Система Orphus

Непорада Вікторія Миколаївна

Непорада Вікторія Миколаївна – методист відділу зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти ПОІППО.

Освіта: філологічний факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка за спеціальністю «Українська мова та література, зарубіжна література та англійська мова» (1997 – 2002).

Фахова діяльність: учитель української мови та літератури Полтавської гімназії № 30 (2001 - 2002), учитель англійської мови Полтавської гімназії № 30 (2002 – 2003), учитель англійської мови НВК «Гелікон» м. Миргород (2004 – 2005), методист відділу організації підвищення кваліфікації ПОІППО (2014 – 2017).

Відзнаки та нагороди: грамота Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (2015).

Мирошниченко Володимир Іванович

51

Мирошниченко Володимир Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент,  завідувач кафедри педагогічної майстерності.

 

Освіта: Полтавський державний педагогічний університет (1973 - 1977 рр.), історичний факультет, учитель історії та суспільствознавства: кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник народної освіти України.

 

Фахова діяльність: Учитель, директор школи, працівник апарату (інструктор) райкому партії, завідувач райвно, заступник завідуючого облвно з питань будівництва, матеріально-технічного забезпечення, начальник централізованих бухгалтерії; завідувач Полтавським міським відділом освіти, директор департаменту освіти і науки Полтавської ОДА; директор науково-методичного центру доуніверситетської освіти Полтавського національного технічного університету; завідувач кафедри педагогічної майстерності ПОІППО ім. М.В. Остроградського.

 

Підвищення кваліфікаційного рівня:
Курси підвищення кваліфікації при централізованому інституті вдосконалення педагогічних працівників.
Націанальна Академія державного управління при Презедентові України, м. Київ (курси).

 

Спеціальні нагороди: Заслужений працівник народної освіти України (1999 р.). Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2012 р.).

 

 Громадська діяльність: Депутат Полтавської обласної ради VI скликання, член комісії облради з питань освіти (2010-2015 рр.); член колегії Міністерства освіти і науки України (2005-2008 рр.).

 

 Відповідальний за сторінку Мирошниченко В.І.
Останнє оновлення 15.02.2017

Опорні школи: інформаційні матеріали

1. Інформація про освітні округи Полтавської області [Електронний ресурс]. – Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, 2016. - Режим доступу:

http://www.poltav-oblosvita.gov.ua/mosvita/mzagalna-serednia/465-bazovi-zakladi-okrugiv.html

2. Інформація щодо опорних закладів та їхніх філій, які функціонують з 1 вересня 2016 року в Україні [Електронний ресурс]. – Міністерство освіти і науки України, 2016. - Режим доступу:

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/oporni-shkoli/informaczijni-materiali.html

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1339-16

(скачано 16 листопада 2016 р., 11:10)

3. Інформація щодо філій опорних закладів по Україні [Електронний ресурс]. – Міністерство освіти і науки України, 2016. - Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/oporni-shkoli/informaczijni-materiali.html

4. Про співпрацю ПОІППО і опорних навчальних закладів Полтавщини у період із 01.09.2016 р. по 01.01.2017 р.

5. Карта опорних шкіл України [Електронний ресурс]. – Міністерство освіти і науки України, 2016. - Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/oporni-shkoli/karta-opornix-shkil.html

 

Відповідальна за зміст сторінки Н.І.Курмишева

Останнє оновлення 20.02.2017

Шевчук Вікторія Валентинівна

shevchuk-vv

Шевчук Вікторія Валентинівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогічної майстерності

Освіта:
2007-2010 рр. – Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; перебування в аспірантурі;
2000-2005 рр. – Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка; навчання на історичному факультеті. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія і географія». Кваліфікація «вчитель історії і географії, організатор краєзнавчо-туристичної роботи»;
2003-2006 рр. - Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка; навчання на психолого-педагогічному факультеті. Спеціальність «Психологія». Кваліфікація «магістр практичної психології, викладач психології».

Коло наукових інтересів:

Коло наукових інтересів становлять проблеми, пов’язані проблеми історії української психології, становлення та розвиток наукових шкіл у психології, дослідження наукового потенціалу вітчизняної психологічної науки.

Тема кандидатської дисертації «Історико-культурні передумови становлення Полтавської психологічної школи у ХVІІІ-ХХ століттях», спеціальність 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» (2010).

Фахова діяльність:

Старший викладач кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського за сумісництвом (з 2017 р.).
Старший викладач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (з 2010 р.),секретар методичної ради психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (з 2015 р.),викладач кафедри педагогіки та психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) (2008-2010 рр.), вчитель історії та географії Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 15 (2005-2008 рр.).

Підвищення кваліфікаційного рівня:

 • Стажування у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, 16 травня - 16 червня 2016 р. (посвідчення № 19 від 17.06.2016 р. ).

 • Пройшла навчання за програмою семінару «Технологія створення дистанційного навчального курсу» (120 год/4 кредити ECTS) у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка у 2016 р. (сертифікат Д-16 № 16 від 22 червня 2016 р.).

 • Учасник тренінгу «Ейдетика для психолога та педагога», м. Київ, Київський інститут раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я», 20-21 лютого 2016 року.

Учасник 10 конференцій різного рівня, 3 семінарів, 3 круглих столів, у т.ч. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти», присвячена 35-річчю кафедри психології (м. Полтава, 2-3 жовтня 2015 року), Регіональний науково-практичний семінар «Особливості складання психокорекційних, розвивальних програм працівниками психологічної служби області» (м. Полтава, 27 жовтня 2015 року), XV Всеукраїнська науково-практична конференція «Міфи: те, що підтримує, і те, що стримує» (23-24 вересня 2016 року).

Автор і співавтор більше 30 друкованих праць, у тому числі: 1 монографія, 2 посібники, 3 навчальних програм, 15 статей у фахових та наукометричних виданнях України; 10 матеріалів і тез доповідей на конференціях і семінарах та інші видання.

 Спеціальні нагороди: грамота Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавського обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді (2007 р.), почесна грамота Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2007, 2008 рр.), грамота Викаонавчого комітету Ленінської районної ради (2008 р.), почесна грамота ректора Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2009 р.), грамота Управління освіти Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2010 р.), грамота Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2016 р.).

Основні публікації:

2016

 1. 1. Шевчук В.В. Проблема ідентифікації наукових шкіл у психології / В.В, Шевчук // Психологія і особистість. - 2016. - № 2 (10). Частина 2. – С.248 – 256.

2015

 1. 1. Шевчук В.В. Методики дослідження наукових кіл та напрямків у психології / В.В. Шевчук // Навчально-методичні проблеми розробки сценаріїв реалізації конструктивних функцій етнокультури в інформаційному суспільстві: посібник / М.-Л.А. Чепа, М.І. Савіна, С.Є. Солодчук [та ін.]; за редакцією Чепи М.-Л.А. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 5-15.

 2. 2. Шевчук В.В. Історико-культурні передумови становлення Полтавської психологічної школи у XVIII-XX століттях: монографія / В.В. Шевчук, М.-Л.А. Чепа. – К.: Видавничий дім «Слово», 2015. – 256 с.

 3. 3. Шевчук В.В. Теологічний та філософський напрямки психологічної думки Полтавщини у ХVІІІ - першій половині ХІХ століттях / В.В. Шевчук // Психологія і особистість. – 2015. - № 2 (8). – Частина 2. – С. 292-307.

2014

 1. 1. Шевчук В. В. Ректори Полтавського інституту народної освіти (1921-1930) та директори Полтавського інституту соціального виховання (1930-1933) / В.В. Шевчук, С.М. Шевчук // Історична пам'ять. – Вип. 30-31. – Полтава, 2014. – С. 170 – 176.

 2. 2. Шевчук В.В. Історія психології. Програма навчальної дисципліни / В.В. Шевчук. – Полтава : ПНПУ, 2014. – 16 с.

 3. 3. Шевчук В.В. Сучасні напрямки зарубіжної психології. Програма навчальної дисципліни / В.В. Шевчук. – Полтава : ПНПУ, 2014. – 15 с.

2013

 1. Шевчук В.В. Світлої пам’яті Людмили Микитинівни Проколієнко / В.В. Шевчук // Історико-педагогічні студії: науковий часопис / гол. ред. Н.М. Дем’яненко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 6-7. – С. 202 – 203.

2012

 1. 1. Шевчук В.В. В. Ф. Моргун як один із лідерів вітчизняного макаренкознавства (до 65-річчя з дня народження) / В.В. Шевчук // Витоки педагогічної майстерності. – Вип. 9. – Полтава, 2012. – С. 324 – 328.

 2. 2. Шевчук В.В. Теоретичні підходи до вивчення наукових шкіл в історії української психології / В.В. Шевчук // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – Т. ХІV, част. 5 – К., 2012. – С. 253 – 260.

2011

 1. 1. Шевчук В. В. Дослідження біографії вченого як персоніфікованого образу науки / В. В. Шевчук // Історико-педагогічні студії: науковий часопис / гол. ред. Н.М. Дем’яненко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 5. – С.276 – 279.

 2. 2. Шевчук В.В. Психологія вищої школи / В. В. Шевчук // Навчальні програми дисциплін загальноуніверситетського рівня (кафедра педагогіки і психології вищої школи) / за ред. Н.М. Дем’яненко. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 75 – 104.

2010

 1. 1. Колодочка В. В. Становлення Полтавської психологічної школи (ХVІІІ- ХХ ст.) / / В. В. Колодочка // Історико-педагогічні студії: науковий часопис / гол. ред. Н.М. Дем’яненко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 3-4. – С. 101 – 108.

 2. 2. Колодочка В.В. Програма інтегрованого навчального курсу «Психологія вищої школи» (теорія, історія психології у вищій школі та практична психологія в системі вищої освіти) / В. В. Колодочка. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 36 с.

2009

 1. 1. Колодочка В. В. „Історико-психологічний портрет фахівця” як метод дослідження ролі вченого у розвитку науки / В.В. Колодочка // Педагогічний процес: теорія і практика. Зб. наукових праць / За ред. С. Сисоєвої. – К. : Вид-во „ЕКМО”, 2009. – С.277-282

 2. 2. Колодочка В. В. Психологія в творчості М.В. Гоголя та творчість з точки зору психології / В. В. Колодочка // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наукових праць Інституту психології Г.С. Костюка / За ред. С. Д. Максименка. – Том ХІ. – Ч. 3. – Київ, 2009 – С. 143–152

 3. 3. Колодочка В. В. Погляди В.І. Вернадського на особистість та її роль у формуванні ноосфери / В. В. Колодочка // Методика викладання природничих дисциплін у вищій та середній школі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Методика викладання природничих дисциплін у вищій та середній школі”. ХVІ Каришинські читання // За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава : Астрея, 2009. – С. 28 –30

2008

 1. 1. Колодочка В. В. Значення лідера для наукової школи / В. В. Колодочка // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наукових праць Інституту психології Г. С. Костюка / За ред. С. Д. Максименка. – Том Х. – Ч. 1. – Київ, 2008 – С. 210–218

 2. 2. Колодочка В. В. Проблема типології наукових шкіл / В. В. Колодочка // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наукових праць Інституту психології Г. С. Костюка / За ред. С. Д. Максименка. – Том Х. – Ч. 5. – Київ, 2008 – С. 219–224

 3. 3. Колодочка В. В. Категорія щастя у творчості А. С Макаренка як основа гармонійного розвитку особистості / В. В. Колодочка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності” (м. Полтава, 13-14 березня 2008 р.) / За заг. ред. проф.  М. В. Гриньової. – Полтава : Астрея, 2008. –  С. 173–174

2006

 1. 1. Колодочка  В.  В.  Історико-психологічний  портрет  фахівця.    Методичні матеріали та рекомендації / В. В. Колодочка, В. Ф. Моргун. – Полтава : ПДПУ, 2006. – 50 с.

2005

 1. 1. Колодочка В. В. Полтавська земля як осередок психологічної думки / В. В. Колодочка // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – №702. – Серія Психологія. – Вип. 34. – Харків, 2005. – С. 72– 76.

2004

 1. 1. Публікації в збірниках наукових праць і матеріалів конференцій: Моргун В. Ф. Коректор вогню та психіки (Тамара Іванівна Гавакова) / В. Ф. Моргун, В. В. Колодочка // Історія Полтавського педагогічного університету в особах (на посвяту 90-річчя заснування навчального закладу). – Полтава: АСМІ, 2004. – С. 34–38.

 2. 2. Колодочка В. В. Становлення психології в Україні в контексті історичних подій останньої чверті ХХ століття / В. В. Колодочка // Наукові здобутки студентів і магістрантів – школі ХХІ століття: Збірник наукових праць студентів і магістрантів психолого-педагогічного факультету. – Випуск  4.– Полтава : ПДПУ, 2004. – С. 45–48.

2003

 1. 1. Колодочка В. В. Психологічні аспекти виховання учнівської молоді в педагогічній спадщині Григорія Григоровича Ващенка / В.В. Колодочка,  Т. М. Тищенко // Дидаскал. – 2003. – № 1. – С. 18 –19

Опорні школи: Нормативна база

1. Про затвердження Положення про освітній округ [Електронний ресурс]. – Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 27.08.2010 № 777. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/777-2010-%D0%BF

2. Про внесення змін до Положення про освітній округ [Електронний ресурс]. – Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 31.08.16 № 574. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/574-2016

3. Про діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів), методичних служб ОТГ – Кабінет Міністрів України; Лист від 27.10.16 № 1/9-570. // Шкільна освіта, пятниця, 13.01.2017, 13.58. - Режим доступу: http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_listi/pro_dijalnist_rajonnikh_miskikh_metodichnikh_kabinetiv_centriv_metodichnikh_sluzhb_otg/4-1-0-667

4. Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ освіти виконавчого органу об’єднаної територіальної громади від 30.12.15 № 1/9-633. [Електронний ресурс]. – Кабінет Міністрів України - Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/other/49450/

5. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557. [Електронний ресурс].– Кабінет Міністрів України; Наказ від 17.08.16 № 991. - Режим доступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1176-16

6. Щодо нормативно-правового регулювання діяльності освітніх округів, опорних закладів та їх філій. – Міністерство освіти і науки України; Лист від 09.09.2016 № 2/3-14-1776-16.

7. Про затвердження Положення про з'єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу [Електронний ресурс]. - Міністерство освіти і науки України, Наказ, Положення від 05.08.2016 № 944. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1187-16

8. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 № 1205. [Електронний ресурс]. – Міністерство освіти і науки України; Наказ від 19.09.2016 № 1120. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1339-16

 

Відповідальна за зміст сторінки Н.І.Курмишева

Останнє оновлення 20.02.2017

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.