Система Orphus

Публікації кафедри філософії і економіки освіти

2017 рік

 

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\Diana\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\2017.jpg

Біографічні документи в освіті: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2017 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава: ПОІППО, 2017. – 148 с.

 

У збірнику представлено тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біографічні документи в освіті: теорія і практика», проведеної на батьківщині відомого українського композитора, Героя України О. Білаша (смт. Градизьк Полтавської області) у рамках проекту біографічного навчання вчителів «Формування лідерської компетентності в школі засобами біографічних досліджень у контексті освітнього краєзнавства», що здійснюється з 2012 року кафедрою філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

Матеріали збірника відображають історію розвитку біографічної документації у вітчизняній освіті; досвід використання біографічних документів суб’єктів освіти в навчально-виховному процесі; біографічні документи в роботі шкільного психолога; методи роботи з біографічними документами у пошуково-дослідницькій діяльності.

Видання призначене для широкого кола педагогічної громадськості – наукових працівників у галузі освіти, викладачів вищої школи та працівників загальної середньої освіти, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів.

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\Diana\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Копия IMG_20180627_150428.jpg

Формування лідера на уроці: досвід і проблеми [Електронний ресурс] / під ред. Ракосій О. С. – Федорівка: Федорівський НВК, 2017. – електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. - Систем. вимоги: Pentium-500; 128 Mb RAM; Windows 2000/XP/Vista/7. – Назва з екрану

Представлено досвід упровадження концепції екологічного конструктивного лідерства у Федорівському навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені Т. Г. Берегового Карлівської районної ради Полтавської області. На диску містяться  розробки годин спілкування, уроків із різних навчальних предметів із міні-модулями лідерського спрямування, висвітлено здобутки методичної роботи закладу.

2016 рік

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\Diana\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Копия Литвинюк 2.jpg

Освітнє краєзнавство: біографічні дослідження [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава: ПОІППО, 2016. – 362 с.

 

У книзі представлено результати проекту біографічного навчання вчителів «Формування лідерської компетентності в школі засобами біографічних досліджень у контексті освітнього краєзнавства». Відображено досвід пошуково‐дослідницької діяльності з освітнього краєзнавства навчальних закладів Полтавської області; представлено методики дослідження біографій учителів, випускників шкіл, педагогічних династій та їх використання у навчально‐виховному процесі, зокрема в контексті формування життєтворчої компетентності особистості. Видання призначене для широкого кола педагогічної громадськості – наукових працівників у галузі освіти, викладачів вищої школи та працівників загальної середньої освіти, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів.

 

Видатні педагоги Полтавщини

Григорій Сурмило:

Патріот, учитель, педагог

 

 

 

 

 

Григорій Сурмило: патріот, учитель, педагог: посібник для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, учителів, краєзнавців / передмова, упорядкування О. І.  Неживого. - Полтава: Полтавський літератор, 2016. - 86 с.

 

До посібника ввійшли вибрані праці видатного педагога Полтавщини, заслуженого учителя України Григорія Івановича Сурмила (1922-2008), що не втратили своєї актуальності для осмислення сучасних проблем філософії освіти, педагогіки, школознавства, краєзнавства.

 

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\Diana\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UZ8P44WA\img263.jpg

Неживий О. І. Усім дарована любов: краєзнавчий нарис, художні твори. - Полтава: Полтавський літератор, 2016. - 108 с.

 

У цій книжці вперше публікується краєзнавчий нарис про рідне для автора село Хитці на Лубенщині та художні твори, що написані О. І. Неживим упродовж багатьох років і публікувалися в періодичних виданнях, колективних збірках.

 

Електронне видання

Розвиток критичного й креативного мислення дітей у школі: збірник матеріалів спеціальної дослідницької групи «Філософія у школі» / [упоряд. і ред. Т. О. Бондар]. – Полтава: ПОІППО, 2016. – 167 с.

 

Матеріали, представлені у збірнику, ознайомлюють із сучасними методиками і прийомами розвитку критичного і креативного мислення дітей різного віку, які використовуються у роботі вчителями-учасниками спеціальної дослідницької групи «Філософія у школі» (2012-2015 рр.), що діяла при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського. Серед напрацювань – повідомлення про перші результати застосовування у навчальній і виховній діяльності методики М.Ліпмана «Філософія для дітей».

 

Збірник призначений для широкого кола освітян, учителів, методистів, батьків – усіх, хто цікавиться розвитком мислення дітей та пошуком технологій, здатних зробити процес навчання більш яскравим, цікавим і продуктивним.

 

Біографічно-комунікативні практики в освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2016 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава: ПОІППО, 2016. – 178 с. – Електрон. текст. дані.

 

У збірнику представлено тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біографічно-комунікативні практики в освіті», присвячені розкриттю сутності та потенціалу біографічно-комунікативних практик в освіті в контексті формування лідерської компетентності вчителів і учнів, розвитку їх життєтворчої діяльності; укладання історії освіти полтавського краю. Матеріали збірника відображають досвід біографічно-комунікативних практик в освіті Гадяччини, зв'язок науково-дослідницької діяльності та практик пізнання біографій відомих людей краю, методи застосування біографічного матеріалу в навчально-виховному процесі та у самопроектуванні життєтворчих шляхів особистості.

2015 рік

 

Опис : Опис : BK

Біла книга загальної середньої освіти Полтавщини : версія для обговорення / Полтав. обл. держ. адміністрація; Полтав. обл. рада; Департамент осв. і науки Полтав. обл. держ. адміністрації; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського / ред. група : Зелюк В. В., Клепко С. Ф., Резніченко З. В., Устименко Т. А. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 180 с. 

 

«Біла книга загальної середньої освіти Полтавщини» – це інформаційно-аналітичний документ Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, метою якого є висвітлення найбільш актуальних освітніх проблем, формулювання причин, що їх зумовлюють, визначення шляхів їх усунення, окреслення програми дій змін в області. У запропонованому науково-практичному виданні представлені інформаційно-аналітичні матеріали, що містять комплексний аналіз проблем у системі освіти Полтавської області, їх можливих наслідків, необхідних ресурсів для впровадження дій і заходів. «Біла книга» є робочим документом, призначеним для широкого обговорення громадськістю та внесення відповідних пропозицій. Адресовано широкому педагогічному загалу: працівникам управлінь та відділів освіти, методичних служб, науковцям та викладачам вищих навчальних закладів, слухачам курсів інститутів післядипломної педагогічної освіти, учителям, вихователям та тим, хто цікавиться актуальними проблемами системи освіти і виховання Полтавщини.

 

Видатні педагоги Полтавщини

Сторінки

педагогічної спадщини

КАРПА ХОДОСОВА

 

 

 

 

 

 

Сторінки педагогічної спадщини Карпа Ходосова: посібник для вчителів / передмова, упорядкування О. І. Неживого. - Полтава: Полтавський літератор, 2015. - 156 с.

 

У книзі зібрано вибрані праці видатного педагога Полтавщини, заслуженого учителя України Карпа Остаповича Ходосова (1912 р. - 1983 р.). Подано загальну характеристику його творчої спадщини у дослідженнях сучасних педагогів і літературознавців та обґрунтовано її актуальність для сучасної освіти.

 

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\Diana\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UZ8P44WA\img976.jpg

Неживий О. І. Уклін рідній землі полтавській: Посібник для вчителів. - Полтава: Полтавський літератор, 2015. - 96 с.

 

Літературно-краєзнавче дослідження про славетного полтавця, Шевченківського лауреата, видатного письменника Григора Тютюнника ґрунтується на літературних та історичних джерелах. У 2016 році виповнюється 85 років від дня його народження. Тому й пропонується 2016 рік оголосити на Полтавщині роком Григора Тютюнника.

 

Електронне видання

Формування лідерської компетентності в школі: пошук технологій [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 142 с. 

 

Збірник містить результати досліджень учасників спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті» Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.  В. Остроградського із формування лідерської компетентності. в школі. Видання призначене для широкого кола педагогічної громадськості – наукових працівників у галузі освіти, викладачів вищої школи, працівників відділів (управлінь) освіти, завідувачів, методистів РМК (ММК), директорів ЗНЗ, учителів.

 

Електронне видання

Формування лідерської компетентності в школах Решетилівщини : матеріали засідання обласної спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті» [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 63 с.

 

Матеріали, представлені у збірнику, розкривають бачення педагогами-лідерами Решетилівського району Полтавської області проблеми формування лідерської компетентності в сучасній українській школі. Збірник призначений для широкого кола педагогічної громадськості – працівників відділів (управлінь) освіти, завідувачів, методистів РМК (ММК), директорів ЗНЗ, учителів.

 

Електронне видання

Формування лідерської компетентності в школі: досвід ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 Комсомольської міської ради Полтавської області і нові стратегії: матеріали засідання спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті» [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 114 с.

 

Матеріали збірника розкривають досвід ЗОШ № 2 Комсомольської міської ради Полтавської області з формування лідерської компетентності в школі, зокрема представлено фрагменти «лідерських міні-модулів», розроблених учителями-лідерами навчального закладу. Збірник призначений для широкого кола педагогічної громадськості – працівників відділів (управлінь) освіти, завідувачів, методистів РМК (ММК), директорів ЗНЗ, учителів.

 

 

Електронне видання

Біографічний досвід учительських династій: зв'язок  поколінь: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 березня 2015 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Ч. 1. – Полтава: ПОІППО, 2015. – 93 с.

 

Біографічний досвід учительських династій: зв'язок поколінь: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 березня 2015 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Ч. 2. – Полтава: ПОІППО, 2015. – 114 с.

 

У збірниках представлені тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біографічний досвід учительських династій: зв'язок поколінь» із дослідження вчительських династій, зокрема результати краєзнавчого проекту освітян Чутівського району Полтавської області та біографічний досвід представників династій педагогів. Видання призначені для широкого кола педагогічної громадськості – наукових працівників у галузі освіти, викладачів вищої школи та працівників загальної середньої освіти, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів.

 

Освітяни Полтавщини у книзі педагогічної слави України / Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, ПОІППО / Укладачі : Зелюк В.В., Клепко С.Ф., Сиротенко Г.О., Мартинець О.М. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 112 с.

 

Електронна книга, підготовлена центром педагогічних інновацій та інформації, містить матеріали про освітян області, імена яких внесені до Книги педагогічної слави України, заснованої Міністерством освіти і науки України у 2007 році (Наказ Міністерства освіти і науки України «Про створення і видання Книги педагогічної слави України» від 10.07.2007 року № 592). Книга буде корисною педагогічним працівникам, які зацікавлені у поширенні власних творчих здобутків задля визнання суспільством і освітянською спільнотою в Україні та за її межами. Також подано нормативні документи про вимоги оформлення довідково-енциклопедичних матеріалів претендентів для подання пропозицій та поповнення Книги.

 

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\Diana\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UZ8P44WA\img842 (2).png

Електронне видання

Неживий  О. І. Григір Тютюнник: Мить і вічність. Джерелознавчі матеріали для дослідження і вивчення творчості Григора Тютюнника в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах України / Олексій Іванович Неживий. - Електронний посібник (1ГБ, DVD-R, образ *.iso)

 

Посібник адресований насамперед учителям української мови і літератури, а також учням і студентам, які будуть досліджувати і вивчати творчість видатного українського письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Григора Тютюнника.

Електронне видання містить значний дидактичний потенціал для проведення занять із застосуванням інноваційних технологій, адже складається не тільки із текстового матеріалу, але й численних фотоматеріалів, аудіо і відеозаписів. Найбільш цінним із аудіозаписів є читання літературних творів самим автором, тобто Григором Тютюнником. Також пропонуються фрагменти навчальних відеопередач, що були підготовлені автором. Подано бібліографію та текстовий варіант книжок «Григір Тютюнник: життя у слові», «Григір Тютюнник: бути письменником».

2014 рік

 

Електронне видання

Лідери освіти Полтавщини : матеріали засідання спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті» [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 122 с. 

 

Матеріали, представлені у збірнику, розкривають бачення педагогами-лідерами Полтавщини проблеми формування лідерської компетентності в сучасній українській школі в контексті їхнього біографічного досвіду.

Збірник призначений для широкого кола педагогічної громадськості – працівників відділів (управлінь) освіти, завідувачів, методистів РМК (ММК), директорів ЗНЗ, учителів.

 

Електронне видання

Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності в сучасній школі: дослідження біографій учителів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 332 с. 

 

Збірник призначений для широкого кола педагогічної громадськості – наукових працівників у галузі освіти, викладачів вищої школи, начальників, працівників відділів (управлінь) освіти, завідувачів, методистів РМК (ММК), директорів ЗНЗ, учителів.

2013 рік

 

Сергій Федорович Клепко : біобібліографічний покажчик / Міністерство освіти і науки України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського; голов. ред. Л. В. Литвинюк; відп. ред. Т. О. Бондар; уклад. бібліогр. пок. : Т. Є. Курєнкова, Л. А. Александрова; авт. вступ. ст. В. В. Зелюк, М. Д. Култаєва, В. М. Григор'єв, Л. В. Литвинюк. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 121 с. – (Сер.: «Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини»; вип. 4).

 

У покажчику репрезентуються праці українського вченого, відмінника освіти України, доктора філософських наук, доцента, педагога, фахівця у галузі філософії освіти, проректора з наукової роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, завідувача кафедри філософії і економіки освіти інституту, головного редактора журналу «Постметодика» Сергія Федоровича Клепка. Покажчик містить нарис життя і науково-педагогічної діяльності вченого, хронологічний і алфавітний переліки друкованих праць. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами освіти та філософії освіти.

 

Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності у сучасній школі: дослідження біографій випускників : матеріали обласного науково-практичного семінару / [ред. Л. В. Литвинюк]. – Ч. 1.- Полтава: ПОІППО, 2013. – 148 с. 

 

Матеріали, представлені у збірнику, розкривають досвід провідних освітніх краєзнавців Полтавщини з дослідження біографій випускників загальноосвітніх навчальних закладів, формування лідерської компетентності учнів у процесі організації їх пошуково-дослідницької діяльності та використання результатів проведеної роботи для розвитку лідерства в школі. Збірник призначений для широкого кола педагогічної громадськості – працівників відділів (управлінь) освіти, завідувачів, методистів РМК (ММК), директорів ЗНЗ, учителів, керівників гуртків та пошукових загонів історико-краєзнавчого спрямування, центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді.

 

Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності у сучасній школі / [укладач Л. В. Литвинюк]. – Ч. 2. - Полтава: ПОІППО, 2013. – 39 с.

 

 Матеріали, представлені у збірнику, підготовлені провідними освітніми краєзнавцями Полтавщини і розкривають стан розвитку освітнього краєзнавства Комсомольська, Кременчука, Зіньківського, Лохвицького, Полтавського та Чорнухинського районів. Збірник призначений для широкого кола педагогічної громадськості – працівників відділів (управлінь) освіти, завідувачів, методистів РМК (ММК), директорів ЗНЗ, учителів, керівників гуртків та пошукових загонів історико-краєзнавчого спрямування, центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді.

 

Електронне видання

Стан інноваційної та експериментальної роботи в ЗНЗ Полтавської області: довідник та рекомендації по її поліпшенню [Електронна книга] / [упоряд. Г. О. Сиротенко, Л. М. Іщенко, О. М. Мартинець ; за ред. С. Ф.Клепка]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 112 с.

 

 

Матеріали електронної книги розкривають систему впровадження інноваційних педагогічних технологій, проведення експериментів у ЗНЗ області у 2010-2013 рр. і стануть у нагоді керівникам, педагогічним працівникам навчальних закладів, методичним, науково-педагогічним працівникам та іншим фахівцям, зацікавленим у впроваджені інноваційних педагогічних технологій, які налаштовані на творчість, прагнуть до цілеспрямованих результатів, високих досягнень у навчанні і вихованні.

 

Електронне видання

Клепко С. Ф. Про наукове забезпечення розробки Мегаплану інноваційного розвитку системи освіти області: матеріали наукової доповіді на засіданні вченої ради ПОІППО 28 грудня 2012 р. Електронна книга. – Полтава: ПОІППО, 2013. – 55 с.

 

У доповіді розкрито дискусійні питання наукового забезпечення інноваційного розвитку системи освіти області та розробки його Мегаплану. Подається оцінка діяльності працівників ПОІППО з питань наукового забезпечення розробки Мегаплану інноваційного розвитку системи освіти області та результат дослідження щодо типів і форм інноваційної діяльності.

 

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\Diana\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Копия 20180627_093327-1.jpg

Ефективна школа: план розвитку чи бізнес-план?: матеріали науково-практичного семінару: із додатком CD-ROM [укладачі: Т. О. Бондар, М. П. Щербань]. – Полтава: ПОІППО, 2013. – 76 с.

 

У збірнику висвітлюються особливості складання бізнес-планів та планів розвитку загальноосвітніх навчальних закладів, подається досвід директорів ЗНЗ  Полтавської області щодо фінансової діяльності та управління шкільним бюджетом, зокрема співпраці із благодійними фондами. Видання має електронний додаток на компакт-диску CD-R із зібранням нормативно-правових документів, які регулюють фінансові відносини у галузі освіти. Призначено для широкого кола педагогічної громадськості – начальників, працівників відділів (управлінь) освіти, завідувачів, методистів РМК (ММК), директорів ЗНЗ.

2012 рік

 

Клепко С. Ф., Литвинюк Л. В. Формування лідерської компетентності в школі: навчальний посібник-довідник. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 270 с. 

 

Книга презентує "конструктивне екологічне лідерство" як сучасну концепцію лідерської загальної середньої освіти, тобто освіти, що генерує лідерів. Аналізується розвиток теми лідерства в освіті, яке нерідко на практиці впроваджується лицемірно або викривлено. Розкриваються шляхи та моделі формування лідерської компетентності педагогів і учнів як головного фактора досягнення особистісного успіху та перетворення українського суспільства на інноваційне суспільство. Розглядаються основні поняття і підходи, методологічні та змістові засади проведення експерименту зі створення школи лідерства, програми трансформації змісту освіти та інтеграції до нього епохальних інновацій на основі проривних освітніх технологій. Книга буде корисною педагогічним працівникам, які здійснюють інноваційний пошук в освіті, слухачам курсів післядипломної педагогічної освіти, науковцям, аспірантам, студентам, освітнім менеджерам, а також усім, хто розвиває в собі лідера.

 

Опис : Опис : 1

Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності у сучасній школі [укладачі : Т.О.Бондар, Л.В.Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 120 с.

Матеріали, представлені у збірнику, підготовлені провідними освітніми краєзнавцями Полтавщини і розкривають різні аспекти дослідження розвитку освіти регіону. Збірник призначений для широкого кола педагогічної громадськості – начальників, працівників відділів (управлінь) освіти. Завідувачів, методистів РМК (ММК),директорів ЗНЗ, учителів, керівників гуртків і пошукових загонів історико-краєзнавчого спрямування, центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді.

 

Опис : Опис : 2

Ефективна школа: правові основи трудової діяльності : робочі матеріали обласного науково-практичного семінару : із додатком CD-ROM "Нормативно-правові документи регулювання правовідносин у галузі освіти" [укладачі : Т.О.Бондар, Л.В.Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 60 с.

У збірнику висвітлюються особливості укладання, зміни та розірвання трудових договорів із педагогічними працівниками, оподаткування доходів педагогів, правове регулювання робочого часу та часу відпочинку вчителів, новації Проекту Трудового кодексу України у сфері регулювання трудових відносин. Також подаються зразки документів щодо збору та обробки персональних даних учнів і коментар до організації атестації педагогічних працівників.

Видання має електронний додаток на компакт-диску CD-R із зібранням нормативно-правових документів, які регулюють правовідносини у галузі освіти. Збірник призначений для широкого кола педагогічної громадськості – начальників, працівників відділів (управлінь) освіти, завідувачів, методистів РМК (ММК), директорів ЗНЗ, учителів.

 

Опис : Опис : 3

Культура і компетентність сучасного вчителя-лідера : матеріали обласного науково-практичного семінару, присвяченого 290-річчю з дня народження Г.С.Сковороди [укладачі : Л.В. Литвинюк, Т.О. Бондар]. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 84 с.

Матеріали, представлені у збірнику, розкривають погляди вчителів Полтавщини, керівників освіти різних ланок щодо піднесення культури та компетентності сучасного вчителя-лідера, а також рекомендації з їх розвитку в загальноосвітньому навчальному закладі, сформовані на основі досвіду власної діяльності педагогічних працівників.

Видання призначене для тих, хто причетний до педагогічної діяльності і зацікавлений у підвищенні ефективності роботи сучасної школи.

 

Опис : Опис : 4

Лектори  Полтавського  обласного  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти  імені М.В.Остроградського  : довідник  [укладачі  : Т.О.Бондар,  Л.В.Литвинюк].  –  Полтава  :  ПОІППО, 2012. – 76 с. 

 

У довіднику подається інформація про науковців, дослідників актуальних проблем сучасної освіти, які є лекторами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського та провідниками освітян Полтавщини на шляху до впровадження сучасних наукових розробок у практику навчальних закладів регіону.

 

Опис : Опис : 5

Кафедра філософії і економіки освіти ПОІППО ім. М. В. Остроградського: буклет / [укладачі: Т. О. Бондар, Л. В. Литвинюк]. – Полтава: ПОІППО, 2012. – 4 с.

 

У буклеті висвітлено основні віхи створення кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО ім. М. В. Остроградського, професорсько-викладацький склад та головні напрямки діяльності.

2011 рік

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/24.jpg

Школа успіху: уроки проекту «Громадські платформи освітньої реформи в Україні» 2007–2009 / Георгій Касьянов та ін. –– К.: Шкільний світ, 2011. –– 64 с.

 

Проект «Громадські платформи освітньої реформи в Україні» – один із найуспішніших освітніх проектів в Україні, який здійснювався Міжнародним фондом «Відродження» (Київ) спільно з Міжнародним центром розвитку шкільництва / APS International (Утрехт, Нідерланди) з метою започаткування в Україні відкритого демократичного обговорення, освітянських проблем.

Про задум та втілення проекту, мету, партнерів, учасників, підсумки і отримані уроки – у цій книзі.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/30.jpg

Формування лідерських компетентностей в інноваційному суспільстві: експеримент і практика : робочі матеріали обласного семінару / [упорядник Л. В. Литвинюк]. –– Полтава : ПОІППО, 2011. –– 64 с.

 

Розкриваються результати пошуку вчителями-лідерами Полтавщини ефективних шляхів формування лідерських компетентностей учителів та учнів, здобутки експериментальної роботи педагогів Кременчуцького ліцею № 11.

Збірка робочих матеріалів призначена для педагогічних працівників, які прагнуть розвинути лідерство у собі та сформувати учня-лідера.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/31.jpg

Обласний науково-практичний семінар «Навчання в школі і економіка освіти» (27 квітня 2011 року, Полтава-Шишаки): робочі матеріали / [упорядник Т. О. Бондар]. –– Полтава: ПОІППО, 2011. –– 68 с.

 

У збірнику розміщено тези виступів учасників семінару «Навчання в школі і економіка освіти», присвячених проблемі пошуку шляхів забезпечення ефективної діяльності навчальних закладів у сучасних умовах на різних рівнях – школи, методкабінету, управління освіти. Розглядаються економічні аспекти розроблення програм та фінансових стратегій розвитку навчального закладу, моделей залучення позабюджетних коштів та визначення індикаторів розвитку освіти.

2010 рік

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/25.jpg

Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 1940 – 2010 / В. В. Зелюк (голова ред. кол.). – Полтава: ПОІППО, 2010. – 576 с.

 

Історія інституту та системи післядипломної педагогічної освіти розкривається у багатоманітних ракурсах – історичних дослідженнях, аналізах сучасної діяльності підрозділів, спогадах співробітників, довідкових матеріалах та історичних документах, ілюстраціях і фото. Наукове видання призначене для широкого педагогічного загалу.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/29.jpg

Шейко С. В. Педагогічна культура вчителя: Навчальний посібник / П. М. Щербань, С. В. Шейко, М. П. Щербань та ін., За ред. П. М. Щербаня –– К.: Вища школа, 2010. –– 167 с.; іл.

 

Розглянуто сутність педагогічної культури вчителя і шляхи її формування. Особливу увагу приділено культурі педагогічного спілкування і мовній культурі вчителя, педагогічній етиці та моральним вимогам до професії вчителя і керівника закладу освіти, педагогічному такту і майстерності вчителя, суспільному значенню педагогічної культури.

2009 рік

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/15.jpg

Каталог освітніх інтернет-ресурсів / [упор. Іщенко Л. М., Кирилюк М. В., Шостя С. П.]. –– Полтава: ПОІППО, 2009. –– 40 с.

 

Довідкове видання містить адреси веб-сайтів закладів освіти, освітніх інтернет-ресурсів, інтернет-ресурсів дистанційної освіти. У каталозі подано короткі анотації до змісту веб-сайтів.

Видання призначене для працівників освітньої галузі, студентів, школярів, усіх, хто цікавиться відповідною інформацією.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/21.jpg

Основи демократії: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Антонович  М., Бірюков О., Заблоцький В., Клепко С. та ін.; [за заг. ред. А. Ф. Колодій]. –– Вид. 3-тє, онов. і доп. – Львів: Астролябія, 2009. – 832 с.

 

Подано ґрунтовний виклад основних тем, що стосуються демократичного розвит­ку суспільства. Демократичний лад та його невід'ємні складові розглянуті з погляду нормативного ідеалу, наближення до нього в країнах стійкої демократії, шляхів та способів утвердження демократії в Україні. Особливу увагу звернено на важливість верховенства права, конституціоналізму, законності дій усіх інституцій влади та дійових осіб політики, визнання й дотримання ними демократичних правил та процедур, налагодження розвиненої, ефективної системи правосуддя, впровадження су­часних форм адміністративної діяльності. Для викладачів і студентів, що вивчають курс «Основи демократії», а також усіх, хто прагне самостійно підвищити рівень своєї демократичної освіченості та культури, глибше зрозуміти проблеми демократичного розвитку України.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/20.jpg

Освіта і Болонський процес: українсько-нідерландський проект «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» : зб. ст. / В.В.Зелюк, С.Ф. Клепко, Л.І.Нічуговська та ін. –– Полтава : ПОІППО, 2009. –– 248 с.

 

Збірка статей підготовлена за результатами українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні», що здійснювався упродовж 2007–2009 рр., зокрема навчального візит у освітян України в Королівство Нідерланди. Представлено нідерландський досвід інноваційного розвитку навчальних закладів початкової, середньої та вищої освіти, організацій підвищення кваліфікації учителів та удосконалення шкільництва в контексті Болонського процесу.

Для вчителів, слухачів курсів ІППО, науковців і викладачів ВНЗ, керівників освіти різних рівнів для розвитку систем освіти відповідно до європейських викликів.

 

Опис : Опис : imagesCA542EED


 Філософія освіти: навчальний посібник / За заг. ред. В. Андрущенка, І. Передборської. — К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — 329 с.

У навчальному посібнику окреслюється загальна проблематика  такої дослідницької царини як філософія освіти шляхом показу суперечливих філософських напрямків в її проблемному полі. Мета – систематизувати та узагальнити  існуючі доробки з філософії освіти для їхнього використання в навчальному процесі. У посібнику розкриваються актуальні проблеми освіти в її філософській рефлексії, а саме: онтологічні, антропологічні, епістемологічні, аксіологічні, естетичні аспекти. Особлива увага приділяється гендерній освіті та освітньому менеджменту.

Книга адресується студентам, аспірантам, викладачам, всім, хто цікавиться філософією освіти.

2008 рік

 

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\Diana\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Копия Бізнес-планування002.jpg

Гетало В. П. Бізнес-планування: Навчальний посібник / В. П. Гетало, Г. О. Гончаров, А. В. Колісник. –– К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. –– 240 с.

 

Розкрито зміст, сутність, механізм і мету бізнес-планування для підприємницьких структур, інших господарських суб’єктів, наведено реальні приклади формування програм розвитку бізнес-об’єктів.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, власників та менеджерів підприємств малого бізнесу.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/18.jpg

Клепко Сергій. Модернізаційні процеси в сучасній освіті / С. Клепко. –– К.: Шкільний світ, 2008. –– 120 с. –– (Бібліотека «Шкільного світу»).

 

Розкриває основні поняття та конструктивні ідеї сучасної філософії освіти, вирішення актуальних проблем освіти й освітньої політики в демократичному суспільстві, визначає оптимальний шлях розвитку системи освіти України в європейському контексті.

 

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\Diana\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Копия навчальне книговидання.jpg

Клепко С. Ф. Навчальне книговидання в Україні. Системні проблеми та варіанти змін / С. Ф. Клепко, Г. В. Касьянов, Т. Б. Варламова. –– К.: Шкільний світ, 2008. –– 87 с. –– (Бібліотека «Шкільного світу»).

 

Констатується стан системи навчального книговидання України та запропоновано рекомендації щодо її поліпшення.

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/28.jpg

Комп'ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Полтава, 18-20 листопада 2008 р.) / МОН України, ПОІППО ім. М. В. Остроградського. –– Полтава: ПОІППО, 2008. –– 96 с.

 

Збірник сформований на основі матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп'ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС». У збірнику розглянуті питання впровадження стандартів використання інформаційно-комунікаційних технологій в Європі та проблеми становлення стандартів комп'ютерної грамотності в Україні.

2007 рік

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/17.jpg

Клепко С. Ф. Конспекти з філософії освіти / С. Ф. Клепко. –– Полтава : ПОІППО, 2007. –– 420 с.

 

Досліджується комплекс відношень «людина – освіта – культура – наука – технології – економіка – влада – світ» в аспекті впливу на них тенденцій інтеграції і поліморфізму знання. Обґрунтовуються засади концептуалізації інтегративної освіти як сучасної моделі освіти в перспективах культурного і філософсько-антропологічного вимірів та її відповідності викликам інноваційного суспільства.

2006 рік

 

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\Diana\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Копия 1.jpg

Економіка освіти і освітня діяльність : матеріали Всеукраїнського семінару (8 грудня 2006 р.). –– Полтава: ПОІППО, 2006. –– 68 с.

 

Думки і концепції, запропоновані у цьому збірнику, поєднуються спільним об’єктом дослідження – економікою освіти. Книга орієнтована на широке коло читачів – педагогів, науковців, філософів, усіх, хто цікавиться проблемами освітньої політики в Україні.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/2.jpg

Клепко С. Ф.Філософія освіти в європейському контексті / С. Ф. Клепко. –– Полтава: ПОІППО, 2006. –– 328 с.

 

Розкриває основні поняття та конструктивні ідеї сучасної філософії освіти, подає досвід осмислення і вирішення головних проблем сучасної освіти й освітньої політики в демократичному суспільстві, визначає оптимальний шлях розвитку системи освіти України в європейському контексті. Для широкого кола читачів у галузі освіти, викладачам педагогічних університетів, учителям.

 

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\Diana\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Копия сканирование.jpg

Кафедра філософії і економіки освіти: історія, статус-кво, перспективи / Упорядник Бондар

 

Висвітлюються напрями діяльності одного з підрозділів Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського - кафедри філософії і економіки освіти.

2005 рік

 

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\Diana\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Копия kniga-6006.jpg

Інноваційний потенціал освіти Полтавської області. Збірник статей / Укл. Сиротенко Г. О. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 104 с.

 

У збірнику статей висвітлюється інноваційна діяльність освітніх закладів Полтавщини. Автори – завідуючі районними(міськими) методичними кабінетами, керівники освітніх закладів, педагогічні працівники діляться досвідом упровадження інновацій та наукових досліджень у навчально-виховний процес, демонструють якісно нові перетворення як цілісного педагогічного процесу, так і його складових, що призводять до суттєвого підвищення його результативності.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/26.jpg

Інновації як основа змін освітньої практики. Інформаційно-методичний збірник / Упорядник Г.О. Сиротенко. –– Полтава: ПОІППО, 2005. –– 160 с.

 

Матеріали інформаційно-методичного збірника стануть у нагоді керівникам шкіл, педагогам, які налаштовані на творчість, прагнуть до цілеспрямованих результатів, високих досягнень у навчанні і вихованні.

Пропонований теоретичний і практичний досвід здійснення інноваційної діяльності, реформування школи, як у нашій країні, так і у світовому освітянському просторі, допоможе освітянам у створенні якісно нової педагогічної практики та побудові школи майбутнього.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/22.jpg

Клепко С. Ф.Наукова робота і управління знаннями : навчальний посібник / С. Ф. Клепко. –– Полтава: ПОІППО, 2005. –– 201 с.

 

З’ясовується нормативне поле практичної роботи науковця, визначаються бар’єри, що заважають поступу освітніх досліджень, аналізуються актуальні напрями наукових досліджень стосовно реформування науки і освіти. Посібник є гідом у проведенні наукової роботи для вчителів і методистів, працівників ІППО, викладачів і студентів педагогічних ВНЗ.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/4.jpg

Американська філософія освіти очима українських дослідників: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 грудня 2005 р.). –– Полтава: ПОІППО, 2005. –– 281 с.

 

Автори, виходячи з особистого досвіду, міркують про те, як зробити нашу освіту максимально прогресивною, дієвою та ефективною.

Орієнтована на широке коло читачів.

2003 рік

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/5.jpg

Сергій Федорович Клепко: Бібліографічний покажчик /упор.: Н. А. Бабенко, Л. А. Александрова;заг. ред. О. В. Халчанська. –– Полтава: ПОІППО, 2003. –– 32 с.

 

Подано перелік друкованих праць (у хронологічному порядку) й академічних публікацій С. Ф. Клепка.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/27.jpg

Нічуговська Л. І. Математичне моделювання в системі економічної освіти: монографія / Л. І. Нічуговська. –– Полтава: РВВ ПУСКУ, 2003. –– 289 с.

 

Викладено теоретико-методичні основи використання математичного моделювання у навчанні математичним дисциплінам в економічному ВНЗ. Визначається роль і місце математичних знань у системі багатоступеневої економічної освіти. Визначаються вимоги та практичні рекомендації з організації математичного розвитку студентів.

 

Опис : Опис : D:\29. Інформація на сайт ПОІППО\IMG_20190222_111917.jpg

Система педагогічної освіти та педагогічні інновації. Аналітичне дослідження: [Проект ПР ООН, МФ «Відродження»] / В.Олійник (кер. проекту), Я.Болюбаш, Л.Даниленко, В.Довбищенко, І.Єрмаков, С.Клепко; за ред. П.Згаги. – Полтава – Київ: ПОІППО, 2003. – 102 с.

 

На підставі дослідження, проведеного 2001 р. у рамках проекту ПР ООН та МФ «Відродження» «Програма підтримки вироблення стратегій реформування освіти», встановлено, що педагогічна освіта в Україні розвивається без врахування світового, передусім європейського контексту, розбудовується на екстенсивних принципах без відповідної концептуально-економічної програми її трансформації. Стратегія розвитку системи педагогічної освіти має розроблятися як складова єдиної державної інноваційної політики, що визначить її пріоритетні напрями, суб’єкти та об’єкти перетворень, джерела і механізми інвестування трансформаційних процесів у педагогічній освіті.

1999 рік

 

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\Diana\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Копия knig2013.jpg

Педагогічні технології. Досвід. Практика: Довідник / Редакційна колегія: П. І. Матвієнко (голова), С. Ф. Клепко (науковий редактор), І. В. Охріменко, В. О. Пащенко, Н. І. Білик, І. В. Гальченко, О. В. Савельєва, Г. О. Сиротенко, В. Ю. Стрельніков. – Полтава: ПОІППО, 1999. – 376 с.

 

Довідник уміщує інформацію про 177 педагогічних технологій, які розроблені і використовуються у вітчизняній та зарубіжній практиці. За матеріалами науково-педагогічної літератури та періодичних видань розкривається зміст, принципи, результати практичного впровадження кожної педагогічної технології, які належать до різних педагогічних парадигм, відображається внесок видатних педагогів у вирішення проблеми оптимізації освітнього процесу.

Довідник рекомендується як навчально-методичний посібник для слухачів інститутів післядипломної освіти вчителів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/8.jpg

Клепко С. Ф.Конструктиви. Нарис бізнесової освіти для учителя / С. Ф. Клепко. –– Полтава: ПОІППО, 1999. –– 36 с.

 

Розглядаються способи оволодіння сучасним стилем лідерства в освіті, діяльність учителів щодо перебудови навчальних закладів і власної ментальності на засадах авангардної педагогіки. Настільна книга бізнесових ідей для сучасного вчителя – схем і стратегій, практичних рекомендацій щодо використання шансів, які надає суспільство на шляху до відкритого стану тому вчителю, який прагне самоствердження й успіху.

1998 рік

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/7.jpg

Клепко С. Ф. Есе з філософії освіти / С. Ф. Клепко. –– Луганськ: Осирис, 1998. –– 112 с., іл.

 

Аналізуються фундаментальні для педагогічної діяльності проблеми – диференціації та інтеграції знання в контексті принципу поліморфізму, оволодіння особистістю сучасною науковою та технічною культурою, повноцінною життєтворчістю. Для слухачів системи післядипломної освіти, педагогічних працівників, філософів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами філософії освіти.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/10.jpg

Клепко С. Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання / С. Ф. Клепко. –– Київ–Полтава–Харків: ПОІППО, 1998. –– 360 с.

 

Розроблено концепцію інтегративної освіти. Встановлено голографічну природу структури освіти як об’єднання відношень суб’єкта освіти до світу, знань і суспільства. Запропоновано й обґрунтовано конструктивні моделі особистісно зорієнтованої поліцентричної інтеграції знань і тетратехнологічний принцип конструювання змісту освіти.

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/12.jpg

Герасимчук А. А. Філософія: курс лекцій для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів / А. А. Герасимчук, С. В. Шейко. –– Київ–Полтава, 1998. –– 188 с.

 

Викладаються основи історії світової та вітчизняної філософії, а також проблеми сучасної метафізики, гносеології, методології наукового пізнання й окремі питання філософської антропології. Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться сучасним станом філософського знання.

1997 рік

 

Опис : Опис : http://poippo.pl.ua/images/stories/kfo/3.jpg

Педагогічна практика та філософія освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 листопада, 1997 р). –– Полтава: ПОІПОПП, 1997. –– 178 с.

 

Розкриваються теоретичні та практичні аспекти взаємодії сучасних філософських і науково-педагогічних підходів у галузі освіти та виховання; окреслюються напрями пошуку нових можливостей розвитку системи освіти та шляхи співробітництва навчальних закладів різних профілів; розглядаються актуальні філософські питання реформування системи нашої освіти.

 

 

Відповідальна за зміст сторінки Чиркова М.Ю.

Останнє оновлення 14.03.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.