Система Orphus

Супутники кафедри філософії і економіки освіти

СУПУТНИКИ КАФЕДРИ

Кафедра вбачає своє завдання в оточенні своєї діяльності різноманітними об’єднаннями педагогів – «супутниками» кафедри. У різні роки супутниками кафедри були Полтавське відділення Українського синергетичного товариства, обласний ресурсний центр з громадянської освіти, обласний методичний центр шкільної економічної та бізнес-освіти, Полтавський осередок «Aсоціації лідерів освіти України», спеціальна дослідницька група (СДГ) «Філософія у школі і ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації».

 

СИНЕРГЕТИЧНЕ ТОВАРИСТВО.

У квітні 2002 р. кафедра ініціювала створення Полтавського відділення Українського синергетичного товариства – національної організації науковців і викладачів вищої школи, політиків, громадських діячів та інших людей, зацікавлених у вирішенні проблем розвитку людства й модернізації українського суспільства на засадах синергетичної парадигми самоорганізації, нової методології пізнання та практики.

Серед завдань товариства – проведення регулярних зустрічей і конференцій, орієнтованих на відкритий творчий діалог з названих проблем. Члени товариства також беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях і семінарах (серед них – Міжнародна науково-практична конференція «Реалії ноосферного розвитку» (Іваново, 21–23. 05. 2003), Міжнародні синергетичні читання пам’яті (І. Пригожина, 12–13. 12.2003), урочисте засідання, присвячене 140-річчю з дня народження академіка В. І. Вернадського (Москва, 12. 03. 2003).

 

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ІЗ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ.

Починаючи з 2001 року, у ПОІППО при активній участі співробітників кафедри впроваджується і розвивається Програма розширеного доступу та навчання в Інтернет (ІАТР). У рамках реалізації Проекту ПОІППО ім. М. В. Остроградського «Створення ресурсного центру з громадянської освіти в Полтавській області» розроблено й затверджено «Модель впровадження громадянської освіти в Полтавській області у 2001–2005 рр.», відкрито веб-сайт ПОІППО, здійснено спецвипуск науково-методичного журналу «Постметодика» – «Громадянська освіта в школі», проведено серії обласних семінарів для вчителів, навчання педагогів за модулем програми курсів післядипломної освіти «Філософія освіти для демократії та інформаційні технології» тощо.

 

ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ШКІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ.

У 2002–2005 рр. при кафедрі діяв обласний методичний центр шкільної економічної та бізнес-освіти. Ним було проведено 6 всеукраїнських і 4 обласних семінари з методики викладання економіки за фінансової підтримки Національної ради з економічної освіти (США) та Благодійного фонду «Джуніор Ечівмент Україна»; створено комп’ютерний банк даних методичних матеріалів з економіки; надано допомогу в організації та проведенні районних і обласних олімпіад з економіки; щорічно проводиться обласний конкурс економічних знань (лютий–березень); організовано роботу Обласної школи бізнесу учнівської молоді на базі Полтавського інституту економіки та менеджменту «Світоч».

 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК «AСОЦІАЦІЇ ЛІДЕРІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ».

Кафедра співпрацює із Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація лідерів освіти України», яка створена з метою об’єднання зусиль представників авангардної педагогіки заради сприяння всебічному розвитку вітчизняної освіти і науки, розбудови третього сектора в освіті як рушійної сили у здійсненні демократичних реформ, для просування моделі трансформаційного лідерства як соціального процесу створення та утвердження нової культури лідерства в освітній сфері. Очолив «Асоціацію лідерів освіти України» заслужений учитель України Віктор Громовий.  9 березня 2006 року за сприяння кафедри відбулися установчі збори Полтавського обласного первинного осередку, головою якого було обрано доктора філософських наук, професора, проректора з наукової роботи ПОІППО С. Ф. Клепка. За рішенням установчої конференції Всеукраїнської громадської організації «Асоціація лідерів освіти України» до складу Координаційної ради АЛОУ ввійшли: заступник Голови Координаційної ради АЛОУ – С. Ф. Клепко, проректор з наукової роботи ПОІППО; член Координаційної ради АЛОУ – М. М. Копайгора, директор Хорольської гімназії.

(підпис до фото – Емблема Полтавського осередку «Aсоціації лідерів освіти України»)

 

 
ПОЛТАВСЬКА ГРОМАДСЬКА ПЛАТФОРМА ОСВІТНІХ РЕФОРМ.

Платформа діє на базі ПОІППО у рамках українсько-голландського проекту "Громадські платформи освітньої реформи в Україні" і за фінансової підтримки програми МАТРА (Королівство Нідерланди) та Міжнародного Фонду «Відродження». За час трьохрічної діяльності проекту на терені Полтавської області платформа поширилась як в області (локальні громадські платформи у Карлівському, Решетилівському, Машівському районах, містах Комсомольську і Кременчуці), так і в сусідніх Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Черкаській областях. За три роки діяльності проекту було проведено серію тренінгів та регіональних конференцій з метою налагодження взаємодії та спільного обговорення професійною педагогічною спільнотою, громадськістю та владою важливих для освіти проблем підручникотворення (2007), оптимізації роботи сучасних українських шкіл, їх наближення до нових вимог і стандартів «шкіл майбутнього» (2008) та укладання планів розвитку шкіл (2009).

Тисячі педагогів області долучилися до педагогічного пошуку, який ініціюється філософією освіти як сучасною галуззю освітнього знання і мислення. Співробітники кафедри добре усвідомлюють своє завдання – практичне удосконалення репрезентації знань в освітньому просторі системи загальної середньої освіти Полтавщини шляхом використання здобутків та методів філософії освіти і економіки освіти. Попереду – нові форми інтеграції філософського, економічного і педагогічного знань для учителів на навчальних курсах та в різноманітних акціях післядипломної педагогічної освіти.

 

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.