Система Orphus

Шевчук Вікторія Валентинівна

shevchuk-vv

Шевчук Вікторія Валентинівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогічної майстерності

Освіта:
2007-2010 рр. – Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; перебування в аспірантурі;
2000-2005 рр. – Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка; навчання на історичному факультеті. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія і географія». Кваліфікація «вчитель історії і географії, організатор краєзнавчо-туристичної роботи»;
2003-2006 рр. - Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка; навчання на психолого-педагогічному факультеті. Спеціальність «Психологія». Кваліфікація «магістр практичної психології, викладач психології».

Коло наукових інтересів:

Коло наукових інтересів становлять проблеми, пов’язані проблеми історії української психології, становлення та розвиток наукових шкіл у психології, дослідження наукового потенціалу вітчизняної психологічної науки.

Тема кандидатської дисертації «Історико-культурні передумови становлення Полтавської психологічної школи у ХVІІІ-ХХ століттях», спеціальність 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» (2010).

Фахова діяльність:

Старший викладач кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського за сумісництвом (з 2017 р.).
Старший викладач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (з 2010 р.),секретар методичної ради психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (з 2015 р.),викладач кафедри педагогіки та психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) (2008-2010 рр.), вчитель історії та географії Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 15 (2005-2008 рр.).

Підвищення кваліфікаційного рівня:

  • Стажування у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, 16 травня - 16 червня 2016 р. (посвідчення № 19 від 17.06.2016 р. ).

  • Пройшла навчання за програмою семінару «Технологія створення дистанційного навчального курсу» (120 год/4 кредити ECTS) у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка у 2016 р. (сертифікат Д-16 № 16 від 22 червня 2016 р.).

  • Учасник тренінгу «Ейдетика для психолога та педагога», м. Київ, Київський інститут раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я», 20-21 лютого 2016 року.

Учасник 10 конференцій різного рівня, 3 семінарів, 3 круглих столів, у т.ч. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти», присвячена 35-річчю кафедри психології (м. Полтава, 2-3 жовтня 2015 року), Регіональний науково-практичний семінар «Особливості складання психокорекційних, розвивальних програм працівниками психологічної служби області» (м. Полтава, 27 жовтня 2015 року), XV Всеукраїнська науково-практична конференція «Міфи: те, що підтримує, і те, що стримує» (23-24 вересня 2016 року).

Автор і співавтор більше 30 друкованих праць, у тому числі: 1 монографія, 2 посібники, 3 навчальних програм, 15 статей у фахових та наукометричних виданнях України; 10 матеріалів і тез доповідей на конференціях і семінарах та інші видання.

 Спеціальні нагороди: грамота Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавського обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді (2007 р.), почесна грамота Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2007, 2008 рр.), грамота Викаонавчого комітету Ленінської районної ради (2008 р.), почесна грамота ректора Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2009 р.), грамота Управління освіти Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2010 р.), грамота Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2016 р.).

Основні публікації:

2017

1. Шевчук В.В. Гендерний аспект особливостей мимовільної пам’яті при вивченні іноземної мовистаршими дошкільниками / В.В. Шевчук // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 183-192.
2. Шевчук В.В. Наукова школа багатовимірної теорії особистості: до 70-літнього ювілею профессораВолодимира Моргуна / В.В. Шевчук // Психологія і особистість. – 2017. – № 2 (12). – С. 319-328.
3. Шевчук В.В. Актуальні питання професійного навчання у дорослому віці / Н.М. Мишко, Шевчук В.В. // Збірник наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного університету». Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2017 р. – Вип. 2. – Том 2. – С. 21-26
4. Шевчук В.В. Літературний і мовознавчий напрямки психологічної думки Полтавщини ХІХ століття / В.В. Шевчук . // Збірник наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного університету». Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2017 р. – Вип. 2. – Том 2. – С. 31-27 (40 годин)
5. Шевчук В.В. Внесок Полтавської психологічної школи у розвиток психології / В.В. Шевчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи (до 50-річчя від початку підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)». Київ. 21-22 квітня 2017 року / В.В. Шевчук / За ред. І.В. Данилюка. – К. : Логос, 2017. – С. 298-301. (0,2 д.а.)
6. Шевчук В.В. Становлення полтавської психологічної школи у ХVІІІ- ХХ століттях / В.В. Шевчук //Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього» (м. Харків, 21-22 лютого 2017 року) / Наукове товариство «Центр наукових технологій». – Харків: НП «ЦНТ», 2017. – С. 46-50
7. Шевчук В.В. Загальні підходи до розуміння феномену наукової школи у психології / В.В. Шевчук // Матеріали ХХХІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 34.- С. 70-72.
8. Шевчук В.В. Формування Полтавської психологічної школи впродовж ХVІІІ – ХХ століть / В.В. Шевчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки» 1-2 грудня 2017 року. – К., 2017. – С. 34-36. 

2016

1. Шевчук В.В. Проблема ідентифікації наукових шкіл у психології / В.В, Шевчук // Психологія і особистість. - 2016. - № 2 (10). Частина 2. – С.248 – 256.

2015

1. Шевчук В.В. Методики дослідження наукових кіл та напрямків у психології / В.В. Шевчук // Навчально-методичні проблеми розробки сценаріїв реалізації конструктивних функцій етнокультури в інформаційному суспільстві: посібник / М.-Л.А. Чепа, М.І. Савіна, С.Є. Солодчук [та ін.]; за редакцією Чепи М.-Л.А. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 5-15.
2. Шевчук В.В. Історико-культурні передумови становлення Полтавської психологічної школи у XVIII-XX століттях: монографія / В.В. Шевчук, М.-Л.А. Чепа. – К.: Видавничий дім «Слово», 2015. – 256 с.
3. Шевчук В.В. Теологічний та філософський напрямки психологічної думки Полтавщини у ХVІІІ - першій половині ХІХ століттях / В.В. Шевчук // Психологія і особистість. – 2015. - № 2 (8). – Частина 2. – С. 292-307.

2014

1. Шевчук В. В. Ректори Полтавського інституту народної освіти (1921-1930) та директори Полтавського інституту соціального виховання (1930-1933) / В.В. Шевчук, С.М. Шевчук // Історична пам'ять. – Вип. 30-31. – Полтава, 2014. – С. 170 – 176.
2. Шевчук В.В. Історія психології. Програма навчальної дисципліни / В.В. Шевчук. – Полтава : ПНПУ, 2014. – 16 с.
3. Шевчук В.В. Сучасні напрямки зарубіжної психології. Програма навчальної дисципліни / В.В. Шевчук. – Полтава : ПНПУ, 2014. – 15 с.

2013

1. Шевчук В.В. Світлої пам’яті Людмили Микитинівни Проколієнко / В.В. Шевчук // Історико-педагогічні студії: науковий часопис / гол. ред. Н.М. Дем’яненко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 6-7. – С. 202 – 203.

2012

1. Шевчук В.В. В. Ф. Моргун як один із лідерів вітчизняного макаренкознавства (до 65-річчя з дня народження) / В.В. Шевчук // Витоки педагогічної майстерності. – Вип. 9. – Полтава, 2012. – С. 324 – 328.
2. Шевчук В.В. Теоретичні підходи до вивчення наукових шкіл в історії української психології / В.В. Шевчук // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – Т. ХІV, част. 5 – К., 2012. – С. 253 – 260.

2011

1. Шевчук В. В. Дослідження біографії вченого як персоніфікованого образу науки / В. В. Шевчук // Історико-педагогічні студії: науковий часопис / гол. ред. Н.М. Дем’яненко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 5. – С.276 – 279.
2. Шевчук В.В. Психологія вищої школи / В. В. Шевчук // Навчальні програми дисциплін загальноуніверситетського рівня (кафедра педагогіки і психології вищої школи) / за ред. Н.М. Дем’яненко. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 75 – 104.

2010

1. Колодочка В. В. Становлення Полтавської психологічної школи (ХVІІІ- ХХ ст.) / / В. В. Колодочка // Історико-педагогічні студії: науковий часопис / гол. ред. Н.М. Дем’яненко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 3-4. – С. 101 – 108.
2. Колодочка В.В. Програма інтегрованого навчального курсу «Психологія вищої школи» (теорія, історія психології у вищій школі та практична психологія в системі вищої освіти) / В. В. Колодочка. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 36 с.

2009

1. Колодочка В. В. „Історико-психологічний портрет фахівця” як метод дослідження ролі вченого у розвитку науки / В.В. Колодочка // Педагогічний процес: теорія і практика. Зб. наукових праць / За ред. С. Сисоєвої. – К. : Вид-во „ЕКМО”, 2009. – С.277-282
2. Колодочка В. В. Психологія в творчості М.В. Гоголя та творчість з точки зору психології / В. В. Колодочка // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наукових праць Інституту психології Г.С. Костюка / За ред. С. Д. Максименка. – Том ХІ. – Ч. 3. – Київ, 2009 – С. 143–152
3. Колодочка В. В. Погляди В.І. Вернадського на особистість та її роль у формуванні ноосфери / В. В. Колодочка // Методика викладання природничих дисциплін у вищій та середній школі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Методика викладання природничих дисциплін у вищій та середній школі”. ХVІ Каришинські читання // За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава : Астрея, 2009. – С. 28 –30

2008

1. Колодочка В. В. Значення лідера для наукової школи / В. В. Колодочка // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наукових праць Інституту психології Г. С. Костюка / За ред. С. Д. Максименка. – Том Х. – Ч. 1. – Київ, 2008 – С. 210–2182. Колодочка В. В. Проблема типології наукових шкіл / В. В. Колодочка // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наукових праць Інституту психології Г. С. Костюка / За ред. С. Д. Максименка. – Том Х. – Ч. 5. – Київ, 2008 – С. 219–224
2. Колодочка В. В. Категорія щастя у творчості А. С Макаренка як основа гармонійного розвитку особистості / В. В. Колодочка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності” (м. Полтава, 13-14 березня 2008 р.) / За заг. ред. проф.  М. В. Гриньової. – Полтава : Астрея, 2008. –  С. 173–174

2006

1. Колодочка  В.  В.  Історико-психологічний  портрет  фахівця.    Методичні матеріали та рекомендації / В. В. Колодочка, В. Ф. Моргун. – Полтава : ПДПУ, 2006. – 50 с.

2005

1. Колодочка В. В. Полтавська земля як осередок психологічної думки / В. В. Колодочка // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – №702. – Серія Психологія. – Вип. 34. – Харків, 2005. – С. 72– 76.

2004

1. Публікації в збірниках наукових праць і матеріалів конференцій: Моргун В. Ф. Коректор вогню та психіки (Тамара Іванівна Гавакова) / В. Ф. Моргун, В. В. Колодочка // Історія Полтавського педагогічного університету в особах (на посвяту 90-річчя заснування навчального закладу). – Полтава: АСМІ, 2004. – С. 34–38.
2. Колодочка В. В. Становлення психології в Україні в контексті історичних подій останньої чверті ХХ століття / В. В. Колодочка // Наукові здобутки студентів і магістрантів – школі ХХІ століття: Збірник наукових праць студентів і магістрантів психолого-педагогічного факультету. – Випуск  4.– Полтава : ПДПУ, 2004. – С. 45–48.

2003

1. Колодочка В. В. Психологічні аспекти виховання учнівської молоді в педагогічній спадщині Григорія Григоровича Ващенка / В.В. Колодочка,  Т. М. Тищенко // Дидаскал. – 2003. – № 1. – С. 18 –19

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.