Авторам (вимоги до статей)

При оформленні статей для збірника «Наукові записки ПОІППО» автори мають дотримуватися вимог ВАК України. Зокрема, у змісті статті мають бути:

Технічні вимоги:

Автор подає статтю зручним для нього способом (особисто або на електронну скриньку). До статті додається окремий файл, у якому необхідно вказати:

Обсяг статті – до 12 сторінок А4. На рядок вище від заголовку слід указати індекс УДК. Після заголовку слід помістити анотації (до 3-х речень) і ключові слова українською, англійською та російською мовами.

Стаття має бути виконана в текстовому редакторі Word, розмір шрифту – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1. Лапки «ялинкою» («», а не ”“ і "").

Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Слово Таблиця ... – в окремому рядку справа. З нового рядка вказується назва таблиці. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті.

Список цитованої літератури оформлюється відповідно до вимог ВАК (див. http://mdu.in.ua/Nauch/novi_vimogi_shhodo_oformlennja_spisku_literaturi.pdf) в абетковому порядку під заголовком Література. Посилання в тексті статті подаються у квадратних дужках: [7, с. 84], де 7 – номер джерела у списку літератури, а 84 – номер сторінки у книжці.

Рукописи, оформлені неналежним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.