Система Orphus

Галайко Юлія Анатоліївна

halaiko

Галайко Юлія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент на посаді професора кафедри методики змісту освіти ПОІППО ім. М. В. Остроградського.

Освіта:
1992р. – 1996р. Полтавський державний педагогічний інститут імені В. І. Короленка, спеціальність – вчитель математики.

1998 р. – 2000 р. Полтавський кооперативний інститут, спеціальність – фінанси.

2003-2006, аспірантура, Інститут педагогіки АПН України

28.04.2009 отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності теорія та методика навчання (математика)

 

Академічний досвід:

2001-2003 асистент кафедри вищої математики і фізики ПУЕТ.

2003-2006 аспірант Інституту педагогіки АПН України.

2006-2009 асистент кафедри вищої математики і фізики ПУЕТ.

2009-2010 старший викладач кафедри вищої математики і фізики ПУЕТ.

2010-2018 доцент кафедри вищої математики і фізики ПУЕТ.

Коло наукових інтересів: проблеми методики навчання математики в загальноосвітній і вищій школах,

Тема кандидатської дисертації: «Методична система математичної підготовки майбутніх менеджерів організацій» (2008 р., науковий керівник – Яценко Світлана Евгенівна, кандидат педгогічних наук, доцент кафедри математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова)

Основні публікації:

 

2017 рік

Галайко Ю.А. Науково-методичноі основи розвитку управлінської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в процесі математичної підготовки /Ю.А. Галайко//Вісник Черкаського університету /Серія «Педагогічні науки» №9 (2017). – С.5-21

2016 рік

HalaikoJ.A.Technologies of developing professional Mathematical competence of Bachelor of Economics / Person, Family, and Society: Interdisciplinary Approach to theHarmonization of Interests.Monograph.Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – С.174-180.

2013 рік

 Галайко Ю.А. Методичні особливості організації самостійної роботи майбутніх менеджерів у процесі вивчення вищої та прикладної математики/ Ю.А. Галайко // Дидактика математики: проблеми і досліджен-ня, міжнародний збірник наукових робіт.- Вип.39 - м. Донецьк: ДонНУ, 2013. – С.61-65.

2011 рік

1. Галайко Ю.А. Особливості організаційно-методичного супроводу професійної підготовки студентів у ВНЗ / Ю.А. Галайко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: УДП, 2011. – Вип. 95. – Ч.1. – С.35–44.

2. Галайко Ю.А. Особливості фундаментальної підготовки менеджерів в аграрних вищих навчальних закладах / Ю.А. Галайко // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – Серія „Педагогіка. Психологія. Філософія”. – К.: НУБіПУ, 2011. – Вип. 159. – Ч.1. – С.64-70.

3. Галайко Ю.А. Організаційно-методичний інструментарій викладання педагогічних дисциплін у ВНЗ / Ю.А. Галайко // Роль педагогічних дисциплін у формуванні сучасного фахівця : матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару в рамках ІІ Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни „Педагогіка” – Умань : ПП Жовтий, 2011. – С. 19–28.

Підручники із грифом МОН:

1. Nichugovskaya L.I. Theory of Probability and Mathematics Statistic [Текст] : handbook / L.I. Nichugovskaya, J. A. Halaiko. – Poltava : PUET EDP, 2011. – 179 p. – [Електроннийресурс]. –– Наангл. мові. – ISBN 978-966-184-143-6. Особистий внесок - 89c.

2. Nichugovskaya L.I.MathematicsProgramming [Текст] : handbook / L.I. Nichugovskaya, J. A. Halaiko. – Poltava: PUET EDP, 2016. – 156 p. [Електронний ресурс]. –– На англ. мові.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.