Система Orphus

Ільченко Віра Романівна

ilchenko-1

 

Ільченко Віра Романівна, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор НМЦ інтеграції змісту освіти НАПН України, завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України, професор кафедри методики змісту освіти ПОІППО ім. М.В.Остроградського (за сумісництвом).

Освіта: Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького, фізико-математичний факультет, учитель фізики і основ виробництва (1954–1959 рр.).

Фахова діяльність: 

1959–1960 рр. учитель фізики Барахтянської середньої школи Васильківського району;

1962–1978 рр. учитель фізики Чорнобильської СШ № 1 Київської області; 1961 р. інспектор Чорнобильського райвно;

1978–1987 рр. доцент кафедри фізики та методики фізики Мозирського педагогічного інституту;

1987–1994 рр. професор, доцент кафедри теоретичної фізики та методики викладання фізики Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка;

1994 р. член-кореспондент АПН України;

1999 р. професор кафедри методики фізики ПДПІ, дійсний член АПН України.

Основні напрямки наукової роботи: комплексна оцінка ефективності дидактичного процесу; теоретичні та методичні засади інтеграції змісту освіти природничої освіти; предметні компетентності учнів, засади освіти сталого розвитку.

Тема докторської дисертації: «Формирование естественного миропонимания школьников»

Гранти на проекти: 1995 р. – Розвиток мислення молодших школярів (МФВ); 1996 р. – видання підручників «Довкілля» для 5–6 класів (МФВ).

Коло наукових інтересів: досліджує проблему навчально-методичного забезпечення інтегрованого навчання в початковій та основній школі; інтеграція змісту освіти, продуктивність навчання, фундаменталізації знань, система навчально-методичних комплектів (програм, підручників, посібників для вчителів і учнів) до освітніх галузей «Людина і світ», «Природознавство».

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відзнаки та нагороди: «Отличник образования СССР» (1975 р.); «Відмінник освіти України» (1997 р.); медаль К.Д. Ушинського (2007 р.), почесні грамоти МОН, ГУОН, ПОІППО та ОДА, подяки, медаль Г. Сковороди.

2016р. 

Ільченко В. Р., Гуз К. Ж. Яким має бути зміст освіти майбутньої школи України / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 5 (164). – С. 3-5.

Ільченко В. Р. Кабінет «Довкілля у сучасній школі» / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІІ Каришинські читання) (м.Полтава, 19-20 травня 2016 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2016. – 531 с. – С.172-174.

Ільченко В. Р.Природничо-наукова картина світу у модульно-заліковій системі підручника «Природознавство-11» / В. Р. Ільченко //Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. [ред. кол. ; голов. ред.. – О. М. Топузов]. – К. :Педагогічна освіта, 2016. - Вип. 16. – с. 488. - С. 178-185.

Ільченко В. Р. Тільки освічені вільні / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз / Український педагогічний журнал. – 2016. – №1 (3). – С.31-39.

 

2015 рік

Ільченко В. Р. Проблеми втілення в інтегрованому природознавчому курсі державного стандарту освіти [Електронний ресурс] / В. Р. Ільченко // Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В. Р. Ільченко]. – Полтава: ПНПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 16-22. – Режим доступу : http://dovkillya.org.ua/images/%D0%97%D0%91% D0%98%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-2015__4_.pdf – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 07.12.2015.

Ільченко В.Р. Складові технології реалізації засад освіти сталого розвитку у процесі вивчення природознавства / В. Р. Ільченко // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава,

7-8 квітня 2015 року) / редкол. : В.В. Зелюк (голова), Я.В. Сухенко, Н.І. Білик, З.В. Резніченко, О.І. Калініченко; Полт, обл. ін-т. ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М.Ф., 2015. – С. 104-107.

Ільченко В. Р. До витоків сучасних інноваційних моделей освіти / В. Р. Ільченко // Науково-методичні записки ПОІППО : Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу : актуальні проблеми теорії та практики. – 2015. – Випуск 7. – Полтава – ПОІППО. – С. 6–9.

Ільченко В. Р. Життєствердний національний образ світу учнів ­-прийдешнійдень української освіти / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз // Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна : матер. міжнарод. наук.-практ.конф., 12 березня 2015 р. -Полтава : ПНПУ, 2015. – С. 167-168.

Ільченко В. Р. Підручники з інтегрованого курсу «Природознавство» 10-11 кл. / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 116– 122.

Ільченко В. Р. Методологічні основи формування цілісності знань учнів про природу / В. Р. Ільченко // Проблеми організації дослідно-експериментальної діяльності в галузі навчання природничо-математичних дисциплін : матер. всеукр. наук.-прак. конф., 27 жовтня 2015 р. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 17– 28.

2014 рік

Ільченко В. Р. Впровадження програм інтегрованих курсів як умови формування природничо-наукової компетентності учнів / В. Р. Ільченко // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць. [ред. кол., головн. ред. акад. В. Р. Ільченко]. – Полтава: ПОІППО, 2014. – Вип. 6. – (подано до друку).

Ільченко В. Р. Компетентнісна модель освітньої галузі як необхідна умова ефективної освіти / В. Р. Ільченко // Педагогіка і психологія. – 2014. – (подано до друку).

Ільченко В. Компетенція – компетентність? / Віра Ільченко // Освіта. – № 15-16. – 9-16 квітня 2014 р. – С. 8.

Ільченко В. Р. Цінності освітньої моделі «Довкілля» у світлі педагогіки А. С. Макаренко / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз // Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., 1-2 квітня 2014 р. – Полтава, 2014. – (подано до друку).

2013 рік

Ільченко В. Р. Компетентнісна модель освітньої галузі як напрям до ефективної та справедливої освіти / В. Р. Ільченко // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В.Р. Ільченко] – Полтава : ПОІППО, 2013. – Вип. 5. – С. 18-24.

Ільченко В., Гуз К., Ідеї А. С. Макаренка в світлі засад освітньої моделі «Довкілля» — як варіанта освіти для сталого розвитку / В. Ільченко, К. Гуз // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. Випуск 11. – С. 58-62.

Ільченко В.Р. Підручникз природознавства для 5 класу як основа втілення ідей освіти для сталого розвитку в предметах освітньої галузі «природознавство» / В.Р. Ільченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. / [ред. кол.; головн. ред. О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2013. – Вип. 13. – С. 

2012 рік

Ільченко В. Р. Еволюція ідей освіти для сталого розвитку / В. Р. Ільченко // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку», 26 квітня 2012 р. – Полтава : ПОІППО, 2012. – Вип. 4. – С. 20-31.

Ільченко В.Р. Модернізація змісту загальної середньої та початкової освіти України на засадах освіти для сталого розвитку: начерк проекту експериментального дослідження / В.Р. Ільченко // Постметодика. – 2011. – № 5. – С. 3-8.

Ільченко В.Р. Формування життєствердного образу світу учнів як мета впровадження системи шкільних підручників / В.Р. Ільченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. / [ред. кол.; головн. ред. О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2012. – Вип. 12. – С. 

Ільченко В.Р. Освітня технологія «Довкілля» – цілісна освіта для сталого розвитку / В.Р. Ільченко // Модернізація освіти для сталого розвитку: зб. наук. пр. за матеріалами IІ Всеукр. відеоконф., 15 грудн. 2011 р. / Рівненський ОІППО. – Рівне, 2012. – С. 45-46.

Ільченко В.Р. Цілісна освіта «Довкілля» як варіант складової освіти для сталого розвитку / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз // Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. пр. в 5 т. – Т. 3 : загальна середня освіта. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С. -137-148.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.