Система Orphus

Двухуровневое горизонтальное выпадающее меню

Пам’ятка для слухачів курсів підвищення кваліфікації з вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.»

Затверджено на засіданні КФІЕО

Прот. №4 від 19.04.2018

Зав.КФІЕО ________ Клепко С.Ф.

Пам’ятка з вивчення модуля «Філософія освіти ХХІ століття»

для слухачів курсів підвищення кваліфікації

ПОІППО ім. М.В. Остроградського

 

Метою вивчення модуля «Філософія освіти ХХІ століття» слухачами КПК є розвиток (створення) власної філософії освіти; здобуття загальних системних компетентностей для реформування української освіти та суспільства; визначення можливостей свого навчального предмету відповідно Закону України про освіту та концепції НУШ для формування учнів інноваторами, патріотами та особистостями, здатними успішно жити і діяти в сучасному суспільстві. Вивчення модуля передбачає:

 1. ознайомлення та засвоєння навчального матеріалу згідно з Програмою і навчально-тематичним планом вивчення модуля «Філософія освіти ХХІ століття» на веб-сторінці кафедри філософії та економіки освіти ПОІППО (КФІЕО), текстами лекцій та рекомендованою літературою (http://www.poippo.pl.ua/pidrozdily/kafedra-filosofii-i-ekonomiky-osvity) або в бібліотеці ПОІППО чи на кафедрі;
 2. використання ресурсів бібліотеки ПОІППО (каб. 3.2), КФІЕО (каб. 4.6а), навчальних і наукових сайтів Інтернету;
 3. активну дослідницьку діяльність на заняттях – проведення самоаналізу власної педагогічної культури, постановка запитань, дискутування, внесення пропозицій, поширення власного досвіду тощо;
 4. оцінювання власного рівня знань за контрольними запитаннями, які подаються після плану кожної лекції та за тестовими завданнями, які розміщені у Програмі модуля;
 5. виконання для складання заліку завдань – формулювання власної філософії освіти; власних стратегій навчання (не більше 50 слів); аналіз біографічного досвіду та власної педагогічної майстерності, розроблення плану розвитку освітнього закладу тощо, які надсилаються (з комп’ютерних класів ПОІППО 2.1 або 3.1) на електронну адресу фасилітатора; або випускної роботи на дистанційних курсах;
 6. отримання консультацій від викладачів КФІЕО на групових консультаціях (за розкладом), on-line або особисто на додаткових консультаціях для всіх груп слухачів у позаудиторний час в Ауд. 4.6 згідно графіка:

Викладач

Електронна адреса

День тижня

Години

Клепко С.Ф., д. філос. н., доц.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Понеділок

11.00-12.00

Бондар Т.О., к. філос. н., доц.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вівторок

14.40-15.40

Литвинюк Л.В., к. пед.. н., доц.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Середа

14.40-15.40

Щербань М.П., к. пед.. н., доц.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Четвер

14.40-15.40

Помогайбо В.М., к. біол.. н., проф.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

П’ятниця

11.00-12.00

Бажаємо Вам успіхів у професійному розвитку!!!

Колектив КФІЕО

Картка обліку об’єктів ГПД: Шеліхова Валентина Віталіївна

Інформація про автора досвіду

shelikhova

Прізвище, ім'я по батькові: Шеліхова Валентина Віталіївна

Рік народження: 1967

Освіта: вища

Фах: фізичне виховання

Звання, нагороди: вчитель-методист

Посада: вчитель фізичної культури

Педагогічний стаж: 28 років

Адреса досвіду: Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Полтавської міської ради Полтавської області»,вул. Анатолія Кукоби, 10, м. Полтава, тел.роб.(0532)572073

Тема досвіду: «Нестандартні уроки в системі особистісно-орієнтованого навчання, формування навичок в учнів самостійності під час навчання фізичної культури»

Анотація досвіду: Для ефективної реалізації змісту програми фізичної культури Валентина Віталіївна використовує інноваційні технології, методи і прийоми навчання: елементи шейпінгу, ігрові форми, інтерактивні методи, бо саме вони впливають на внутрішню сутність людини, її духовність, емоційність.

Учителька рекомендує учням робочий день починати із ранкової зарядки як одного із засобів стати здоровим, сильним, спритним, красивим.

Валентина Віталіївна переконана , що підвищенню інтересу школярів до уроків фізичної культури сприяють нестандартні методи проведення уроків: урок-змагання, урок-гра, урок-естафета, урок-подорож тощо.

Використання інноваційних форм і методів на уроках фізичного виховання дають змогу підвищувати якісний рівень знань та вмінь учнів, покращуючи показники їхнього фізичного розвитку.

Готуючись до проведення уроків, враховує і передбачає фізичний стан класу, здійснює особистісно зорієнтований підхід до навчання учнів. Особливу увагу на уроках фізкультури Валентина Віталіївна приділяє дітям із послабленим здоров’ям. З цією метою використовує комплексно-лікувальну профілактичну програму, яка включає загальні вправи для розвитку дихання, самомасажу, вправи для очей, вправи для розслаблення, які запобігають усуненню стресів, покращують фізичний стан школярів. Більшість уроків проводить на свіжому повітрі, що забезпечує зміцнення здоров’я, хороший фізичний розвиток дітей.

Валентина Віталіївна розробила картотеку комплексів загальнорозвиваючих і спеціальних вправ, ігор, естафет по всіх розділах навчальної програми з фізкультури, де зібрані матеріали по методиці навчання, спеціальним підготовчим вправам.

Велику увагу приділяє домашнім завданням, які є однією з важливих умов підвищення обсягу рухової активності учнів, поліпшення їхньої фізичної   підготовленості.

З метою пропаганди здорового способу життя у школі оформлені і поновлюються інформаційні стенди, на яких розміщено відомості з техніки безпеки, графік роботи секцій; фотостенди - про результативність спортивно-масової та оздоровчої роботи.

Саме інноваційна система фізичного виховання з використанням нетрадиційних форм та методів фізичного виховання, та різних технологій забезпечує ефективне формування у школярів позитивної мотивації до здорового способу життя.

Досвід вивчив методист відділу національно-патріотичного виховання: О.В. Сич.

 

12 березня 2018 р. відбудеться всеукраїнський круглий стол «Психолого-педагогічні проблеми формування наукової картини світу учнів у процесі інтеграції змісту освітніх галузей» з нагоди 155-річчя від дня народження В. І. Вернадського та 100-річчя Націонал

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

Кафедра методики змісту освіти

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у всеукраїнському круглому столі «Психолого-педагогічні проблеми формування наукової картини світу учнів у процесі інтеграції змісту освітніх галузей»з нагоди 155-річчя від дня народження В.І. Вернадського та 100-річчя Національної академії наук України, який відбудеться 12 березня 2018 р. на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.

Мета круглого столу – створити умови для обміну ідеями й досвідом між ученими і педагогами-практиками з проблеми формування наукової картини та образу світу учнів у процесі інтеграції змісту освітніх галузей, актуалізувати педагогічні погляди В. І. Вернадського, узагальнити пропозиції учасників круглого столу.

Під науковою картиною світу учнів закладів загальної середньої освіти ми розуміємо систему знань, яка формується в результаті засвоєння цілісного змісту компонентів освітніх галузей.

Образ світу – особистісно значуща система знань учня про дійсність як складова наукової картини світу. Система – закономірно пов’язані елементи знань, отримуваних учнями за певний проміжок часу. Ознакою цілісності є підлягання всіх її елементів спільним для них закономірностям.

Завдання круглого столу:

-     охарактеризувати можливості творчого використання спадщини В. І. Вернадського в контексті розвитку наукового мислення учнів;

-     проаналізувати особливості формування наукової картини світу учнів на різних етапах навчання;

-     окреслити напрямки виявлення цілісності освітніх галузей і процесу вивчення їх змісту з метою формування наукової картини світу та її особистісно значущої складової – образу світу;

-     узагальнити пропозиції учасників круглого столу щодо формування наукової картини світу й образу світу учнів у процесі інтегрованого вивчення змісту освітніх галузей.

Питання для обговорення:

 1. Спадщина В. І. Вернадського в контексті розвитку наукового мислення учнів.
 2. Концептуальні основи інтеграції змісту освітніх галузей.
 3. Методичні основи формування наукової картини світу та образу світу учня.
 4. Навчальне середовище формування наукової картини світу та образу світу учня.
 5. Інтегративний потенціал ключових компетентностей.

Коло учасників:

-     співробітники відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти;

-     співробітники Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського;

-     педагоги експериментальних шкіл із різних областей України, директори, заступники директорів, учителі-предметники.

Умови участі у роботі круглого столу:

–      очна (заочна) участь із доповіддю та подальшою публікацією її на сайті www.dovkillya.org.uaта в електронному збірнику наукових праць «Технології інтеграції змісту освіти» (на безоплатній основі) або в електронному фаховому виданні «Імідж сучасного педагога» (на платній основі);

–      участь без доповіді.

Ключові дати:

   До 12.03.2018 р. включно прийом статей до електронного збірника наукових праць «Технології інтеграції змісту освіти». Статтю можна надіслати за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , вказавши в темі листа «(прізвище)_стаття», або подати особисто в день проведення круглого столу. Кожну публікацію подавати окремим файлом, назва має складатися з прізвища та ініціалів автора, наприклад IVANOV I.I.);

До 05.03. 2018 р. включноелектронна реєстрація охочих узяти участь у круглому столі за посиланням: https://goo.gl/forms/GdxIN0PO7AwqCjWA3.

12.03.2018 р. (9.00 – 13.00) – дата і час проведення круглого столу.

            ВИМОГИ до оформлення та подання статей до електронного збірника наукових праць «ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

Текст публікації подається у текстовому редакторі Word версії 2003 і вище (у форматі *.doc). Обсяг: від 7-ми до 12-ти сторінок. ФорматА4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, без нумерації сторінок. Береги сторінки: з усіх боків по 2 см. Абзацний відступ 1 см.

Розміщення:

− у верхньому лівому куті зазначити індекс УДК;

− нижче посередині великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА;

− нижче посередині зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто;

− нижче прізвища та ініціалів через один рядок – 3 анотації (до 3-х речень) + ключові слова українською, російською, англійською мовами.

− далі з нового рядка – текст публікації.

Кожна публікація повинна мати таку структуру:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

− формулювання цілей статті;

аналіз останніх досліджень і публікацій;

виклад основного матеріалу дослідження;

− висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку;

− список використаних джерел оформлюється відповідно до вимог ВАК (див. http://mdu.in.ua/Nauch/novi_vimogi_shhodo_oformlennja_spisku_literaturi.pdf) в алфавітному порядку під заголовком Література. Посилання у тексті статті подаються у квадратних дужках: [7, с. 84], де 7 – номер джерела у списку літератури, а 84 – номер сторінки.

            ВИМОГИ до оформлення тексту статті до електронного журналу «ІМІДЖ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА» (входить до переліку наукових фахових видань України)

Матеріали оформляються відповідно до вимог Постанови ВАК від 15.01.2003 Х27-05/1.

Тексти статей (не більше 12 с.) набираються у текстовому редакторі MicrosoftWord 97 або Word 2000 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5,формат А4, береги сторінки – 2 см з усіх боків, абзацний відступ 1 см; в електронному варіанті таблиці, схеми та рисунки, зроблені в текстовому редакторі Word, обов’язково мають бути за текстом) відповідно до таких вимог:

Рубрикація

У першому рядку ліворуч вказуєтьсяУДК; у кожному наступному рядку:

 1. 1.Ім’я, по батькові та прізвище (напівжирним) автора чи співавторів.
 2. 2.Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи чи навчання, місто, країна.
 3. 3.Домашня адреса, контактні телефони, e-mail.
 4. 4.Посередині великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА.
 5. 5.3 анотації (4-5 рядків) + ключові слова (5-7) українською, російською, англійською мовами (інтервал 1,0).
 6. 1. Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями (5-10 рядків).
 7. 2.Формулювання цілей статті.
 8. 3.Останні дослідження і публікації, на які спирається автор. Виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття.
 9. 4.Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, статистичною обробкою даних (4-5 сторінок).
 10. 5.Висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
 11. 6.Література подається згідно з вимогами ВАК (бюлетень ВАК України, № 3, 2008 р.).

План статті

Додаткова інформація

Адреса оргкомітету: 36014, м. Полтава, вул. Соборності 64ж, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, кафедра методики змісту освіти, каб. 4.9; відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, каб. 3.8.

Контактні особи:

координатори круглого столу – Ільченко Віра Романівна, професор кафедри методики змісту освіти, завідувачвідділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, роб. т.: (053)508-478; Буйдіна Олена Олександрівна, завідувач кафедри методики змісту освіти, моб. т.:  (099)057-48-67;

із питань реєстрації – Нетудихатка Наталія Вікторівна, методист кафедри методики змісту освіти, моб. т.: (066)131-47-02;

із питань публікацій– Антонюк Марина Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України,моб. т.: (097)778-24-46; Гринюк Оксана Сергіївна, науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, моб. т.: (095)682-23-62;

із інших організаційних питань – Ільченко Олексій Георгійович, старший науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доцент кафедри методики змісту освіти, роб. т.: (053)508-478; Буйдіна Олена Олександрівна, завідувач кафедри методики змісту освіти, моб. т.: (099)057-48-67.

Картка обліку об’єктів ГПД: Горошко Тетяна Віталіївна

ho300

 Прізвище, ім’я , по батькові: Горошко Тетяна Віталіївна

Освіта: вища

Спеціальність за дипломом: російська мова і література. Психологія

Звання, нагороди: педагогічне звання: «Практичний психолог-методист»; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 109205);

Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради (2006 р.); Почесна грамота обласної державної телерадіокомпанії «ЛТАВА», радіо «ВАША ХВИЛЯ» (2008 р.); Почесна грамота Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2008 р.); Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради (2009 р.); Подяка Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського (2011 р.); Подяка кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (2017 р.); Подяка авторки наукового видання// Олена Стрельник. Турбота як робота: материнство у фокусі соціології. Монографія. – Київ: Критика, 2017 [КНУ ім. Т.Шевченка; факультет соціології]. – 288 с. Подяка міського голови (2017 р.).

Посада: завідувач центру практичної психології і соціальної роботи міського методичного кабінету управління освіти виконкому Полтавської міської ради.

Місце роботи, адреса, контактний телефон: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 27а,  т.630680

Педагогічний стаж: 24  р. 9 міс.

 

Інформація про досвід

Тема: «Система роботи завідувача центром практичної психології і соціальної роботи з підвищення рівня психологічної компетентності керівників закладів освіти».

Мета: проаналізувати підходи до організації діяльності з проблеми підвищення рівня психологічної компетентності керівників закладів освіти.

Короткий зміст досвіду: проаналізовано теоретичне підґрунтя проблеми, зокрема, щодо змісту та структури психологічної компетентності керівників закладів освіти; визначено основні методичні підходи до шляхів її формування; представлено практику організації роботи з керівниками навчальних закладів м. Полтави.

Основні показники результативності: наявність у керівників закладів освіти мотивації до саморозвитку; набуття та удосконалення навичок рефлексії; поступове зростання рівня психологічної компетентності керівників закладів освіти; зростання ефективності управлінської діяльності.

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.