Система Orphus

Пашко Людмила Федорівна

Пашко Людмила Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики змісту освіти ПОІППО імені М.В. Остроградського.

Освіта: фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1963р.).

Фахова діяльність: учитель фізики та основ виробництва Артемівської середньої школи (1963–1967 рр.), учитель фізики та математики середніх шкіл № 48, 60 м. Запоріжжя (1967–1971рр.), викладач фізики ЛПТУ № 25 (1971–1973 рр.), методист Львівського обласного управління профтехосвіти (1973–1974 рр.), методист навчально-методичного кабінету Мінліспрому УСРСР (1976–1979 рр.), асистент кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету імені І. Франка (1979–1986 рр.), доцент, завідувач кафедри педагогіки Мелітопольського педагогічного інституту (1986–1989 рр.), доцент кафедри педагогіки Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка (1989–2002 рр.), доцент кафедри механізації та електрифікації Полтавської аграрної академії (2002–2004 рр.), з 2003–2014 рр. – доцент, завідувач кафедри методики змісту освіти ПОІППО імені М.В. Остроградського.

Основні напрямки наукової роботи: педагогіка вищої школи, стратегічні напрямки та проблеми сучасної освіти, освітній ідеал, профільна компетентнісно орієнтована освіта.

Кандидатська дисертація – з проблем педагогіки вищої школи.

Коло наукових інтересів: профільна освіта, інноваційні технології, макаренкознавство. Досліджує проблему формування професійних та ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання. Має понад 100 публікацій із проблем особистісно орієнтованої освіти, ключових компетентностей, профільної освіти. Л.Ф. Пашко уклала путівник по музею А.С. Макаренка.

Відзнаки та нагороди: «Відмінник народної освіти» (1987 р.). Грамоти МОН, УОН, ОДА.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Пашко Л. Ф. Актуальні стратегії сучасної освіти в роботі вчителя / Л.Ф.Пашко // Постметодика: Актуальність у спільноті. – 2012. – №6 – С. 17–18.
 2. Пашко Л. Ф. Ідеї А.С. Макаренка в світлі пріоритетних напрямків сучасної освіти / Л.Ф. Пашко, Ю. З. Колос // Спадщина А. С. Макаренка в контексті пріоритетів освіти ХХІ століття : зб.ст. за матеріалами міжрегіонального наук.-метод. семінару (Полтава, 13.03.2013р.). Полтава : ПОІППО, 2013.– С.15–19
 3. Пашко Л.Ф. Ідеї А.С. Макаренка в світлі профільної компетентнісно орієнтованої освіти / Л.Ф. Пашко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі» – 12-14 березня 2013 року, м. Полтава
 4. Пашко Л. Ф. Компетентнісні підходи в сучасній освіті / Л. Ф. Пашко, Ю.З. Колос / Технології інтеграції змісту освіти: зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В.Р. Ільченко]. – Полтава: ПОІППО, 2013. – Випуск 5. – С. 32-34.
 5. Пашко Л.Ф. Концептуальні основи моделювання ключових та професійних компетентностей педагогічного працівника в освіті для сталого розвитку / Л. Ф. Пашко / Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку» 26.04.2012р. / Ред.кол. : В. Р. Ільченко (гол.ред.) та ін. – Полтава : ПОІППО, 2012. –Вип.4. – 320 с. – С.226-236.
 6. Пашко Л. Ф. Критерії професійної компетентності класного керівника сільської школи / Л.Ф. Пашко, Ю.З. Колос // Науково-методичні записки ПОІППО: Класний керівник: проблеми, досвід та перспективи. – 2013. – №4. – С. 43–46.
 7. Пашко Л. Ф. Народний музей як засіб формування соціокультурної компетентності учнівської молоді /Л. Ф. Пашко, В. О. Бегмат, В. Д. Бардінова // Наукові записки ПОІППО: Оптимальні шляхи, форми і методи формування професійних та ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання. – 2012. – № 3 – С. 34–38.
 8. Пашко Л. Ф. Науково-методичний супровід компетентністно орієнтованої профільної освіти / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос / Сьомі педагогічні читання пам’яті М. М. Дарманського: професійна компетентність педагогів в умовах реформування сучасної освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 29 березня 2012р., м. Хмельницький. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – 253 с. – С. 71-74.
 9. Пашко Л. Ф. Писанка у соціокультурному середовищі як важлива складова ключових життєвих компетентностей / Л. Ф. Пашко, Н. В. Гвоздик / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Феномен писанки в сучасному культурно-освітньому просторі» 10-11 квітня 2012 року / За заг. ред. В. П. Титаренко. – Полтава : ПНПУ, 2012. – с.
 10. Пашко Л. Ф. Про підсумки науково-методичної роботи колективу працівників ПОІППО ім. М.В. Остроградського над проблемою розвитку профільної компетентнісно орієнтованої освіти / Л. Ф. Пашко // Науково-методичні записки ПОІППО: Оптимізація змісту, шляхів та методів сучасної профільної компетентнісно орієнтованої освіти. – 2013.– №5. – С. 112–117.
 11. Пашко Л.Ф. Профільне навчання у контексті акмеологічної освіти та сучасних інноваційних технологій / Л.Ф.Пашко / Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації» (6-8 квітня 2011р., м.Черкаси). – С.7-11.
 12. ПашкоЛ. Ф. Формування національної свідомості професійно компетентної особистості в контексті етнодизайну / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос / Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід. Кн. 1 : зб. наук. праць / Редкол.: гол.ред. М. І. Степаненко, упор. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – 424 с. – С. 231-234.

 

Відповідальна за зміст сторінки: Л.Ф. Пашко

Останнє оновлення: 3.09.2014

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.