Система Orphus

Двухуровневое горизонтальное выпадающее меню

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів з проблем протидії торгівлі людьми

Нормативно-правова документація

Постанова Кабінету Міністрів від 24.02.2016 року № 111 "Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року"

Наказ МОН України від 08.04.2016 р. № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»

- Лист ПОІПППО від 24.01.2017 № 133 "Про проведену роботу щодо виконанна Плану заходів Департаменту освіти і науки щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2020 року" Завантажити

- Лист ПОІППО № 837 від 24.06.16 "Про проведену роботу щодо виконання Плану заходів Департаменту освіти і науки щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2020 р." Завантажити

 

Методичні рекомендації

Основні форми і методи роботи працівника психологічної служби щодо організації роботи з проблеми протидії торгівлі людьми

 

Посібники "Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція"

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 7 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К. : ФО-П Буря О.Д., 2014. – 188 с.

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 8 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К. : ФО-П Буря О.Д., 2014. – 168 с.

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 9 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К. : ФО-П Буря О.Д., 2014. – 164 с.

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 10 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К. : ФО-П Буря О.Д., 2014. – 140 с.

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 11 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К. : ФО-П Буря О.Д., 2014. – 132 с.

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»: упровадження програми виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми (для учнів професійно-технічних навчальних закладів) : методичні рекомендації / авт.-упор. Н. І. Бойчук, С. В. Терницька ; за заг. ред. І. Д.Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. – К. : ФО-П Буря О. Д., 2014., - 308 с.

 

Корисні посилання

 

 

 

 

Помогайбо Валентин Михайлович

pomohaibo

ПОМОГАЙБО ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ– кандидат біологічних наук (1969), старший науковий співробітник зі спеціальності «Генетика» (1974), доцент по кафедрі біології (1990), професор кафедри філософії та економіки освіти.

Освіта: агрономічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Рільництво», м. Умань (1953-1958),

аспірантура Сектора молекулярної біології та генетики Інституту мікробіології та вірусології АН УРСР, м. Київ (1966-1969).

Фахова діяльність: агроном Черкаської сортовипробувальної дільниці овочевих культур (1958-1959), зав. навчально-дослідною дільницею Полтавської СШ №25 (1960-1962), ст.. лаборант кафедри статистики Полтавського с/г інституту (1962-1966), аспірант Сектора молекулярної біології та генетики Інституту мікробіології та вірусології АН УРСР, м. Київ (1966-1969), науковий співробітник лабораторії генетики Полтавської с/г дослідної станції (1969-1971), зав. відділом селекції та генетики Полтавської с/г дослідної станції (1971-1980), зав. кафедрою загальноосвітніх дисциплін Полтавського с/г інституту (1980-1992), доцент кафедри природничих і математичних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету (1995-2016), професор-консультант кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету (2016-т.ч.), професор кафедри філософії та економіки освіти ПОІПОПП (2017-т.ч.).

Коло наукових інтересів: генетика людини, філософія освіти, антропологія.

Кандидатська дисертація: «Вплив деяких модифікуючи факторів на біологічний ефект гама-променів та швидких нейтронів у озимого жита» (Спеціальність 108. Генетика). Захищена у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка (1969).

Відзнаки та нагороди: посвідчення на раціоналізаційну пропозицію «Добір високобілкових рослин люцерни за морфологічними ознаками» (1979), ювілейна пам’ятна медаль з нагоди 100-річчя акад.. М.І. Вавілова (1987), медаль «Ветеран праці» (1989), диплом за внесок до Києво-Могилянського Братства на відродження Університету «Києво-Могилянська Академія» (1992), знак «Відмінник освіти України» (2008), диплом на честь 7-річчя часопису «Управління освітою» (2011).

Основні публікації:

  1. Помогайбо В.М., Помогайбо Т.В. Біологічний експрес-довідник: посібник для вчителів, абітурієнтів та школярів. – Полтава: ПОІППО, 2001. – 180 с.

  2. Помогайбо В.М. Порівняльна анатомія нервової системи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Полтава: ПДПУ, 2002. – 70 с.

  3. Помогайбо В.М. Довкілля: підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів зі спеціальності «Початкове навчання». – Полтава: Довкілля-К, 2005. – 304 с.

  4. Помогайбо В.М. Анатомія та фізіологія нервової системи. Ч. 1: підручник для студентів ВНЗ зі спеціальності «Психологія». – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 146 с.

  5. Помогайбо В.М. Вступ до пренатальної психології: спецкурс для студентів ВНЗ зі спеціальності «Психологія». – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 54 с.

  6. Помогайбо В.М., Петрушов А.В. Генетика людини: навчальний посібник для студентів ВНЗ (гриф МОНУ). – Київ: Академія, 2011. – 280 с.

  7. Карапузова Н.Д., Зімниця Є.А., Помогайбо В.М. Основи педагогічної ергономіки: навчальний посібник для студентів ВНЗ (гриф МОНУ). – Київ: Академвидав, 2012. – 192 с.

  8. Помогайбо В.М., Березан О.І. Анатомія та еволюція нервової системи:навчальний посібник для студентів ВНЗ (гриф МОНУ). – Київ: Академвидав, 2013. – 160 с.

  9. Карапузова Н.Д., Починок Є.А., Помогайбо В.М. Педагогическая эргономика начальной школы: учебник для студентов вузов. – Германия: LambertAcademicPublishing, 2014. – 258 c.

10. Помогайбо В.М (ред.). Основи природознавства:підручникдля студентів ВНЗ (гриф МОНУ) / Н.Д. Карапузова, І.В. Карапузова, В.М. Помогайбо, Є.А. Починок. – Київ: Академія, 2014. – 368 с.

11. Помогайбо В.М., Петрушов А.В., Власенко Н.О. Основи антропогенезу:підручникдля студентів ВНЗ. – Київ: Академвидав, 2015. – 144 с.

12. Помогайбо В.М. Карапузова Н.Л. Педагогічна генетика:підручникдля студентів ВНЗ освіти. – Полтава: АСМІ, 2016. – 194 с.

13. Помогайбо В.М. Освіта: Україна і світ / В.М. Помогайбо // Постметодика. – 2010. – № 5 – С. 58-63.

14. Помогайбо В.М. До питання про пренатальну свідомість / В.М. Помогайбо // Світ медицини та біології. – 2011. – № 1. – С. 139-143.

15. Помогайбо В.М. Який підручник з природознавства потрібен майбутньому вчителю початкової ланки освіти / В.М. Помогайбо, А.В. Петрушов // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 7 (126). – С. 13-16.

16. Помогайбо В.М. Інноваційне суспільство: концепція інтегрованого підручника з біології / В.М. Помогайбо // Постметодика – 2014. – № 4 (119). – С. 29-32.

17. Помогайбо В.М. Про вивчення теми «Походження та еволюція людини» в навчальних закладах / В.М. Помогайбо, А.В. Петрушов // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4 (46). – С. 202-210.

18. Помогайбо В.М. Органічна еволюція та її висвітлення в українських підручниках / В.М. Помогайбо, Н.О. Власенко // Вісник проблем біології та медицини. – 2015. – №4(2). – С. 259-265.

19. Помогайбо В.М. Генетика розладів аутистичного спектру / В.М. Помогайбо, Р.І. Березан, А.В. Петрушов // Світмедицини та біології. – 2017. – №1 (59). – С. 208–212.

20. Помогайбо В.М. ДНК оточуючого середовища: екологічний та генетичний аспекти / В.М. Помогайбо, Л.Д. Орлова, Н.О. Власенко // Екологія та ноосферологія. – 2016. – Т. 27. – № 1-2. – С. 16-24.

21. Помогайбо В.М. Проблемигоризонтального перенесення генів у геном людини / В.М. Помогайбо, О.І. Березан, М.Ю. Дельва, А.В. Петрушов // Світмедицини та біології. – 2017. – №2 (60). – С. 190-194.

Всього публікацій близько 130, статистика цитування 45, індекс Хірша 4.

Участьу міжнародних і всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах:

  1. Установчий з’їзд генетиків і селекціонерів Української РСР (2 березня 1967 р., м Київ).

  2. Українська республіканська наукова конференція «Експериментальні мутація та селекція рослин» (жовтень 1967 р., м. Ялта).

  3. Українська республіканська наукова конференція «Біокібернетика, моделювання біосистем, біоніка» (3-5 червня 1970 р., м. Київ).

  4. ІІ з’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів (7-10 червня 1971 р., м. Київ).

  5. IVВсесоюзна нарадаз поліплоїдії (12-14 листопада 1975 р., м. Київ).

  6. ІІІ з’їзд Всесоюзного товариства генетиків і селекціонерів (травень 1977 р., м. Ленінград).

  7. Українська республіканська наукова конференція «Генетико-фізіологічна природа запилення рослин» (червень 1977 р., м. Полтава).

  8. IVз’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів (19-22 травня 1981 р., м. Одеса).

  9. Міжвузівська науково-практична конференція «Українське дошкілля: проблеми, пошуки, знахідки»  (25-26 квітня 1996 р., м. Умань).

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів» (2000 р., м. Полтава).

11.   Всеукраїнська науково-практична конференція «Пренатальні психосоматичні реакція» (14-15 квітня 2004 р., м. Полтава).

12. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Навколишнє середовище і здоров’я людини» (18-19 вересня 2007 р., м. Полтава).

13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Квазіпросторові відносини людини і середовища» (15-16 жовтня 2008 р., м. Полтава).

14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічні, психологічні, корекційні та медичні аспекти» (13-14 квітня 2017 р., м. Полтава)

15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні засади навчання природознавства в загальноосвітній школі» (19-20 квітня 2017 р., м. Полтава).

Відповідальний за зміст сторінки В. М. Помогайбо

Останнє оновлення 06.10.2017

Пілотний проект щодо включення до освітнього процесу ПОІППО підготовку матеріалів для україномовного розділу відкритої багатомовної мережевої енциклопедії "Вікіпедія"

Мета проекту – удосконалення освітнього процесу в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

 

Нормативна документація:

Наказ ПОІППО ім. М.В. Остроградського від 03.04.2017 р. №01-22/99 ОД «Про затвердження пілотного проекту щодо включення до освітнього процесу  підготовку матеріалів для україномовного розділу відкритої багатомовної мережевої енциклопедії «Вікіпедія» (завантажити)

План заходів з виконання пілотного проекту щодо включення до освітнього процесу Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського підготовку матеріалів для україномовного розділу відкритої багатомовної мережевої енциклопедії “Вікіпедія” в 2017-2018 (завантажити)

 

Реалізація проекту:

Завершилася серія навчальних семінарів-тренінгів для освітян з редагування “Вікіпедії”

Відбувся другий з серії навчальних семінарів-тренінгів з редагування “Вікіпедії” для освітян

Відбувся перший з серії навчальних семінарів-тренінгів з редагування “Вікіпедії” для освітян

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.