Система Orphus

Нові надходження до бібліотеки ПОІППО за I півріччя 2012 року

I. База-магазин «Освітатехпостач»

Історія України

1. Видатні постаті в історії України XX ст.: Короткі біографічні нариси: Довід. вид. / В. І. Гусєв (кер. кол. авт.), О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька та ін. – К. : Вища школа, 2011. – 391 с.: іл.

2. Герої землі Полтавської: довідник. У 12 вип. Вип. 2. Герої Соціалістичної Праці / [упоряд. О. А. Білоусько, Т. П. Пустовіт]; Держ. архів Полтав. обл.; Центр досл. іст. Полтавщини Полт. ОДА. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2011. – 116 с., іл., карти. – (Бібліотека «ПОЛТАВІКИ. Полтавської Енциклопедії»).

3. Герої землі Полтавської: довідник. У 12 вип. Вип. 3. Герої України / [упоряд. О. А. Білоусько, Т. П. Пустовіт]; Центр досл. іст. Полтавщини Полт. ОДА. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 104 с., іл., карти. – (Бібліотека «ПОЛТАВІКИ. Полтавської Енциклопедії»).

4. Григор`єв В. М. На вітрах історії [Текст] : монографія / В. М. Григор`єв. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2012. – 292 с.

5. Григор`єв-Наш. Історія України в народних думах та піснях: для серед. та ст. шк. віку / Григор`єв-Наш ; [упоряд. та післямова О. Лисенко]. – К. : Веселка, 2011. – 286 с. : іл. – Справж. ім`я авт.: Никифор Григоріїв.

6. Грушевський М. С. Твори: У 50 т. Т. 9. Історичні студії та розвідки (1917-1923) / редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; головний ред. П. Сохань. – Львів : Світ, 2009. – 592 с.

 

Краєзнавство. Літературознавство

1. Антонова Є. І. На весілля з рушниками (традиції і сучасність) / Є. І. Антонова. – Донецьк : Донбас, 2011. – 144 с.

2. Наш Лукаш : У двох кн. Кн. 2. / [упоряд. Леонід Череватенко]. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 639 с.

3. Хурса В. Славетні у Гоголівському краї: історико-краєзнавчі нариси, публіцистика / Володимир Хурса. – Полтава : Полтавський літератор, 2010. – 368 с.: іл.

4. «Я сіяв те, що Бог послав ... «: Сторінки публіцистичної, наукової та літературної творчості Павла Чубинського / авт.-упоряд. Н. В. Зелінська, І. І. Капраль, О. І. Думанська, О. В. Палюх. – Львів : Світ, 2009. – 256 с.

 

Художня література

1. Вишнева повінь: антологія сучасної жіночої поезії Полтавщини / автор проекту та упоряд. Г. П. Грибан. – Полтава : Дивосвіт, 2012. – 464 с.

2. Калинове гроно: антологія літераторів Полтавщини часу незалежності України: До 20-ліття Полтавської спілки літераторів / ред. М. В. Костенко, Ю. М. Дмитренко, М. Г. Любивий. – Полтава : Полтавський літератор, 2010. – 516 с.

3. Малик В. К. Синя книга [Текст]: щоденник (записки для себе). 1958–1998 / В. К. Малик; [упоряд. : О. В. Сиченко, Н. О. Сиченко]. – [2-ге вид., без змін]. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2011. – 308 с., іл.

4. Пчілка О. «Золоті дні золотого дитячого віку ...»: автобіографічний нарис / Олена Пчілка ; [упоряд. Л. П. Мірошниченко, А. В. Ріпенко]. – К.: Веселка, 2011. – 79 с., іл.

5. Руденко М. Син сонця – Фаетон : науково-фантастичний роман / Микола Руденко. – К.: Ярославів Вал, 2009. – 240 с.

6. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. Т. 54: Літераторузнавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 / ред. тому Є. К. Нахлік. – 2010. – 1216 с.

7. Цар Соловей. Літературні казки українських письменників. У 2-х томах. Т. 1. / [упоряд. П. Ф. Бондарчук ]. – Д.: Державне видавництво «Донбас», 2011. – 384 с., 16 арк. іл.

 

Підручники

 

Комплект підручників для 1 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

II. Дарунки

 

Художня література

 

1. Григоренко А. К. Во храм душі: Поезії / Анатолій Григоренко ; [упоряд. Людмила Власова]. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 168 с., іл.

2. Григоренко А. К. Запізнілий цвіт валінурії. Наук. – фантаст. роман / А. К. Григоренко, О. А. Кузьменко. – К.: КИМ, 2011. – 224 с.

3. Дашвар Люко. Биті є. Макар. Книга 1 / Люко Дашвар. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2011. – 288 с.

4. Дашвар Люко. Макс. Книга 2 / Люко Дашвар. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. – 288 с.: іл.

5. Карпа Ірена. Добло і Зло / Ірена Карпа. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. – 316 с.

6. Карпа Ірена. Піца «Гімалаї» / Ірена Карпа ; передм. Ю. Іздрика. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2011. – 400 с. : кольор. іл.

7. Раздобудько І. Якби / Ірен Раздобудько. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. – 256 с.

8. Линовицький М. На тлі тіні ... : Поезії / Микола Линовицький. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2008. – 200 с.

 

Краєзнавча література

 

1. «Зоря Полтавщини» – газета рідного краю / [ кер проекту Г. Ф. Гринь]. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2008. – 204 с., іл.

2. Байрак О. М. Заповідними стежинами Лохвицького краю / О. М. Байрак, Т. І. Заболотна, М. В. Слюсар. – Полтава : Дивосвіт, 2011. – 184 с.; 8 с. вкл.

3. Петренко І. М. Член штабу підпільної групи «Нескорена Полтавчанка» Борис Серга (1921–1942) / І. М. Петренко. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 44 с.

4. Петренко І. М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої політики уряду Російської імперії (1884–1917 рр.) : Монографія / І. М. Петренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 161 с.

5. Петренко І. М. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIIIст. : Монографія. В 2 ч. Ч. I. / І. М. Петренко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 276 с.

6. Петренко І. М. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. : Монографія. В 2 ч. Ч. II. / І. М. Петренко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 305 с.

 

Літературознавство

 

1. Степаненко М. І. Світ в оцінці Олеся Гончара : аксіосфера щоденникового дискурсу письменника / Микола Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2012. – 284 с.

 

Історія України. Педагогіка

 

1. Зелюк В. В. Особистість в освіті : парадигма культури [Текст] : монографія / В. В. Зелюк, В. Ф. Моргун, Т. А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2011. – 212 с., іл.

2. Моргун В. Ф. Основи психологічної діагностики : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. / В. Ф. Моргун, І. Г. Тітов. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 464 с.

 

Передплата на II півріччя 2012 року

 

Газети

1.День

2.Дзеркало тижня

3.Зоря Полтавщини

4.Край

5.Нова газета по-полтавськи

6.Освіта

7.Освіта України

8.Педагогічна газета

9.Полтавський вісник

10.Село Полтавське

11.Сучасна школа України

12.Українська технічна газета

13.Управління освітою

14.Управління школою

15.Урядовий кур`єр

16.Шкільна бібліотека плюс

17.Шкільний світ (комплект безкоштовно)

 

Журнали

1.Безпека життєдіяльності

2.Бібліотечний форум України

3.Біологія і хімія в сучасній школі

4.Вивчаємо українську мову та літературу

5.Вихователь-методист дошкільного закладу

6.Виховна робота в школі

7.Вища освіта України

8.Відкритий урок: розробки, технології, досвід

9.Вісник Державної служби України

10.Вісник тестування і моніторинг в освіті (ТІМО)

11.Воспитательная работа в школе (Россия)

12.Всесвітня література в сучасній школі

13.Всесвітня література та культура в навчальних закладах України

14.Географія та економіка в сучасній школі

15.Дефектологія

16.Дивослово

17.Директор школи, ліцею, гімназії

18.Дніпро

19.Довідник кадровика

20.Довідник спеціаліста з охорони праці

21.Дошкільне виховання

22.Економіка в школах України

23.Зарубіжна література в школах України

24.Іноземні мови в сучасній школі

25.Інформатика та інформаційні технології

26.Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

27.Історія в сучасній школі

28.Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання

29.Історія та правознавство в школах України

30.Казна України

31.Календар знаменних та пам`ятних дат

32.Комп`ютер му школі та сім`ї

33.Країна

34.Логопед (Россия)

35.Математика в сучасній школі

36.Методичні діалоги

37.Мистецтво в школі

38.Мистецтво та освіта

39.Мультиверсум

40.Народное образование (Россия)

41.Обдарована дитина

42.Освіта і управління

43.Основи захисту Вітчизни

44.Офіційний вісник України

45.Офіційний вісник Президента України

46.Охорона праці

47.Педагогика (Россия)

48.Педагогічна майстерня

49.Післядипломна освіта в Україні

50.Пожежна безпека

51.Позакласний час

52.Початкова школа

53.Практика управління закладом освіти

54.Практична психологія та соціальна робота

55.Русская словесность в школах Украині

56.Трудова підготовка в закладах освіти

57.Українська література в загальноосвітній школі

58.Українська мова і література в сучасній школі

59.Українська мова і література в школі

60.Учитель початкової школи

61.Фізика та астрономія в сучасній школі

62.Фізичне виховання в школі

63.Філософська думка

64.Фінансовий контроль

65.Ціноутворення у будівництві (збірник)

66.Шкільна бібліотека

67.Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. У 2-х частинах.

68.Школа

69.Шлях освіти

 

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.