Система Orphus

Підгтовка та затвердження регіональних навчальних програм з позашкільної освіти

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.07.2018 № 1/9-423 «Про навчальні програми та навчальну літературу з позашкільної освіти, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в закладах позашкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» освітній процес у закладах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюється за типовими навчальними програмами з позашкільної освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, а також іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти.

Заклади позашкільної освіти можуть планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за іншими навчальними програмами за умови затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Під час затвердження навчальних програм з позашкільної освіти що містять особливості Полтавського регіону рекомендуємо використовувати Закон України «Про позашкільну освіту», наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України», наказ Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 26.05.2015 № 230 «Про порядок затвердження навчальних програм з позашкільної освіти» та лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».

Навчальні програми з позашкільної освіти, що подаютьсядля розгляду на засідання науково-методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського проходять процедуру розгляду матеріалів науково-методичною радою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (Наказ ПОІППО від 26.05.2011 № 153 «Про науково-методичну раду»).

На розгляд науково-методичної ради навчальна програма з позашкільної освіти подається у двох екземплярах на паперових носіях, а також у електронному варіанті та супроводжується такими документами:

  • лист-подання, у якому зазначаються відомості про автора, мета подання, інформація про результативність апробації програми в певному закладі освіти (додаток),
  • дві рецензії (науковця та педагога-практика) з підписами рецензентів, завірених керівником установи, та мокрою печаткою.

При науково-методичній раді діють фахові експертні групи, на розгляд яких подаються навчальні програми з позашкільної освіти. Експертна группа розглядає навчальні програми впродовж двох тижнівта готує відповідний висновок.

Навчальні програми з позашкільної освіти оформляються відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».

Навчальні програми з позашкільної освіти подаються не менше як за місяць до чергового засідання науково-методичної ради.

Розгляд навчальних програм з позашкільної освіти, що визначені експертною групою як такі, що не готові до слухання, переноситься на наступні засідання. Автори навчальних програм з позашкільної освіти доопрацьовують їх протягом одного місяця й повторно подають, супроводжуючи чіткими відповідями на зауваження експертної групи.

Рішення науково-методичної ради мають рекомендаційний характер.

Розгляд навчальних програм з позашкільної освіти, що мають суперечливі оцінки і визначені членами науково-методичної ради як такі, що потребують доопрацювання, переноситься на повторне слухання.

Відповідальна за зміст сторінки Красницька О.А.

Останнє оновлення 17.12.2018

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.