Система Orphus

Картка обліку об’єктів ГПД: Глібовець Володимир Васильович

Інформація про автора досвіду

Прізвище, імя, по батькові: Глібовець Володимир Васильович

Рік народження: 14.10.1964

Освіта: вища, Коломенський педагогічний інститут, 1985р.

Фах: учитель російської мови та літератури

Звання, нагороди: грамота Гребінківської РДА (2003), грамота Гребінківської РДА та Гребінківської районної ради (2013), Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (наказ №418 від 30.11.2015р.)

Посада, місце роботи: учитель зарубіжної літератури та російської мови Гребінківської гімназії Полтавської області

Електронна адреса: vglibovets@ukr.net

Педагогічний стаж: 29 років

Інформація про методичного працівника, що узагальнював досвід:

Прізвище, імя, по батькові: Чирка Валентина Василівна

Посада, місце роботи: методист відділу гуманітарних дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

Інформація про досвід

Тема:Використання мультимедійних технологій на уроках зарубіжної літератури з метою підвищення читацької компетентності учнів.

Мета: Застосуваннямультимедійних технологій у навчально-виховному процесі з зарубіжної літератури для розвитку читацької компетентності учнів, підвищення мотивації навчально-пізнавальної діяльності школярів, створення умов для формування вмінь і навичок дослідницької та пошукової роботи в сучасних інформаційних ресурсах,кращого розуміння закономірностей розвитку культури, осмислення загальнолюдських цінностей.

Короткий зміст досвіду:

Сутність передового педагогічного досвіду В. В. Глібовця полягає у активізації навчальної діяльності школярів на уроках зарубіжної літератури, підвищенні інтересу до читання шляхом ефективного використання мультимедійних технологій.

Автор досвіду застосовує мультимедіа не лише для посилення наочності, а й значною мірою для аналізу художнього тексту та розвитку читацьких компетенцій учнів. Усвідомлюючи те, що художній текст є певним каналом передачі соціально-культурного і художньо-естетичного досвіду, а вчитель літератури є інтерпретатором, своєрідним посередником між текстом і учнем, тому його завдання полягає в тому, щоб зорієнтувати школярів на осмислене прочитання художнього твору, Глібовець В.В. використовує мультимедійні технології у структурі уроку зарубіжної літератури з урахуванням доцільності, не заміняючи художній твір, а стимулюючи активне, пізнавальне читання.

Завдяки цільовому використанню мультимедійних технологій стає можливим широке урізноманітнення методів, форм та прийомів навчання, упровадження спеціальної форми пізнавальної діяльності, що передбачає досягнення конкретної мети – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Використання різних джерел цифрової інформації, методу проектів, проблемно-пошукова діяльність, створення електронних посібників, проведення мультимедійних уроків та уроків з мультимедійною підтримкою (компаративного аналізу, дискусії у режимі Інтернет-конференції, презентація історико-літературної доби, презентація книги), екранізація художнього твору, відеолекції, відеоколажі до творів, відеофільми (ознайомлення з особистістю, життям і творчість письменника), електронні таблиці, інтерактивні плакати, слайд-шоу, мультимедійні презентації, аудіокниги (аудіозаписи), віртуальні подорожі (екскурсії), буктрейлери до художніх творів, інтерв’ю з письменником або літературним героєм у режимі конференції, ігрові елементи (кросворди, читацькі вікторини) тощо – складові досвіду В.В.Глібовця.

Доцільне використання мультимедійних технологій з урахуванням педагогічних і навчально-методичних вимог на уроках зарубіжної літератури допомагає педагогу формувати в учнів читацькі компетентності, європейський світогляд, загальнолюдські цінності, вміння самостійно здобувати потрібні знання і застосовувати їх у практичній діяльності.

Ідея досвіду спрямована на формування освітніх компетентностей, що виражається у поєднанні читацької, літературознавчої, соціокультурної компетенцій. Широке використання мультимедійних технологій на уроках зарубіжної літератури дозволяє оптимізувати навчально-виховний процес, активізувати пізнавальну та творчу діяльність учнів, розвивати критичне мислення, залучати учнів до європейських цінностей і реалій життя.

Основні показники результативності: Учні Глібовця В.В. займають призові місця в олімпіадах та конкурсах: І місця на ІІ етапі олімпіади з російської мови та літератури; II місце (2011-2012 н. р., 2012-2013 н. р.) та ІІІ місце (2013-2014 н. р.; 2015-2016 н.р.) на ІІІ (обласному) етапі. Учні Глібовця В.В. успішно беруть участь у літературних турнірах та конкурсах (Всеукраїнський творчий конкурс «Пурпурові вітрила, Бузало Алла – почесна грамота).

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.