Система Orphus

Картка обліку об’єктів ГПД: Комашко Олена Олексіївна

 komashko

Прізвище, ім’я, по-батькові: Комашко Олена Олексіївна

Рік народження: 1965

Освіта: вища

Фах: учитель хімії та біології

Звання, нагороди: звання «методист »

Педагогічний стаж: : 27,5 років

Посада, місце роботи: вчитель хімії та біології Полтавської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №9 Полтавської міської ради Полтавської області

Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шведська,3., Полтавська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської ради Полтавської області

Інформація про методичного працівника, що узагальнив досвід

Прізвище, ім’я, по-батькові: Козак Ірина Олексіївна

Посада, місце роботи: методист відділу природничо-математичних дисциплін,Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

Інформація про досвід

Тема:«Інноваційні методи обліку та контролю знань як основа актуалізації миследіяльності учнів на уроках біології та хімії».

Мета: сприяти активізації миследіяльності, самовираженню та самореалізації учнів шляхом використання інноваційних методів та методичних прийомів, продовжувати формувати в учнів цілісну науково – природничу картину світу

Короткий зміст досвіду: Олена Олексіївна в роботі впроваджує інноваційні педагогічні технологї з метою формування навчальної мотивації, предметних та ключових компетенцій школярів. Так, розвиток комунікативних і соціальних навичок учнів відбувається в процесі виконання завдань з використанням колективних форм роботи: робота в парах, групах, нооетичні семінари, рольові ігри та інше. Розв’язання проблемних завдань, цікаві факти, які вчитель використовує на уроках, інформаційно - комунікативні технології підвищують навчальну мотивацію школярів.

         В своїй роботі Олена Олексіївна використовує елементи технології опорних схем і знакових моделей; рівневої диференціації навчання; модульно – блочного навчання; інформативно – комунікативних, ігрових та інтерактивних технологій. Завдяки широкому спектру інноваційних методів навчання учитель без зусиль може проконтролювати рівень знань учнів, вдосконалитися як організатор і консультант. Заняття проводяться у формі ділових та рольових ігор, дискусій, мозкового штурму, тестування, фронтального опитування, круглих столів, дебатів та ін..

         Для емоційного забарвлення та створення ситуації творчого змагання використовує ігрові моменти : « Обличчя елемента», « Хімічні калейдоскопи»,   « Хімічні слайд-фільми», « Хімпрогноз», « Яка я істота», «Як я працюю», « Я – учитель», « Захист дисертації», опорні конспекти, малюнки, рольові ігри: « Хімічне виробництво», « Зоопарк», « Якби рослина могла говорити...».

         З перших уроків вивчення біології та хімії намагається виховати пізнавальний інтерес, використовуючи на уроках елементи вжиткової хімії з опорою на життєвий досвід учня. Влаштовує захист проектів: « Хімія і харчування», « Хімія і довкілля», « Хімія і медицина». Однією з вдалих форм навчання є бінарні ( інтегровані) уроки. Причому об’єднуються не тільки споріднені предмети ( біологія і хімія), а й суттєво віддалені ( біологія і психологія, хімія і історія, біологія і іноземна мова ) і таке інше. Ці види діяльності спонукають учнів до самостійного пошуку рішень проблемних ситуацій, виконання творчих завдань, що значно підвищує ККД уроку.

         Для перевірки знань наукових фактів, вміння застосовувати їх у стандартних умовах ( репродуктивний рівень) та у нестандартних ситуаціях ( частково пошуковий та пошуковий рівень) учитель використовує тестові форми навчання. Особливо важлива ця форма контролю знань для підготовки учнів до ДПА та ЗНО. При складанні тестів з хімії та біології Олена Олексіївна доцільно підбирає завдання різних форм: закритої форми, завдання на доповнення, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення послідовності.

         Будь – який шкільний предмет, хімія і біологія в тому числі, використовує загальні і спеціальні методи дослідження використовує певну термінологію, засновану на наукових знаннях. Часто виникає ситуація, коли необхідно дуже швидко об’єктивно оцінити теоретичний матеріал – визначення, терміни, дати, формули та інше. Для цього Олена Олексіївна використовує авторський метод – метод матриць: текстових, віршованих, графічних. Цей метод максимально враховує індивідуальні інтереси і здібності дітей, різний ступінь готовності до вивчення курсу хімії та біології.

Педагог своєю діяльністю намагається виховати молоде покоління, яке матиме глибокі теоретичні знання, навички науково-дослідницької роботи, вмітиме нестандартно мислити, розумітиме цінність навколишнього середовища і бережно ставитиметься до нього, буде здатним активно діяти у мінливих умовах сьогодення.

У сучасній українській школі особлива увага приділяється практичній і творчій складовим навчальної   діяльності.   У   державних   вимогах   до   рівня загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Педагог доцільно використовує малюнки як засіб навчання. Використання малюнків при вивчення біології та хімії викликає в учнів позитивне ставлення до навчальної праці, стимулює потребу у здобуванні та поглибленні знань, розвиває мову, асоціативне мислення, формує самостійність, активність, творчість. Це відповідає вимогам до змісту базової і повної середньої освіти, в яких особлива увага приділяється практичній і творчій складовим навчальної   діяльності.

Для розвитку пізнавального інтересу школярів Олена Олексіївна активно використовує віршовані форми як елемент уроку з метою психологічного розвантаження учнів, підвищення зацікавленості темою уроку, для загострення уваги до фактів, які викладаються або полегшення запам’ятовування термінів чи означень.

Педагог сумлінно, відповідально відноситься до своєї праці, працює в системі. Це дозволяє формувати стійкий інтерес учнів до біології та хімії, працювати з обдарованими учнями та мати певну результативність у класній та позашкільній роботі, перемоги у різних етапах учнівських олімпіад та конкурсів.

Основні показники результативності:

Учасник творчої групи учителів хімії НПУ « Методичний супровід допрофільної підготовки з хімії у загальноосвітніх навчальних закладах»;

член журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади та ІІ етапу МАН ( контрольні роботи) з хімії;

         учасниця створення методичного супроводу хімічної освіти у профільній школі.

На допомогу вчителям хімії розроблено орієнтовне календарно – тематичне планування уроків хімії у профільній школі ( 10 – 11 класи) у складі творчої групи ( Буйдіна О.О., методист ПОІППО, Тупиця Н.В., учитель хімії ЗОШ №5).

Досягнення учнів в олімпіадах і конкурсах різних рівнів

Олімпіади, роки

ІІ етап

ІІІ етап

2014 - 2015

9 клас, хімія,3 місце

 

2013 - 2014

9 клас, хімія, 3 місце

 

2011 - 2012

9 клас, хімія, 2 місце

9       клас, хімія, 5 місце

Грамоти:

-« За належну організацію та підготовку учнів», предметний конкурс «Олімпус», 2012 – 2013 навчальний рік;

-« За належну організацію та підготовку учнів», всеукраїнський природничий конкурс « Колосок», 2014 – 2015 навчальний рік;

-« За належну організацію та підготовку учнів», всеукраїнський природничий конкурс « Колосок», 2015 – 2016 навчальний рік;

Диплом обласного конкурсу « Парки – легені міст і сіл», 2015 – 2016 навчальний рік.

         За останні п’ять років проведено проведені відкриті уроки з тем:

1. « Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі», 8 – а, хімія, 2012 – 2013 навчальний рік , семінар заступників директорів;  

2.   « Повість Вольтера « Простак» - центральний конфлікт твору», 9В, 2012 – 2013 навчальний рік, бінарний урок світова література – психологія.                                                                                                                            

3. « Хімія життя», 10 – б, бінарний урок хімія – біологія ( Герасименко В.Д., Комашко О.О.), 2013 – 2014 навчальний рік, тиждень юного натураліста;

4. « Лужні метали і життя», 10 – б, бінарний урок хімія – біологія ( Герасименко В.Д., Комашко О.О.), 2013 – 2014 навчальний рік, тиждень педмайстерності;

5. « Метод матриць при навчанні хімії», майстер – клас для молодих вчителів, 2014 – 2015 навчальний рік

6. « Хімія і генетика», 11 – б, бінарний урок хімія – біологія ( Герасименко В.Д., Комашко О.О.), семінар директорів шкіл, 2014 – 2015 навчальний рік.

7. « АТФ – силові станції клітини», 10 –б, бінарний урок хімія – біологія ( Герасименко В.Д., Комашко О.О.), тиждень біології та хімії у школі.

8. « Кам’яне вугіллі та продукти його переробки», 11 – а, хімія, 2015 – 2016 навчальний рік, місячник педмайстерності учителів хімії та біології міста.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.