійних презентацій та тестів для перевірки та закріплення вивченого матеріалу;

-застосування графічних редакторів «Компас» та AvtoCAD для демонстрації графічних побудов;

-використання створених онлайн вправ (сервісLearningApps.org) для закріплення вивченого матеріалу з креслення;

-застосування графічного редактора «Компас 3Д» для самостійної роботи та виконання творчих проектів.

Якісне впровадження інформаційно-комунікаційних та комп'ютерних технологій потребує від учителя не тільки високого рівня володіння своїм предметом, методикою його викладання, а й вмінням і бажанням удосконалювати навички роботи з інтернет-ресурсами створення мультимедійного контенту, інструментів оцінювання і різних дидактичних матеріалів. В реалізації ідей досвіду я орієнтуюсь на вислів ПаулоКоельо, бразильського письменника-філософа «Якщо ти чогось хочеш досягти, весь Всесвіт буде допомагати в тому щоб твоє бажання здійснилося».

Використання графічних редакторів «Компас» та «AvtoCAD» дозволяє Рашину І.А. оптимізувати управління навчанням, підвищити ефективність й об'єктивність навчального процесу при значному заощадженні часу, підносить спілкування з учнями на уроці на більш інтелектуально вищий рівень. Застосування графічних редакторів на уроках технічного проектування та креслення допомагає вирішити основні завдання:

- ілюстрація й візуалізація навчальної інформації;

- розвиток просторового мислення;

- полегшення та поглиблення розуміння методів рішення винахідницьких задач;

- застосування креслень для оформлення технологічних карт творчих проектів;

- застосування графічних редакторів для виконання учнівських творчих проектів.

Графічний редактор AutoCAD, створений фірмою Autodesk, є на сьогоднішній день найбільш поширеною графічною системою автоматизованого проектування (САПР) у світі. Ефективне освоєння та застосування програми AutoCAD доцільне після оволодінням та набуття практичного досвіду роботи із редактором «Компас».

Для виконання підсумкового творчого проекту «Проект мого майбутнього заміського будинку» на уроках технічного проектування в 11 класі Рашин І.А. застосовує простий, але функціональний графічний редактор GoogleSketchUp. GoogleSketchUp – програма для моделювання відносно простих тривимірних об'єктів: будівель, меблів, інтер'єру.

Однією із форм роботи із сучасними інформаційними технологіями є використання мультимедійних засобів навчання (мультимедійних презентацій), які досить вдало вписуються вчителем в хід уроку.

Мультимедіа – це представлення об'єктів і процесів не традиційним текстовим описом, а за допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку, тобто у всіх відомих сьогодні формах, які перетворюють урок у динамічний інформаційний процес. Методика застосування комп'ютерних презентацій на уроках, створених за допомогою програми PowerPoint, впроваджується багатьма вчителями. Створена за всіма правилами, художньо оформлена доцільними рисунками та потрібними кресленнями, з використанням тематичного шаблону, – така «авторська» презентація ефективно вирішує завдання уроку. Для представлення результатів виконання випереджуючих завдань як засобу ознайомлення з новою інформацією доцільно використовувати учнівські мультимедійні презентації, які досить вдало реалізуються під час технології «Перевернутий клас».

На відміну від звичних презентацій PowerPoint «хмарний засіб» створення нелінійних мультимедійних презентацій Prezi, Emaze – це спосіб створити цікаві нелінійні мультимедійні документи з нестандартними анімаційними переходами між слайдами. Такі створені презентації Рашин І.А. використовує на уроках лекціях, де динамічні презентації дають більший ефект, ніж лінійні.

Рашин І.А. вважає, що однією з форм, що сприяють збагаченню і розвитку творчого потенціалу як вчителя так і учня, розкриттю здібностей дитини, бажання й уміння вчитися, творити, відчувати радість пізнання, є інтерактивні технології. Основна ідея застосування інтерактивних завдань на уроках трудового навчання та креслення полягає в тому, що учні можуть перевірити й закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню пізнавального інтересу учнів. Учитель вчить учнів створити і зареєструвати свою інтерактивну вправу та відшукати необхідну з великої кількості вже існуючих з різних навчальних предметів можна на сайті http://learningapps. org/. Їх Рашин І.А. використовує в роботі з інтерактивною дошкою або як індивідуальні вправи для учнів.

Застосування електронних підручників з трудового навчання, створення навчального відео графічних побудов для уроків креслення разом з іншими мультимедійними засобами навчання сприяє більш раціональній діяльності учителя на певному етапі навчального процесу, розширюючи її можливості, а за умови методично правильного використання – й економії часу, інтенсифікуючи тим самим весь педагогічний процес.

Основні показники результативності.

Рашин Ігор Анатолійович:

постійнийчлен журі Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання (технологій) ІІІ -х етапів;

– постійний член журі ІІІ етапу Обласного конкурсу з креслення

– активний учасник обласної спеціальної дослідницької групи «Проектування як метод пізнання в освітній галузі «Технології» (понад 14 років).

– три роки веде авторську творчу майстерню учителя (АТМУ)з проблеми - «Комп'ютерне моделювання в процесі оволодіння учнями основ графічної грамоти» (2014-2017р. р.);

– випустив методичну розробку на допомогу вчителям креслення «Шкільний курс креслення – основа формування графічної культури особистості, розвитку просторового мислення, творчих здібностей учнів. Розробка уроків з креслення для учнів 11 класу (2017).

–учні Рашина І.А. є постійними переможцями ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та Обласних Конкурсів з креслення і Всеукраїнських олімпіад з креслення, які проводить Київський університет ім. Драгоманова

Досвід роботи Рашина І.А. висвітлено:

– на сайті СЗОШ І‑ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням предметів природничо‑математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради, друк в шкільному інформаційно-педагогічному альманасі «Орбіта» (з досвіду роботи шкільного методичного об'єднаннявчителів трудового навчання та креслення);

- в науково-методичному журналі «Трудове навчання в школі» видавництво «Основа» №№ 20,21 2014 р.;

- в методично-практичному посібнику «Формування технологічних компетентностей та конкурентоспроможної особистості» (з досвіду роботи обласної спеціальної дослідницької групи «Проектування як метод пізнання в освітній галузі «Технології»): методично-практичний посібник \ (упорядник Чемшит В.Г.).– ПОІППО, 2016.–216 с.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.