Система Orphus

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації: навчальний модуль «Філософія освіти XXІ століття»

Шановні слухачі  курсів підвищення кваліфікації ПОІППО!

До Вашої уваги оновлені редакції 2018 року програм і навчально-тематичних планів вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» на курсах підвищення кваліфікації вчителів, директорів і заступників директорів закладів загальної середньої освіти, директорів закладів дошкільної освіти у ПОІППО.

Програми містять:

 •  пояснювальні записки, в яких обґрунтовано мету, завдання та вимоги до знань та умінь слухачів, основні положення навчального модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.»;
 • тематику та перелік питань для висвітлення під час лекцій, обговорення на практичних заняттях і круглих столах;
 • завдання для самоконтролю слухачів:
 • питання до заліку;
 • перелік тем випускних робіт (для слухачів дистанційної форми навчання);
 • тестові завдання (для директорів і заступників директорів закладів загальної середньої освіти)
 • список рекомендованої літератури.

Оновлені редакції розроблено на основі програми та навчально-тематичного плану вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Ця програма та навчально-тематичний план є невід'ємною органічною частиною Професійних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників (галузь знань 0101 «Педагогічна освіта»), затверджених ректором ПОІППО (19 грудня 2013 року), схвалених ученою радою інституту (протокол № 7 від 19 грудня 2013 року) та погоджених Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (23 грудня 2013 року), Університетом менеджменту освіти НАПН України (27 грудня 2013 року), Інститутом інноваційних технологій змісту освіти (27 грудня 2013 року), Департаментом вищої освіти МОН України (30 грудня 2013 року).

Також пропонуємо тексти лекцій викладачів кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО та пам’ятки для слухачів курсів підвищення кваліфікації з вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» для різних форм навчання (очної, очно-дистанційної та дистанційної). Маємо надію, що всі ці матеріали допоможуть Вам у підготовці до оволодіння змістом модуля та в організації самостійної роботи.

Бажаємо Вам успіхів у розвитку власної вчительської філософії освіти!

 

Програми та навчально-тематичні плани вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.»

2018 рік (оновлені  редакції на 2018 рік відповідно до наказу ПОІППО «Про оновлення робочих навчальних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2018  рік» від 09.11.2017 № 01-01/325 ОД)

Для вчителів

Для директорів і заступників директорів закладів загальноосвітньої середньої освіти, директорів закладів дошкільної освіти

2017 рік (редакції на 2017 рік відповідно до наказу ПОІППО «Про оновлення робочих навчальних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2017 рік» від 01.11.2016 № 328)

Для вчителів

Для директорів і заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів

2014 р.

Програма та навчально-тематичний план вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» у професійних програмах курсів підвищення кваліфікації вчителів

Лекції в рамках навчального модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.»

Тема 1: Сучасна філософія освіти: особистість, суспільство, економіка, держава  (д. філос. н., доц. Клепко С. Ф.)

Тема 1: Сучасна філософія освіти: особистість, суспільство, економіка, держава  (к. біолог. н., доцент Помогайбо В. М.)

Тема 1: Сучасна філософія освіти: особистість, суспільство, економіка, ндержава(к. п. н., доц. Щербань М. П.)

Тема 2:Європейський вибір: громадянська компетентність, критичне мислення, якість освіти (к. філос. н., доц. Бондар Т. О.)

Тема 2:Європейський вибір: громадянська компетентність, критичне мислення, якість освіти (д. філ. н.,проф. Неживий О. І.)

Тема 2:Європейський вибір: громадянська компетентність, критичне мислення, якість освіти (к. біолог. н., доц. Помогайбо В. М.)

Тема 3: Комунікації, полікультурність в освіті та міжетнічні відносини в суспільстві (к. п. н., доц. Литвинюк Л. В.)

Тема 3: Комунікації, полікультурність в освіті та міжетнічні відносини в суспільстві (д. філ. н.,проф. Неживий О. І.)

Тема 3: Комунікації, полікультурність в освіті та міжетнічні відносини в суспільстві (к. біолог. н., доц. Помогайбо В. М.)

Пам’ятки для слухачів курсів підвищення кваліфікації з вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.»

Пам’ятка для слухачів очної форми навчання

Пам’ятка для слухачів очно-дистанційної форми навчання

Пам’ятка для слухачів дистанційної форми навчання

 

 

 

 

 

 

Шановні слухачі курсів підвищення кваліфікації ПОІППО!

До Вашої уваги оновлені редакції 2017 року програм і навчально-тематичних планів вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» на курсах підвищення кваліфікації вчителів, директорів і заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів у ПОІППО.

Програми містять:

 • пояснювальні записки, в яких обґрунтовано мету, завдання та вимоги до знань та умінь слухачів, основні положення навчального модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.»;
 • тематику та перелік питань для висвітлення під час лекцій, обговорення на практичних заняттях і круглих столах;
 • завдання для самоконтролю слухачів:
 • питання до заліку;
 • перелік тем випускних робіт (для слухачів дистанційної форми навчання);
 • тестові завдання (для директорів і заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів)
 • список рекомендованої літератури.

Оновлені редакції розроблено на основі програми та навчально-тематичного плану вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Ця програма та навчально-тематичний план є невід'ємною органічною частиною Професійних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників (галузь знань 0101 «Педагогічна освіта»), затверджених ректором ПОІППО (19 грудня 2013 року), схвалених ученою радою інституту (протокол № 7 від 19 грудня 2013 року) та погоджених Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (23 грудня 2013 року), Університетом менеджменту освіти НАПН України (27 грудня 2013 року), Інститутом інноваційних технологій змісту освіти (27 грудня 2013 року), Департаментом вищої освіти МОН України (30 грудня 2013 року).

Також пропонуємо тексти лекцій викладачів кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО та пам’ятки для слухачів курсів підвищення кваліфікації з вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» для різних форм навчання (очної, очно-дистанційної та дистанційної). Маємо надію, що всі ці матеріали допоможуть Вам у підготовці до оволодіння змістом модуля та в організації самостійної роботи.

Бажаємо Вам успіхів у розвитку власної вчительської філософії освіти!

 

Програми та навчально-тематичні плани вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.»

Програма та навчально-тематичний план вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» на курсах підвищення кваліфікації учителів (оновлена редакція на 2018 рік відповідно до наказу ПОІППО «Про оновлення робочих навчальних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2018 рік» від 09.11.2017 № 01-01/325 ОД)

Програма та навчально-тематичний план вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» на курсах підвищення кваліфікації вчителів (оновлена редакція на 2017 рік відповідно до наказу ПОІППО «Про оновлення робочих навчальних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2017 рік» від 01.11.2016 № 328)

Програма та навчально-тематичний план вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» на курсах підвищення кваліфікації директорів і заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена редакція на 2017 рік відповідно до наказу ПОІППО «Про оновлення робочих навчальних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2017 рік» від 01.11.2016 № 328)

Програма та навчально-тематичний план вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» у професійних програмах курсів підвищення кваліфікації вчителів (2014 р.)

 

Лекції в рамках навчального модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.»

Тема 1: Сучасна філософія освіти: особистість, суспільство, економіка, держава(д. філос. н., доц. Клепко С. Ф.)

Тема 1: Сучасна філософія освіти: особистість, суспільство, економіка, держава(к. п. н., доц. Щербань М. П.)

Тема 2:Європейський вибір: громадянська компетентність, критичне мислення, якість освіти (к. філос. н., доц. Бондар Т. О.)

Тема 2:Європейський вибір: громадянська компетентність, критичне мислення, якість освіти (д. філ. н.,проф. Неживий О. І.)

Тема 3: Комунікації, полікультурність в освіті та міжетнічні відносини в суспільстві (к. п. н., доц. Литвинюк Л. В.)

Тема 3: Комунікації, полікультурність в освіті та міжетнічні відносини в суспільстві (д. філ. н.,проф. Неживий О. І.)

 

Пам’ятки для слухачів курсів підвищення кваліфікації з вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.»

Пам’ятка для слухачів очної форми навчання

Пам’ятка для слухачів очно-дистанційної форми навчання

Пам’ятка для слухачів дистанційної форми навчання

 

 

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.