Система Orphus

Картка обліку об’єктів ГПД: Москвич Микола Петрович

moskvych300

Москвич Микола Петрович

Рік народження: 14 травня 1961 р.

Освіта: вища Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка,

 Спеціальність за дипломом: учитель загально технічних дисциплін

Звання, нагороди кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист»,

Подяки

– Почесна грамота Зіньківського районного відділу освіти (2003, 2005);

– Почесна грамотаЗіньківської районної державної адміністрації(2006, 2007);

Грамота Київського національного еколого-натуралістичного центру (2004)

– Почесна грамота Міністерства освіти і науки (2006);

– Грамота управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014);

– Подяка Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського (2006, 2014)

– Подяка управління освіти і науки Запоріжської обласної державної адміністрації (2013);

– Грамота Київського національного педагогічного університету імені Драгоманова (2017).

Педагогічний стаж : 35 років

Місце роботи, адреса, контактний телефон:Великопавлівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Зіньківського району Полтавської області. с. Велика Павлівка, вул.. О.Кошового10а, тел053-53-9-30-28

Посада :вчитель трудового навчання, технологій, креслення.

Інформація про методичного працівника, що узагальнював досвід:

Чемшит Валентина Григорівна, методист вищої категорії відділу природничо-математичних дисциплін та технологій ПОІПП ім. М.В. Остроградського «Відмінник освіти України», лауреат премії І.Г. Ткаченка.

Інформація про досвід

Тема «Створення і використання в навчальному процесі електронних матеріалів з трудового навчання і технологій»

Основна ідея : застосування інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу зацікавити учнів, зробити урок захопливим, яскравим, емоційно насиченим та сприяти ефективнішому навчанню школярів. Учні матимуть змогу слухати, чути, аналізувати, висловлювати власні думки про вивчений матеріал, розвивати практичні навички користування сучасними ІКТ із метою розв'язання життєвих та навчальних завдань.

Використання ІКТ під час навчально-виховного процесу має такі основні переваги:

  • здійснюється диференціація навчального процесу;
  • розширюється контроль за навчальною діяльністю учнів і забезпечується на цій основі зворотний зв'язок;
  • створюються умови для підвищення рівня зацікавленості учнів у навчальній діяльності завдяки внесенню елементів новизни.

Мета: визначення ефективних методів та форм використання інформаційно-комунікаційних технологій для: формування вміння свідомо й творчо працювати в інформаційному просторі; підвищення зацікавленості до навчання; виховання ініціативності та відповідальності; розвитку вміння ставити цілі та досягати їх; формування ціннісного ставлення до знань.
 Майже 13 років Москвич М.П. займається створенням спочатку рукописних, друкованих і вже наразі електронних посібників.

ІКТ вчитель розглядає не лише як засіб доступу до навчальної інформації, яка забезпечує можливості пошуку, збору та роботи з джерелом, у тому числі в мережі Інтернет, а також як засіб одержання та зберігання інформації.

Вдало використовує на уроках такі функції комп’ютера як: контролюючий пристрій;навчальний тренажер;моделюючий пристрій; інформаційно-довідникове джерело; ігрове навчальне середовище тощо.

Програмні засоби використовуює за трьома напрямами: ілюстративному, схематичному та інтерактивному.

 Схематичний метод дозволяє скористатися можливостями комп’ютерних програм для побудови структурно-логічних схем та опорних конспектів. Після комп’ютерної обробки опорні конспекти стають більш наочними, цікавими. Для розробки таких документів можна застосовувати офісні програми, карти знань, графічні редактори тощо

Аналіз педагогічного досвіду переконує, що комп’ютер дає можливість підсилити мотивацію до навчання завдяки: створенню активного діалогу учня з комп’ютером; розмаїтості й барвистості інформації (текс + звук + колір + анімація); орієнтації навчання на успіх; використанню ігрової форми спілкування людини з машиною; дружність інтерфейсу програмних засобів.

Найбільш ефективними шляхами використання комп’ютера на уроках є :

- під час вивчення нового матеріалу (ілюстрація наочності мультимедійними засобами; мотивація засвоєння нового поняття; моделювання);

- під час перевірки фронтальних самостійних робіт (швидкий контроль результатів;

- з метою дослідницької діяльності учнів.

Як інструмент оперативного керування, комп’ютерне тестування розширює можливості контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень і є альтернативою традиційним методам оцінювання рівня компетентності Москвич М.П. надає перевагу контрольно-діагностичній системі Test-W2, так як це одна з наймасовіших, найпростіших у використанні і найзручніших програм для проведення комп’ютерного тестування у школі на базі сучасних комп’ютерних комплексів та тестів які розміщені на персональному сайті вчителя.

Москвич М.П. приймає участь у розробці авторських електронних матеріалів створених з використанням кодів HTML. В середовищі візуального програмування розроблено 7 електронних посібників з трудового навчання та технологій в період з 2005 по 2012 років, а також 4 посібники з 2013 по 2017 років, які отримали Гриф МОН України та використовуються під час вивчення різноманітних тем вчителями області та України.

Електронні посібники - це початкова ланка пізнавального, пошукового та творчого процесу.

Найцікавіші свої надбання учитель уклав в методичні розробки: «Збірник тестових завдань» 2008 р.,2009 р. та статті:

– Москвич М.П.Тестові завдання з трудового навчання.Матеріали учасників ОСДГ «Проектна методика в освітній галузі «Технології »» ст.57. Полтава, 2005

– Москвич М.П. Використання тестових технологій на уроках з трудового навчання. Збірник матеріалів методичного кабінету відділу освіти Зіньківської РДА. Ст. 3. Зіньків, 2006;

– Москвич М.П. Використання тестових завдань на уроках з трудового навчання. Матеріали ІІІ міжнародної конференції, присвяченій пам’яті академіка Д,О, Тхоржевського і 30- річчю факультету технологій та дизайну. Полтава , 2008;

– Москвич М.П. Культура і компетентність сучасного вчителя – лідера. Матеріали обласного науково-практичного семінару присвяченого 290 – річчю з дня народження Г.С,Сковороди. Ст. 52., Полтава , 2012;

– Москвич М.П. Використання тестових технологій при викладанні трудового навчання. Науково-методичний журнал «Трудове навчання в школі» № 20 (104), с 16., 2014 р.;

– Москвич М.П Професійна діяльність вчителя. Створення електронних посібників з трудового навчання. Газета «Трудове навчання» № 6 (78), с 66, 2014;

– Москвич М.П. Проблеми і перспективи створення електронних навчальних засобів в українській школі. Журнал «Постметодика» №4 (119), с.33, 2015.

З 2014 року електронні посібники, тестові завдання, відеоролики, календарні плани з трудового навчання пройшли апробацію в Великопавлівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів і знаходяться на персональному сайті Москвича М.П. та стали доступними в мережі Інтернет для всіх учнів та вчителів трудового навчання України.

Москвич М.П. є активний учасник обласної спеціальної дослідницької групи «Проектування як метод пізнання в освітній галузі «Технології» (понад 14 років) і досвід його висвітлено в методично-практичному посібнику «Формування технологічних компетентностей та конкурентоспроможної особистості» (з досвіду роботи обласної спеціальної дослідницької групи «Проектування як метод пізнання в освітній галузі «Технології»): методично-практичному посібнику\ (упорядник Чемшит В.Г.).– ПОІППО, 2016.–216 с., С-16

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.