Система Orphus

Науково-дослідницька діяльність кафедри філософії і економіки освіти

Загальна наукова проблема кафедри: “Філософія і економіка освіти в європейському контексті: моделі взаємозв’язку наукових досліджень і освітньої практики ”

Класифікаційна група роботи: фундаментальна (код 2201020).

Керівник роботи: Клепко С.Ф. – завідувач кафедри філософії і економіки освіти, доктор філософських наук, доцент.

Мета роботи – Необхідність з`ясування взаємозв’язку філософських і науково-педагогічних принципів сучасної практики модернізації української освіти

Результат – встановлення моделей взаємозв’язку наукових досліджень і освітньої практики в освітньому просторі України (філософський і економічний аспект)

Термін виконання: 2011 – 2016 рр.

 

Теми наукових досліджень викладачів:

Викладач

Тема

Роки виконан-ня

Клепко С.Ф., д.філос.н., доц.,

в.о. проф., проректор з наукової

роботи

Формування лідерської компетентності

для життя в інноваційному суспільстві

2010-2012

Нічуговська Л.І.,

к.е.н., д.пед.н., проф.

Особливості застосування педагогічних технологій в системі післядипломної освіти з урахуванням європейських тенденцій

2012-2013

Шейко С. В., к.філос. н.,

проф.

Філософсько-методологічні засади формування політичної освіти в Україні

2012-2013

Гетало В. П., к.е.н., доц.,

в.о. проф.

Система функціонування економіки знань як джерело формування інноваційної складової пріоритетних чинників розвитку малого бізнесу

2012-2013

Сиротенко Г. О., в.о. доц.

Науково-методичний супровід процесу впровадження інновацій у навчально-виховний процес

2012-2013

Бондар Т.О., к.філос.н.,

в.о. доц.

Впровадження моделі шкільної філософської освіти в освітній простір області

2012-2013

Литвинюк Л. В., к. пед. н.,

в.о. доц.

Розвиток комунікативних практик в сучасному освітньому просторі

2011-2016

 

 

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.