Система Orphus

Двухуровневое горизонтальное выпадающее меню

Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності

2018

Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності на 2017 р. із змінами і доповненнями (завантажити)

2017

Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності на 2017 р. із змінами і доповненнями (завантажити)

2016

Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності на 2016 р. із змінами і доповненнями, протокол №5 від 29 жовтня 2015 р. (завантажити)

2015

Навчально-методичний комплекс кафедри  педагогічної майстерності на 2015 рік із змінами і доповненнями, протокол КПМ №10 від 02.12.2014р. (завантажити)

2014

І. НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ. Теорія і практика вдосконалення педагогічної майстерності працівників освіти у системі підвищення кваліфікації В.В. Зелюк, Н.І Білик, О.О. Новак (завантажити potrfolio_3.1.pdf)
- Пояснювальна записка до навчального модулю
- Форми проведення лекційно-практичних занять
- Основні поняття для засвоєння
- Оснащення навчального модуля
- Тривалість навчального модуля
- Структура модуля та види занять

 

ІІ. ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЮ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
2.1. Післядипломна педагогічна освіта як удосконалення педагогічної майстерності В.В. Зелюк (завантажити potrfolio_1.1.pdf)
2.2. Емоційна компетентність як фактор успіху менеджера освіти В.В. Зелюк (завантажити potrfolio_1.2.pdf)
2.3. Педагогічна майстерність як значуща професійна характеристика особистості вчителя Н.І. Білик (завантажити potrfolio_1.3.pdf)
2.4. Активні та інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчої особистості Н.І. Білик:
– текст лекції (завантажити potrfolio_1.4.pdf);
– презентація (завантажити interaktiv.ppt).
2.5. Розвиток емоційного інтелекту вчителя та учня Н.І. Білик:
– текст лекції (завантажити potrfolio_1.5.pdf);
– презентація (завантажити emoz_intelekt.ppt).
2.6. Освітні технології як умови підвищення професіоналізму та компетентності вчителя Н.І. Білик (завантажити potrfolio_1.6.pdf)
2.7. Методологічні аспекти роботи над педагогічною проблемою Н.І. Білик (завантажити potrfolio_1.7.pdf)
2.8. Уроки у сучасній школі: майстерність учителя і технології навчання та виховання Н.І. Білик (завантажити potrfolio_1.8.pdf)
2.9. Технології виховання учнівської молоді в освітньому закладі П.С. Чарченко (завантажити potrfolio_1.9.pdf)
2.10. Педагогічні умови розвитку комунікативних здібностей дітей-девіантів П.С. Чарченко (завантажити potrfolio_1.10.pdf)
2.11. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи І.О. Калініченко:
– текст лекції (завантажити potrfolio_1.11.pdf),
– презентація (завантажити inkluz.ppt).
2.12. Психологічна компетентність педагога як складова педагогічної майстерності Я.В. Сухенко (завантажити potrfolio_2.1.pdf)
2.13 Розвиток психологічної компетентності педагога засобами колективної суб’єктності Я.В. Сухенко (завантажити potrfolio_2.2.pdf)
2.14. Творчість, креативність і новаторство у педагогічній діяльності: психологічний аспект Я.В. Сухенко (завантажити potrfolio_2.3.pdf)
2.15. Сучасні підходи щодо формування здорового способу життя учнівської молоді О.О. Новак (завантажити potrfolio_2.4.pdf)
2.16. Теоретичний аналіз психологічних чинників оцінки дидактичного процесу О.О. Новак (завантажити potrfolio_2.5.pdf)
2.17. Психодіагностика і соціально-психологічна компетентність педагогічного працівника О.О. Новак (завантажити potrfolio_2.6.pdf)

 

ІІІ. ПРАКТИЧНІ ТА СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЮ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
3.1. Практичне заняття «Науково-теоретичні основи компетентнісного підходу» О.О. Кашицина (завантажити potrfolio_1.12.pdf)
3.2. Двотижневі курси. Семінар: Вдосконалення педагогічної техніки як складової професійної майстерності вчителя (завантажити potrfolio_3.2.pdf)
3.3. Тритижневі курси. Семінар: Педагогічна майстерність як комплекс властивостей особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності (завантажити potrfolio_3.3.pdf)
3.4. Залік з педагогіки та психології для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (завантажити potrfolio_3.4.pdf)
3.5. Вимоги до оформлення випускних творчих робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (завантажити potrfolio_3.5.pdf)

Відповідальний за сторінку Н.М.Токаренко
Останнє оновлення 28.12.2017

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.