Система Orphus

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації: навчальний модуль «Філософія освіти XXІ століття»

Шановні слухачі  курсів підвищення кваліфікації ПОІППО!

До Вашої уваги оновлені редакції програм і навчально-тематичних планів вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» на курсах підвищення кваліфікації вчителів, директорів і заступників директорів закладів загальної середньої освіти, директорів закладів дошкільної освіти у ПОІППО.

Програми містять:

  •  пояснювальні записки, в яких обґрунтовано мету, завдання та вимоги до знань та умінь слухачів, основні положення навчального модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.»;
  • тематику та перелік питань для висвітлення під час лекцій, обговорення на практичних заняттях і круглих столах;
  • завдання для самоконтролю слухачів;
  • питання до заліку;
  • перелік тем випускних робіт (для слухачів дистанційної форми навчання);
  • тестові завдання (для директорів і заступників директорів закладів загальної середньої освіти);
  • список рекомендованої літератури.

Оновлені редакції розроблено на основі програми та навчально-тематичного плану вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» як невід'ємної органічної частини Професійних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників (галузь знань 0101 «Педагогічна освіта»), затверджених ректором ПОІППО (19.12.2013), схвалених ученою радою інституту (протокол № 7 від 19.12.2013) та погоджених Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (23.12.2013), Університетом менеджменту освіти НАПН України (27.12.2013), Інститутом інноваційних технологій змісту освіти (27.12.2013), Департаментом вищої освіти МОН України (30.12.2013).

Також пропонуємо тексти лекцій викладачів кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО та пам’ятку для слухачів курсів підвищення кваліфікації з вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.». Маємо надію, що всі ці матеріали допоможуть Вам у підготовці до оволодіння змістом модуля та в організації самостійної роботи.

Бажаємо Вам успіхів у розвитку власної вчительської філософії освіти!

Пам’ятка для слухачів курсів підвищення кваліфікації з вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.»

Програми та навчально-тематичні плани вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.»

2019 рік (оновлені  редакції на 2019 рік відповідно до наказу ПОІППО «Про оновлення робочих навчальних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2019  рік» від 22.11.2018№ 01-01/352-ОД)

Для вчителів (doc, pdf)

Для директорів і заступників директорів закладів загальної середньої освіти, директорів закладів дошкільної освіти(docdocx, pdf)

 

2018 рік (оновлені  редакції на 2018 рік відповідно до наказу ПОІППО «Про оновлення робочих навчальних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2018  рік» від 09.11.2017 № 01-01/325 ОД)

 

Для вчителів

Для директорів і заступників директорів закладів загальної середньої освіти, директорів закладів дошкільної освіти(docdocx,pdf)

2017 рік (редакції на 2017 рік відповідно до наказу ПОІППО «Про оновлення робочих навчальних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2017 рік» від 01.11.2016 № 328)

Для вчителів

Для директорів і заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів

2014 р.

Програма та навчально-тематичний план вивчення модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.» у професійних програмах курсів підвищення кваліфікації вчителів

Лекції в рамках навчального модуля 1 «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ ст.»

Тема 1: Сучасна філософія освіти: особистість, суспільство, економіка, держава  

Лекція Клепка С. Ф., д. філос. н., доц.

Лекція Помогайба В. М., к. біолог. н., доц. 

Лекція Стрельнікова В. Ю., д. п. н., проф. 

Лекція Щербаня М. П., к. п. н., доц.

 

Тема 2: Європейський вибір: громадянська компетентність, критичне мислення, якість освіти

Лекція Бондар Т. О., к. філос. н., доц.

Лекція Неживого О. І., д. філ. н., проф. 

Лекція Помогайба В. М., к. біолог. н., доц.

 

Тема 3: Комунікації, полікультурність в освіті та міжетнічні відносини в суспільстві

Лекція Литвинюк Л. В., к. п. н., доц. 

Лекція Неживого О. І., д. філ. н., проф. 

Лекція Помогайба В. М., к. біолог. н., доц. 

Лекція Стрельнікова В.Ю., д. п. н., проф. 

 Відповідальна за зміст сторінки: Литвинюк Л. В.

Останнє оновлення 07.12.2018

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.