Система Orphus

Двухуровневое горизонтальное выпадающее меню

Золотухіна Вікторія Миколаївна

 

Золотухіна Вікторія Миколаївна - завідувачка центру координації діяльності методичних служб ПОІППО.

Освіта: фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка (1978 рік), Одеський інститут політології та соціального управління (1991 рік).

Фахова діяльність:  учитель початкових класів ЗОШ № 9 м. Полтава (1978 - 1979), секретар, завідуюча шкільним відділом Київського районного комітету комсомолу м. Полтава (1979 - 1984), директор Полтавської середньої школи № 18 (1984 - 1986), заступник голови виконкому Полтавської міської ради (1986 - 1991), проректор ПОІППО (1991 - 2011). З 1 січня 2012 року - завдувачка центру координації діяльності методичних служб ПОІППО.

Коло професійних інтересів: організаційно-методичне забезпечення післядипломної педагогічної освіти у міжкурсовий період.

Електронна адреса:

Білик Надія Іванівна (КПМ)

bilyk 

Білик Надія Іванівна

доктор педагогічних наук, доцент,

професор кафедри педагогічної майстерності

Освіта:
1970–1975 – філологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту іменіВ.Г.Короленка, спеціальність «учитель російської мови та літератури»;
1986–1987 – Університет марксизму-ленінізму Полтавського обкому Компартії України – відділення теорії та методики ідеологічної роботи.
Коло наукових інтересів:
2005 – кандидат педагогічних наук. Дисертація «Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів», спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
2007 – доцент кафедри педагогічної майстерності;
2016 – доктор педагогічних наук. Дисертація «Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників», спеціальність: 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

Фахова діяльність:
з 2013 по т. ч. – професор кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського;
2008–2012 – завідувач кафедри педагогічної майстерності;
2005 – доцент, в. о. професора кафедри педагогічної майстерності;
2004 – в. о. доцента кафедри педагогічних технологій;
1996 – старший викладач кафедри конструювання технологій;
1993–1995 – методист, завідувач інформаційно-видавничого сектору Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;
1991–1992 – завідувач кабінету передового педагогічного досвіду Полтавського обласного інституту вдосконалення вчителів;
1988–1990 – методист російської мови та літератури Полтавського обласного інституту вдосконалення вчителів;
1975–1988 – учитель російської мови та літератури, організатор позакласної та позашкільної роботи Щербанівської середньої школи Полтавського району та середньої школи № 23 м. Полтави;
1969–1975 – старша піонервожата середньої школи № 19 м. Полтави.
Основні напрямки наукової роботи: моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів; проектування освітніх систем у контексті післядипломної педагогічної освіти; проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників незалежно від фаху; впровадження технології «школа-родина»; підвищення педагогічної майстерності вчителя, творчого потенціалу колективу школи, розвиток професіоналізму та професійної компетентності педагогічних працівників, новаторство у післядипломній педагогічній освіті.
Головні здобутки розроблюваних тем: розроблено 5 моделей підвищення кваліфікації вчителів незалежно від їх фаху; створено Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога»; впроваджено в області педтехнологію «Школа-родина», створено Полтавську регіональну школу новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти та 11 зональних шкіл новаторства, Міжрегіональний центр педагогічної освіти «Новатор», Школу молодого вчителя Полтавщини тощо.

Підвищення кваліфікаційного рівня:
1977 – курси лекторів ТЗН (03–18 травня) та вчителів російської мови та літератури (1–27 серпня при Полтавському ІУВ);
1978 – курси класних керівників 8–10 класів (лектори) (10–22 квітня при Полтавському ІУВ);
1986 – курси підвищення кваліфікації керівників шкільних об’єднань класних керівників при Полтавському ІУВ;
1987 – курси керівників семінарів організаторів позакласної і позашкільної роботи при Центральному інституті удосконалення вчителів у Києві;
1990 – курси підвищення кваліфікації методистів кабінетів російської мови та літератури при Центральному інституті удосконалення вчителів;
2006 – семінар-тренінг (20-21.10) «Управлінські студії: методика, технології, перспективи», м. Київ;
2009 – курс навчання (60 год.) за програмою Четвертого міжнародного фестивалю авторської педагогіки (22–31.07), м. Южний Одеської області;
2011 – ХІІ Міжнародний «Тиждень освіти дорослих» в Україні: «Ноосфера для освіти зрілої людини» (Київ–Чорнобиль–Полтава, 10–17.09.2011);
2014 – Всеукраїнський науково-практичний семінар керівників структурних підрозділів закладів ППО з питань координації діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів (11–13.06, м. Рівне);
2016 – стажування (05.10–05.11) при кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського державного педагогічного університету іменіВ. Г. Короленка.
Членство у наукових та професійних об’єднаннях: член Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського, член Міжнародної асоціації А.С.Макаренка, член Міжнародної асоціації освіти дорослих.

Громадська діяльність: координатор Полтавської обласної організації Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» (1999–2010); координатор Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти від Полтавської області (з 2011 р.); член наукової лабораторії «Методологія та практика професійного розвитку сучасного освітнього менеджера» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з 2017).

Редакторська діяльність:
1993–1995 – член редколегії, літературний редактор науково-методичного журналу «Постметодика» (видано 10 номерів). З 1999 року є автором створення та головним редактором Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога», який з 2000 року є виданням ВАК України. За 17 років (1999–2017 рр.) видано 170 номерів. Кожний номер має тематичне спрямування, відповідає сьогоденню освітян України («Моделювання управлінської діяльності керівника ЗНЗ»; «Екологія дитинства»; «Щоб встигати у світі, треба випереджати в освіті»; «Післядипломна педагогічна освіта»; «Якою має бути школа України» тощо). Через журнал проходили конкурси»: «Дизайн сучасної школи» (2000-2001);«Сільська школа» (2002–2004);«Авторська збірка поезій школяра» (2002–2017), «Творчий портрет навчального закладу» (2008–2017) тощо.
2000–2004 – редактор навчально-методичної серії «Навчитель» (видано 7 номерів).
2014–2017– член редколегії Міжнародного наукового журналу «ScienceRise». Індексується у світових науковометричних базах даних і системах:CrossRef, РИНЦ, WorldCat, Ulrich'sPeriodicalsDirectory, BASE, ResearchBib, DirectoryIndexingofInternationalResearchJournals, DirectoryofResearchJournalsIndexing, OpenAcademicJournalsIndex, ScientificIndexingServices, Sherpa/Romeo.

Членство у наукових та професійних об’єднаннях:
2000–2010 – нуковий керівник ліцею №4 м. Кременчука – робота над проблемою «Саморозвиток, самоактуалізація та самореалізація особистості вчителя та учня в умовах 12-річного навчання в ліцеї» (видано спецвипуск журналу «Імідж сучасного педагога» № 3, 2004 р.). Школа визнана однією зі «100 найкращих шкіл України», директор – «100 найкращих керівників навчальних закладів»;
2007–2011 – науковий керівник Хорольської гімназії-родини – робота над проблемою „Ціннісні засади української родини в умовах особистісно зорієнтованої освіти”. Школа визнана однією зі «100 найкращих шкіл України», директор – «100 найкращих керівників навчальних закладів».
Науковий керівник СДГ «Михайло Васильович Остроградський і методики навчання математики в сучасній школі (2013–2017).
Автор і координатор Полтавської регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників післядипломної освіти (2012–2017); Міжрегіонального центру педагогічної освіти «Новатор» Науково-навчального комплексу багаторівневої неперервної освіти «Профільна освіта регіону» на базі Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (КІДУ) (2012–2017); Школи молодого учителя Полтавщини (2014–2016).

Автор створенних сайтів: «Полтавська регіональна школа новаторства: https://sites.google.com/site/novpoltava; «Школа молодого вчителя Полтавщини»: https://sites.google.com/site/novpoltava.
Результатом авторських курсів-ОДГ є підготовка 7 педагогічних колективів до відкриття шкіл для розвитку творчої обдарованості (еколого-валеологічний НВК, дві гімназії, спеціалізовані школи: краєзнавства, школи-родини, спеціалізованої школи, початкової школи розвитку дитини).
За 2006–2016 рр. проведено 18 проблемних курсів для педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу викладача».
Член вченої ради Полтавського інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.
Під керівництвом Н.І. Білик проведено низку всеукраїнських, обласних науково-практичних конференцій і семінарів, у тому числі: «Шляхи розвитку професійної компетентності вчителя»; «Педагогічна майстерність: становлення і шляхи розвитку»; «Підвищення педагогічної майстерності – головна ціль післядипломної педагогічної освіти вчителів» та інші, у ході яких уперше було введено роботу майстер-класів (2003); калейдоскоп методичних ідей (2004); педагогічне рандеву (2006); відеопрезентацію «Система виховної роботи» на базі шкіл м. Кременчука» (2007), "Проектування освітніх систем: технології, досвід, практика»; обласні науково-методичні семінари: «Організаційне та методичне забезпечення комплексної оцінки дидактичного процесу»; «Школа-родина в дії»; з проблем упровадження в практику ЗНЗ області педагогічної системи Ш.Амонашвілі" (2008),«Проектування регіональних моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (2009),«Актуальні тенденції розвитку освіти дорослих у сучасному вимірі» (17-18листопада, 2010), Міжнародна НПК "Самоосвіта та розвиток емоційного інтелекту як фактор удосконалення педагогічної майстерності вчителя" (16 вересня 2011 р., м. Миргород); Всеукраїнський круглий стіл «Проектування процесу навчання педагогічних працівників з андрагогічних позицій регіональної школи новаторства» (2013); Міжнародна науково-практична веб-конференція «Теорія і практика підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (2014).

Відзнаки і нагороди: 1998 – нагороджена знаком «Відмінник освіти України»; 2009 – Почесна грамота та Почесна відзнака «За активну громадську діяльність» Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту; 2010– Почесна грамота тавідзнака Полтавської обласної ради; 2013 – Почесна грамота та орден Козацької доблесті ІІ ступеню Міжнародної академії козацтва та отримання почесного звання «Берегиня козацького роду». Почесна грамота Міністерства освіти України (1995). Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (2001, 2004, 2005). Почесні дипломи Міністерства освіти і науки України і Академії педагогічних наук України (2008, 2009). Почесні грамоти Всеукраїнської екологічної ліги та Всеукраїнської ВДС «Екологічна варта» (1999–2009). Грамоти управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (2003, 2005, 2007). Грамоти Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (2014, 2015, 2016) тощо.

Загальна кількість публікацій – 255, з яких: монографія, 26 (25 у співавторстві) навчально-методичних посібників.

Основні публікації:

2016

1. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] : монографія / Н.І. Білик. – Полтава : ТОВ АСМІ, 2015. – 461 с.
2. Білик Н.І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] : дис. … докт. пед. наук : спец.: 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Білик Надія Іванівна ; Черкаський нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 657 с.
3. Білик Н.І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец.: 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Білик Надія Іванівна ; Черкаський нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси :Бізнес-інновац. центр Черкаського нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2016. – 40 с.
4. Білик Н.І. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик / Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIІІ Каришинські читання) : зб. матер. Міжн. наук.-практ. конф. – 19–20 травня 2016 року, м. Полтава / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – С. 23–25. - Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/2016-04.pdf 
5. Білик Н.І. Проективна модель розвитку підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону / Теоретико-методичні засади системи професійного самовизначення особистості в умовах регіону : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – 8 квітня 2016 року, м. Кременчук. – С. 25–27
6. Білик Н.І. Особливості управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 136–148. Журнал індексується в Index Copernicus Master List, Сite Factor, Google Scholar та CEJSH
7. Білик Н.І. Координація діяльності творчих педагогічних спільнот у регіональній освітнійсистемі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Педагогічні науки та освіта : зб. наук. праць Запорізького ОІППО. – № 18-19. – Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2016. – С. 20–28.
8. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : метод. пос. – 3-тє вид. ; випр. і доп. / авт.-упор. : [В. В. Зелюк, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016 – 76 с.
9. Білик Н.І. Від мудрого наставника до творчого вчителя / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2016. – 2 с. обкл. - Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/2016-09.pdf

2015

1. Білик Н.І. Координація діяльності молодих учителів Полтавщини у межах Регіональної школи новаторства / Білик Н.І. // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7–8 квітня 2015 року) / редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – 160 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf
2. Білик Н.І. Самопроектування – технологія професійної самореалізації вчителя / Н. І. Білик / Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIІ Каришинські читання) : зб. матер. Міжн. наук.-практ. конф.. – 21–22 травня 2015 року, м. Полтава / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – С. 25–27.
3. Білик Н.І. Канали реалізації дисемінаційної мережі шкіл новаторства України // Scientifi c and practical edition: Vienna, Austria, 27 July 2015. Publishing Center of The International Scientifi c Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, p. 289. –С. 110–119. - Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/2015/BILYK-2015-3.pdf
4.Білик Н.І. Новаторство в контексті глобалізації освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик// Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки : зб. матер. I Міжн. наук.-практ. конф. (MARGIHSS 2015) 10–11 вересня 2015 р. – Київ : 2015. – 290 с. – С. 11–15.
5. Білик Н.І. VII Полтавський обласний конкурс «Авторска збірка поезій школяра» / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 8 (157). – С. 1–4 (рубрика «Журнал у журналі»).
6. Білик Н.І. Школа новаторства – трансформатор новацій в освітній системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик //Наукова педагогічна думка. – 2015. – № 3. – С. 106–110. (Рівне)
7. Білик Н.І. Відеокаст педагога-новатора / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9 (158). – 2 с. обкл.
8. Білик Н.І. Перспективи розвитку шкіл новаторства в регіоні : економічний аспект / Н. І. Білик // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки : тезидоповідей Х Міжн. наук.-практ. конф. асп., мол. уч. та наук. – 24 квітня 2015 р. / за заг. ред. П.І. Сокуренка. – Кременчук : ПП Щербатих, 2015. – С. 27–28.
9. Самодрин А.П. та ін. Школа – педагогічна майстерня ноосфери / А.П. Самодрин, Н. І. Білик, І.М. Бобер // Імідж сучасного педагога. – 2015 (153). – № 4. – С. 9–13.
10. Білик Н.І. Останнє інтерв’ю бійця «Азова» Дмитра Коряка (Брата) / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2 (151). – 2 с. обкл.
11. Білик Н.І. Війна стука в кожне серце / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2015 (150). – № 1. – 2 с. обкл.
12. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : метод. пос. – 2-ге вид. ; випр. і доп. / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 72 с. – Режим доступу:  http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_2016.pdf
13. Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7–8 квітня 2015 року) / редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – 160 с. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf 2
14. Білик Н.І. Самоосвіта дорослих упродовж життя в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Науково-методичні записки ПОІППО: Самоосвітня компетентніст учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики. – 20015. – випуск 7. –  Полтава, 2015. – С. 50-56.

 

2014

 1. Білик Н.І. 15-річний ювілей Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога» / Н.І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 1. – 2 с. обкл. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-1.pdf
 2. Білик Н.І. Вихованість та виховуваність педагога-новатора в освітньому просторі регіону / Н.І. Білик // Електронний збірник матеріалів за результатами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Підготовка педагогів до реалізації «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (15 травня 2014 р.). – Харків. акад. неперервн. осв. – С. 354–359.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-2.pdf
 3. Білик Н.І. Дисемінація досвіду педагогів-новаторів через регіональні та зональні школи новаторства / Н.І. Білик // Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку: / зб. матеріалів ІІ Всеукр. Інтернет-конф. (7 листоп. 2013 р.) / упоряд. Н. В. Любченко; за ред. Є. Р. Чернишової. – Київ : Ун-т менедж. освіти НАПН України, 2013. – 130 с. – C. 20–27. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-3.pdf
 4. Білик Н.І. «Імідж сучасного педагога» як інформаційний партнер шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників / Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / відп. ред. Л. Ф.Дьяченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечников, Держ. наук. установа «Кн. палата України». — Одеса: ОНУ, 2014. – С. 193–205. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-4.pdf
 5. Білик Н.І. Механізм трансформації новаторства в умовах регіону/ Н. І. Білик // Післядипломна освіта в Україні. — 2014. — №1 — С.101–105 — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-5.pdf
 6. Білик Н.І. Науково-методичне забезпечення педагога природничих дисциплін Полтавщини через журнал «Імідж сучасного педагога» / Н.І. Білик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ») (м. Полтава, 29–30 травня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 29–32. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-6.pdf
 7. Білик Н.І. Полтавська регіональна школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників / Н. І. Білик // Матеріали міжнародного фестивалю педагогічних інновацій, 19–20 вересня 2014 року / [Упор. Назаренко Г.А.]. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2014. – С. 65–68. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-7.pdf
 8. Білик Н.І. Про І Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів»/ Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 9. – 2 с. обкл. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-8.pdf
 9. Білик Н.І. Про проведення Міжнародної науково-практичної веб-конференції «Теорія і практика підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 8. – 2 с. обкл. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-9.pdf
 10. Білик Н.І. Розвиток мережевої взаємодії регіональних і зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників / Н.І. Білик // Наукова педагогічна думка. – 2014. – № 3(79). – С. 17–20. (Рівне) — Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-10.pdf
 11. Білик Н.І. Регіональна освітня система як фактор сталого розвитку підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед.. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.; Луганськ : Вид-во «НОУЛІДЖ», 2014. – Вип. 1(8). – 283 с. – С. 76–84. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-11.pdf
 12. Білик Н.І. Створення інноваційного середовища для розвитку педагога-новатора / Н. І. Білик // Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія, практика : матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті академіка НАПН України І.А. Зязюна. – Кременчук : ПП Щербатих О.В. – С. 59–69. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-12.pdf
 13. Білик Н.І. Фотоматеріали методичної студії зональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників Хорольського, Семенівського, Оржицького районів / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 2. – 2 с. обкл. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-13.pdf
 14. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : навч. метод. пос. для сухачів курсів підвищ. квал. пед. прац.  / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, О. О. Новак, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 72 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_KPM_2015.pdf

2013

 1. Білик Н.І. Регіональна школа новаторства як школа вирощування вчителя-новатора / Н.І. Білик // Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку: збірник матеріалів І Всеукраїнської Інтернет-конференції (13 грудня 2012 р.) / упоряд. Н.В. Любченко, О.А. Прокопенко; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т мендж. освіти НАПН України. – К., 2013. – С. 35–42. – Режим доступу: http://depositarium.umo.edu.ua/wp-content/uploads/Zb-rny-k_mater-al-v_-nternet-konferents-yi_21_bereznya_2013__2013_11_19_15_02_21_272.pdf
 2. Білик Н.І. Свобода творчості у поглядах А.С. Макаренка як шлях до педагогічної майстерності вчителя / Н.І. Білик // Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць ПНПУ імені В.Г. Короленка. – 2013. – №1 (11). – С. 65–72. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2282/1/Bilik.pdf
 3. Діяльність періодичних видань ПОІППО з розвитку освітнього простору області у 2010–2012 рр. Аналітичні матеріали для вченої ради ПОІППО / Білик Н.І., Кіптілий І.О., Королюк С.В., Пашко Л.Ф. / за ред. С.Ф.Клепка (е-книга) – Полтава: ПОІППО, 2013. – 52 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/Periodychni_vydannya_POIPPO-24-05-2013%28poippo.pl.ua%29.pdf
 4. Білик Н.І. Інноваційні підходи зональних шкіл новаторства в освітньому окрузі / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 6. – 2 с. обкл. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/isp_2013_6_26.pdf
 5. Білик Н.І. Феномен інновації: емпіричне узагальнення досвіду запровадження науково-навчального комплексу «Профільна освіта регіону» / А.П. Самодрин, Н.І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2013. – №7. – С. 11–15.
 6. Білик Н.І. Феномен інновації: емпіричне узагальнення досвіду запровадження науково-навчального комплексу «Профільна освіта регіону» / А.П. Самодрин, Н.І. Білик // Від інноваційного змісту і технологій освіти до інноваційного прогресу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кременчук, 15 жовтня 2013 р. / Редкол. І.М. Бобер, А.П. Самодрин. – Кременчук : ПП Щербатих, 2013. – 142 с. – С. 38–44.
 7. Білик Н.І. Андрагогічна позиція Регіональної школи новаторства / В.В. Зелюк, Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 8–9. – С. 9–14.
 8. Білик Н.І. Проектування процесу навчання педагогічних працівників з андрагогічних позицій регіональної школи новаторства / газета «Зоря Полтавщини». – 2013. – С.4.
 9. Білик Н.І. Діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» у контексті міжнародної співтворчості освітніх закладів післядипломної освіти / Н.І. Білик // Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи ППО: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції ДВНЗ УМО НАПН України. – 21.11.2013.
 10. Білик Н.І. Педагогічне проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації вчителів / Н.І. Білик // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. (В.В. Кузьменко (голова) та ін.). – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 20. – С. 188–195.
 11. Билык Н.И.Принципы обучения взрослых в Региональной школе новаторства руководящих, научно-педагогических и педагогических работников / Н. И. Билык // Межд. научн. журнал «SCIENCEandEDUCATIONaNEWDIMENSION». Серия «Педагогика и психология». – 2013. – С. 33–36.(Будапешт)– Режим доступу:  http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/seanewdim_ped__psy_i6_issue_10.pdf
 12. Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – 468 с. – Режим доступу: посилання на ../ potrfolio.pdf
 13. Білик Н.І. Теорія і практика вдосконалення педагогічної майстерності працівників освіти в системі підвищення кваліфікації: навчальний модуль / В.В. Зелюк, Н.І. Білик, О.О. Новак / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – C. 403–430. – Режим доступу:  http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.3.pdf
 14. Білик Н.І. Освітні технології як умови підвищення професіоналізму та компетентності вчителя / Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 137–162. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.6.pdf
 15. Білик Н.І. Активні та інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчої особистості учня / Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 93–114. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/2.4/potrfolio_1.4.pdf
 16. Білик Н.І. Розвиток емоційного інтелекту вчителя і учня/ Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя  [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 117–134. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/2.5/potrfoliopdf
 17. Білик Н.І. Уроки у сучасній школі: майстерність учителя і технології навчання та виховання/ Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя  [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 183–214. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.8.pdf
 18. Білик Н.І. Методологічні аспекти роботи викладача над педагогічною проблемою/ Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя  [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 165–180. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.7.pdf
 19. Білик Н.І. Педагогічна майстерність як значуща професійна характеристика особистості вчителя / Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя  [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 67–90. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.3.pdf
 20. Білик Н.І. Дисемінація досвіду педагогів-новаторів через регіональні та зональні школи новаторства / Н.І. Білик // Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції «Всеукраїнська школа-новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма дисемінації інноваційного досвіду ОІППО: калейдоскоп творчих здобутків, перспективи розвитку» (7 листопада 2013 р.) / упоряд. Н.В. Любченко, О.А. Прокопенко; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т мендж. освіти НАПН України. – К., 2013. – С. – 20–27.

2012

 1. Білик Н. І. Організація екологічного виховання учнів засобами художнього слова рідної мови / Н. І. Білик, А.І. Григор’єва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі» ХІХ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 17–18 травня 2012 р.) / Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2012. – 469 с. – С. 379–381.
 2. Білик Н.І. Розвиток інноваційного потенціалу педагогічних працівників Полтавського регіону / Н.І. Білик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 32: збірник наукових праць / за ред. проф. В.Д.Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 280 с. – С. 22–29. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.5
 3. Білик Н.І. Новаторський поклик початкових класів Полтавщини / Н.І. Білик, М.П. Крилевець // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 6. – С. 1–8 (рубрика «Журнал у журналі»).
 4. Білик Н.І. Професійна роль учителя початкових класів / Н.І. Білик, М.П. Крилевець // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 7. – С. 5–8 (рубрика «Журнал у журналі»).
 5. Зелюк В.В. Теорія і практика удосконалення педагогічної майстерності дорослих у системі підвищення кваліфікації / В.В. Зелюк, Н.І. Білик, О.О. Новак. – Постметодика : ПОІППО. – 2012. – №4. – С. 7–22. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Novak/novak_PM-107.pdf

2011

 1. Білик Н. І. Проектування як метод підготовки майбутнього менеджера / Н. І. Білик, А. Ю. Лучко, К. А. Сабецький // Технології управління освітніми закладами, присвяченої пам’яті А.С. Макаренка : матеріали Міжнародної наук.-практ. конфер. (м. Полтава, 11–12 березня 2011 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – С. 147–
 2. Билык Н. И. Региональная образовательная система повышения квалификации: реалии и перспективы / Н. И. Билык // Образование Минщины. – 2011. – № 6(35). – С. 29–31.

2010

 1. Білик Н. І.Педагоги-майстри трудового навчання Полтавщини / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2010. – №4. – 5 с. (вставка «Журнал у журналі»)
 2. Білик Н. І. Педагогічна система А. С. Макаренка і соціально-значимі проекти шкіл-господарств / Менеджмент освітніх закладів та управління проектами: збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / за заг. ред. професора М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2010. – С. 236–241.
 3. Білик Н.І. Лідер післядипломної педагогічної освіти України / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2010. – №9. – 2 с. обкл.
 4. Білик Н.І. Флагман освіти і науки України (творчий портрет Хорольської гімназії-родини» / Н.І. Білик, М. М. Копайгора // Імідж сучасного педагога. – 2010. – №8. – 4 с. (вставка «Журнал у журналі»).
 5. Білик Н.І. Тенденції розвитку освіти дорослих у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик, В.В. Зелюк // Імідж сучасного педагога. – 2010. – №10. – С. 29–31. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/isp/2010_10/3_Pisladiplom.pdf
 6. Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (1940–2010): навчально-методичний посібник / В. В. Зелюк (голова ред. колегії) – Полтава: ПОІППО, 2010. – 576 с. (фотоіл. – До 70-річчя ПОІППО) (член редколегії).
 7. Білик Н. І. Кафедра педагогічної майстерності / Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (1940–2010): навчально-методичний посібник / В. В. Зелюк (голова ред. колегії) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. – С. 287–310 (фотоіл. – До 70-річчя ПОІППО).
 8. Білик Н. І. Мої спогади – моє життя / Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (1940–2010): навчально-методичний посібник / В.В. Зелюк (голова ред. колегії) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. (фотоіл. – до 70-річчя ПОІППО). – С. 436–442.
 9. Проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників: система управління якістю в ПОІППО: збірник матеріалів СУЯ відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001 / упорядник Н.І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2010. – 302 с.
 10. Білик Н.І. Самопроектування розвитку професіоналізму фахівця в системі підвищення кваліфікації регіону / Н. І. Білик // Теорія та методика управління освітою: електронне фахове видання. – 2010. – № 5. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11bilhqr.pdf

2009

 1. Білик Н.І. Кафедра педагогічної майстерності : буклет. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 6 с.
 2. Білик Н.І. Науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога» : буклет. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 6 с.
 3. Білик Н.І. Виховання дітей та молоді у «Школах лідера» Полтавщини // Екологічний вісник. –  2009. – № 1 (53). – С. 24–26.
 4. Білик Н.І. Методика моніторингу якості проведення навчального процесу / Н. І. Білик, Г.М. Заєць // У кн. «Проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників: система управління якістю в ПОІППО: збірник матеріалів СУЯ відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001» / упорядник Н.І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 302 с. – С. 191–197.
 5. Білик Н.І. Освітня система – педагогічна система – виховна система // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 12–13 березня 2009. – Полтава : Видавництво ПДПУ імені В.Г. Короленка. – 176 с. – С. 18–19.
 6. Білик Н.І. Підготовка магістрів за напрямом «Природознавство» засобами інтерактивного навчання / Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі». ХVI КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ 25-26 червня 2009 // за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2009. – 416 с. – С. 256–259.
 7. Білик Н.І. Шляхи збереження рідкісних рослин / Н.І. Білик Н.І., Н.О. Стецюк / Екологічні питання співіснування: людина – рослина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 травня 2009, Дніпропетровськ. – К. : Центр екологічної освіти та інформації. – 297 с. – С. 107–112.
 8. Білик Н.І. Проектування адаптивної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2009. – №№ 8-9. – С. 68–70. 

1996-2008

1. Білик Н.І. Нетрадиційні позакласні заходи на інтегративній основі: Посібник. – Полтава: Гротеск, 1996. – 52 с.
2. Педагогічні конкурси на Полтавщині: Методичний збірник /Автори-укладачі: П.І.Матвієнко, Н.І.Білик. – Кременчук: ПОІПОПП. – 1998. – 74 с.
3. Настенко Н.В., Білик Н.І., Моргун В.Ф. Обдаровані діти і школа: Посібник для вчителів і психологів. – Полтава: АСМІ, 1998.– 120 с.
4. Білик Н.І., Москаленко П.Г., Тихомирова Л.В. Методологічні аспекти роботи колективу над педагогічною проблемою (з досвіду роботи гімназії №6 м.Кременчука). – Полтава: ПОІПОПП, 1999. – 112 с.
5. Педагогічні технології. Досвід. Практика: Довідник статтей / Редакційна колегія: П.І.Матвієнко (голова), С.Ф.Клепко (наук. ред.), І.В.Охріменко, В.О.Пащенко, Н.І.Білик, І.В.Гальченко, О.В.Савельєва, Г.О.Сиротенко, В.Ю.Стрельніков. – Полтава: ПОІПОПП. – 1999. – 376 с.
6. Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За ред. П.І.Матвієнка; члени редколегії: Н.І.Білик, А.М.Дяченко, В.Н.Жук, О.О.Новак. – Полтава: АСМІ, 2002. – 316 с.
7. Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої освіти: Модульний посібник / Автори-упорядники: В.Р.Ільченко, П.І.Матвієнко, Н.І.Білик. – Полтава: ПОІППО, 2003. – 190 с.
8. Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За ред. П.І.Матвієнка; члени редколегії: Н.І.Білик, А.М.Дяченко, В.Н.Жук, О.О.Новак. – 2-е видання, доповн. – Полтава: АСМІ, 2005. – 322 с.
9. Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За ред. П.І.Матвієнка; члени редколегії: Н.І.Білик, А.М.Дяченко, В.Н.Жук. – 3-є видання, доповн. – Полтава: АСМІ, 2005. – 322 с.: іл.
10. Цінності родинно-сімейного виховання: Методичні рекомендації / Автори-упорядники: П.І.Матвієнко, Н.В.Настенко, Н.І.Білик. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 32 с.
11.  Матвієнко Павло Іванович: Біобібліографічний покажчик / Автор-упорядник Н.І.Білик. – Полтава: ПОІППО. – 2006. – 56 с.: іл. (Сер. “Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини”. Вип. 2). Укр. мовою.
12.  Білик Н.І. Мистецтво в житті. Мистецтво і життя: Методичні рекомендації / Автори-упорядники: В.О.Сліпак, Н.І.Білик. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 36 с.
13.  Всеполтавський посвіт школи-родини: Навчально-методичний посібник / Автори-упорядники: Матвієнко П.І., Білик Н.І. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 322 с.
14.  Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти: Модульний посібник / Автори-упорядники: Матвієнко П.І., Білик Н.І., Новак О.О. – 2-е видання, доповн. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 292 с.
15.  Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За ред. П.І.Матвієнка; члени редколегії: Н.І.Білик, А.М.Дяченко, В.Н.Жук. – 4-е видання, доповн. – Полтава: АСМІ, 2007. – 322 с.: іл.
16.  Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник статей / За ред. П.І.Матвієнка, С.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. І. – А-М. –Полтава: ПОІППО. – 2007. – 220 с.
17.  Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник статей / За ред. П.І.Матвієнка, С.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., допов. – У 2 ч. Ч. ІІ. – Н-Я. –Полтава: ПОІППО. – 2007. – 224 с.
18. Білик Н.І. Проектування адаптивної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 8-9. – С. 68–70.


Відповідальний за сторінку Н.І. Білик
Останнє оновлення 10.02.2017

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.