Система Orphus

Історія кафедри філософії і економіки освіти

Кафедра філософії і економіки освіти:
історія, статус-кво, перспективи

 

Джерело:
Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 імені М.В. Остроградського. 1940-2010
/ В. В. Зелюк (голова ред. кол.).  — Полтава : ПОІППО, 2010. — С.271-286

Історія і теперішнє тісно переплетені у діяльності кафедри філософії і економіки освіти. У своїй роботі кафедра не мала зразків подібних навчально-наукових підрозділів – вона розвивалася коеволюційно до розвитку філософії освіти в Україні. Тому в її діяльності більше майбутнього, ніж минулого, хоча минуле однозначно є важливою основою як  теперішнього стану кафедри, так і її подальшого розвитку.

Кафедра веде облік своєї історії з 1994 року, коли у ПОІППО було створено кафедру гуманітарних дисциплін (КГД). Вона спрямовувала свої зусилля на формування гуманітарного ядра теоретичної і фахової підготовки вчителя на основі концепції ознайомлення педагогів із сучасним станом розвитку філософії освіти за навчальною програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Філософія освіти в контексті державотворення».

Кафедра стала ініціатором розробки в Україні теми «Філософія освіти в структурі післядипломної освіти педагогічних працівників» (керівник – С. Ф. Клепко). У рамках цієї проблеми опубліковано монографії: Клепко С. Ф. «Інтегративна освіта і поліморфізм знання» (Київ – Полтава – Харків, 1998); «Філософія освіти в європейському контексті» (Полтава, 2006), «Конспекти з філософії освіти» (Полтава, 2007), «Модернізаційні процеси в сучасній освіті» (Київ, 2008); посібники: Клепко С. Ф. «Есе з філософії освіти» (Луганськ, 1998); «Наукова робота і управління знаннями» (Полтава, 2005); Шейко С. В., Герасимчук А. А. «Філософія. Курс лекцій для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів» (Київ–Полтава, 1998); Шейко С. В. та ін. «Філософські основи менеджменту та бізнесу» (Київ, 1998); Юрас І. І. «Педагогічна концепція П. Д. Юркевича» (Київ, 1998).

Із 2003 року кафедра гуманітарних дисциплін трансформована в кафедру філософії і економіки освіти. У цьому ж році викладачами був розроблений курс лекцій за модулем «Філософія освіти для демократії». Його метою стала допомога вчителю в оволодінні двома порівняно новими гуманітарними технологіями в українській освіті – філософією освіти та громадянською освітою як інтегративною галуззю гуманітарних знань із підготовки громадян до життя в умовах демократії. Звідси його завдання – навчати вчителів і учнів таким навичкам і знанням, які б дозволили встановити проблеми, від яких потерпає суспільство, і розв`язувати їх. Активне навчання спрямоване на сучасне й майбутнє суспільство.

Починаючи з 2001 року, у ПОІППО при активній участі співробітників кафедри впроваджується і розвивається Програма розширеного доступу та навчання в Інтернет (ІАТР) . У рамках реалізації Проекту ПОІППО ім. М. В. Остроградського «Створення ресурсного центру з громадянської освіти в Полтавській області» розроблено й затверджено «Модель впровадження громадянської освіти в Полтавській області у 2001–2005 рр.», відкрито веб-сайт ПОІППО, здійснено спецвипуск науково-методичного журналу «Постметодика» – «Громадянська освіта в школі», проведено серії обласних семінарів для вчителів, навчання педагогів за модулем програми курсів післядипломної освіти «Філософія освіти для демократії та інформаційні технології» тощо.

У квітні 2002 р. кафедра ініціювала створення Полтавського відділення Українського синергетичного товариства (УСТ) – національної організації науковців і викладачів вищої школи, політиків, громадських діячів та інших людей, зацікавлених у вирішенні проблем розвитку людства й модернізації українського суспільства на засадах синергетичної парадигми самоорганізації, нової методології пізнання та практики.

Із 2002 по 2005 р. при кафедрі діяв обласний методичний центр шкільної економічної та бізнес-освіти, яким було проведено 6 всеукраїнських і 4 обласних семінари з методики викладання економіки за фінансової підтримки національної ради з економічної освіти (США) та Благодійного фонду «Джуніор Ечівмент Україна»; створено комп’ютерний банк даних методичних матеріалів з економіки; надано допомогу в організації і проведенні районних та обласних олімпіад з економіки; щорічно проводиться обласний конкурс економічних знань (лютий–березень); організовано роботу обласної школи бізнесу учнівської молоді на базі Полтавського інституту економіки та менеджменту «Світоч».

Кафедра ініціювала проведення низки міжнародних і всеукраїнських конференцій і семінарів: Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна практика і філософія освіти» (Київ–Полтава, 1998); українсько-польського проекту «Підвищення якості роботи школи» (лютий–вересень 2004 р.), Міжнародного семінару «Методика інтегрованого навчання економіки в початковій школі» (квітень 2004 р.), Всеукраїнського семінару «Зміст шкільної освіти в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції» (травень 2004 р.). У травні 2005 р. співробітники кафедри взяли участь у підготовці Всеукраїнського форуму працівників освіти «Турбота про вчителя – надія на майбутнє» (м. Полтава, 24 травня 2005 р.). 22 грудня 2005 р. проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Американська філософія освіти очима українських дослідників». Фінансова підтримка конференції здійснювалась Програмою «Гранти для учасників програм обмінів» відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. 8 грудня 2006 року на базі кафедри було проведено Всеукраїнський семінар «Економіка освіти і освітня діяльність». У 2007–2009 роках у рамках українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» (за підтримки програми «МАТРА» Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди та Міжнародного фонду «Відродження») на базі кафедри було проведено три регіональні науково-практичні конференції: «Український шкільний підручник: перспективи діалогу громадськості і влади» (18-19 вересня 2007 р.), «Школа майбутнього: мрія, образ, проект» (25-26 вересня 2008 р.), «План розвитку сучасної школи: діалог, менеджмент, педагогіка» (21-22 вересня 2009 р.), «Формування лідерських компетентностей в інноваційному суспільстві: експеримент і практика» (24 березня 2011 р.), «Навчання в школі і економіка освіти» (27 квітня 2011 р.).

Протягом 2004–2008 рр. кафедра філософії і економіки освіти активно забезпечувала науково-методичну підтримку виконання плану заходів Державних програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004–2008 роки. Кафедра також стала учасником реалізації проекту «Інформування територіальних громад щодо ЄС та європейської інтеграції: приклад м. Полтави», який проводився Інститутом регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна» (м. Київ) та Центром соціальних досліджень (м. Полтава) за підтримки Польсько-Американсько-Української ініціативи про співпрацю. Серед заходів, здійснених у цьому напрямку – співпраця із закордонними науковими й освітніми закладами; організація і проведення конференцій, семінарів та круглих столів міжнародного, всеукраїнського й обласного рівнів, присвячених проблемам інтеграції України у європейський простір; включення лекції «Європейський вибір: громадянська компетентність, критичне мислення, якість освіти» у модуль «Філософія освіти для демократії» програми курсів підвищення кваліфікації; внесення проблем, пов’язаних із європейською інтеграцією, у перелік тем курсових робіт слухачів дистанційної форми навчання.

Кафедра забезпечує читання загальних і спеціальних курсів, проведення семінарських занять з філософії освіти й інформаційних технологій, економіки освіти. Члени кафедри беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, проходять стажування за кордоном, співпрацюють у різноманітних програмах, академічних і професійних товариствах. Традиційною є участь у щорічних обласних ярмарках педагогічних технологій «Творчі сходинки освітян Полтавщини», на яких кафедра завжди представляє наукові здобутки своїх працівників у вигляді друкованої продукції.

У різні роки на кафедрі працювали: викладачами – Я. Г. Вовк (к. філол. н.), І. А. Воліченко, О. П. Єрмак (к. істор. н., доц.), Ю. М. Лелюк (к. е. н., доц., 2002–2005 рр.), Г. О. Слюсаренко (к. пед. н., доц.), П. Г. Шемет (к. пед. н., доц., 1996–1998 рр.), І. І. Юрас (к. п. н., доц.), методистами – Г. М. Заєць (2000–2005 рр.), О. Б. Киричок, Я. В. Кхедрі (2005–2007 рр.), лаборантами – М. А. Жарінова (2004–2005 рр.), Г. І. Ковіка, В. М. Поправка (2002–2004 рр.), Н. М. Жара (2008–2009 рр.), Гавриленко Д.В. (2010-2011рр.).

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.