Система Orphus

Друкована продукція центру педагогічних інновацій та інформації

1. Сиротенко Г.О. Інновації як основа змін освітньої практики. Інформаційно-методичний збірник: /Упорядник Г.О. Сиротенко, Полтава, ПОІППО, 2005. – 160с.  

2. Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху. Інформаційно-методичний збірник / Упорядник Г.О.Сиротенко. – Полтава: ПОІППО, 2006-124 c.   

3. Інноваційні ідеї, технології навчання як основа створення "Школи майбутнього". Збірник статей / Полтава: ПОІППО, 2007.– 64 с. (6 д.а.). 

4.Сиротенко Г.О. Навчання не за стандартом // Управління освітою. – 2007. – № 6. – С.3-8. 

5. Інноваційні ідеї, технології навчання як основа створення "Школи майбутнього". Збірник статей / Полтава: ПОІППО, 2007.– 64 с. (6 д.а.). 

6. Сиротенко Г.О.Найнадійніший спосіб пророкувати майбутнє – це творити його". – Збірник статей / Полтава: ПОІППО, 2007.– 64 с. 

7. Сиротенко Г.О. "Що знає Іван, чого не знає  Джон?// Управління освітою. – 2007. – № 13. – С.3-8. 

8. Навчання: Нові стратегії розвитку/ Упоряд. Г. Сиротенко.– К.:Шк. світ, 2007. –128 с. – (Б-ка "Шк.світу").  

9. Сиротенко Г.О. Альтернатива чи втеча від школи?// Управління освітою. – 2007. – № 21. – С.14-16. 

10. Сиротенко Г.О. Інноваційна діяльність у Полтавській області // Постетодика. – 2007. – № 4. – С.17-24.  

11. Сиротенко Г.О. Інноваційна діяльність Полтавщини / Г. Сиротенко // Освіта Полтавщини: Часопис – Полтава: ПОІППО,  2008.- С. 42-61.

12. Сиротенко Г.О. Розвиток інноваційних процесів у регіоні як результат управління впровадженням інновацій / Г. Сиротенко // Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології. Упор. Пашко Л.Ф., О.П. Коваленко, Л.І. Симоненко – Полтава: ПОІППО, 2008.– С.101-103.

13. Сиротенко Г.О. Успішний результат вимагає підготовки / Оцінювання знань учнів в умовах профільного навчання / [Упор. Л. Ф. Пашко, Н. В. Корягіна, О.П. Коваленко, Л.І. Симоненко]. – Полтава : ПОІППО, 2008.–212 с.

14.Сиротенко Г.О. Формування готовності педагогів до інноваційної професійної діяльності   / Г. Сиротенко // Інновації в управлінні ЗНЗ.  Освіта Полтавщини: Часопис/ [ред. С.В.Королюк] – Полтава: ПОІППО,  2008.– № 16.– 116 с.

15. Робочі матеріали для тренінгу:  Планування розвитку школи. Робочі матеріали для тренінгу / Упорядники: Г.О. Сиротенко, О.М. Мартинець. – Полтава: ПОІППО, 2009. – 44 с.

16. Робочі матеріали тренінгу: Оцінювання як поліпшення роботи школи. Робочі матеріали для тренінгу / Упорядники: Г.О. Сиротенко, О.М. Мартинець. – Полтава: ПОІППО, 2009. – 39 с.

17. Сиротенко Г.О.  Тренінги з планування розвитку сучасної школи [Текст] / Г.О. Сиротенко // Постметодика. – 2009. - № 4   (88). – С. 20-22.

18. Робочі матеріали для регіональної конференції / План розвитку сучасної школи: діалог, менеджмент педагогіка / Упорядники: Г.О. Сиротенко, О.М. Мартинець.– Полтава: ПОІППО, 2009.– 44.

19. Проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників: система управління якістю в ПОІППО: збірник матеріалів СУЯ відповідно до вимог ДСТУ ISO9001:2001 / упорядник Н.І. Білик – Полтава : ПОІППО, 2009. – 302 с. (відповідальна за випуск Мартинець О.М.)

20. Сиротенко Г.О.Влада. Таємниця «фактора» ікс /  Г.О.Сиротенко // Управління освітою. –  2010. - № 1.– С.8-12.

21. Сиротенко Г.О. Планування роботи школи як мистецтво досягнення вищого рівня роботи [Текст] / Г.О. Сиротенко // Постметодика .– 2010. – № 1. – C . – 1.

22. Сиротенко Г.О. , Тягай Н.А. Стратегія розвитку школи як філософія бачення майбутнього Текст] / Г.О. Сиротенко, Н.А. Тягай   // Постметодика. – 2010. – № 3. – C . – 14–19.

23. Інноваційна освіта. Рекомендаційний бібліографічний список літератури за період 2004 – 2010 рр. [уклад. Г.О. Сиротенко, Т.Є. Куренкова]  // Постметодика .– 2010. – № 3. – C . – 49–51.

24. Філософія школи майбутнього. Робочі матеріали для обласного семінару директорів інноваційних  навчальних закладів області / Філософія школи майбутнього /  Упорядник Г.О.Сиротенко. –  Полтава : ПОІППО, 2010. – 30 с.

25. «Удосконалення шкільних підручників: практика, філософія і економіка освіти» : Робочі матеріали для обласного  форуму вчителів-апробаторів підручників /  Упорядник Г.О.Сиротенко. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  44 с.

26. Сиротенко Г.О. Центр педагогічних інновацій та інформації як організатор впровадження інноваційної діяльності в регіоні / Г.О. Сиротенко,  // Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  імені М. В. Остроградського. 1940 – 2010 / В. В. Зелюк (голова ред. кол.) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. : фотоіл. – До 70-річчя Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського.

27. Інноваційний розвиток різноманітності навчального середовища учнів : збірник статей / [упорядник Г.О.Сиротенко] –– Полтава : ПОІППО, 2011. –– 80 с.

28.Інноваційний розвиток різноманітності навчального середовища учнів: робочі матеріали для обласного семінару директорів інноваційних  навчальних закладів області  /  [упорядник Г.О.Сиротенко]. –– Полтава : ПОІППО, 2011. –– 32 с.

29. Сиротенко Г.О. Короткі підсумки як грунт для подальшого  зростання – [Текст] / Г.О. Сиротенко // Інноваційний розвиток різноманітності навчального середовища учнів : збірник статей / [упорядник Г.О.Сиротенко] –– Полтава : ПОІППО, 2011. –– 80с.

30. Від традиції до інновації як шлях до успіху вчителя-інноватора : Робочі матеріали для обласного семінару-практикуму вчителів-інноваторів / Упорядник О.М. Мартинець. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 40 с.

31.Сиротенко Г. О. Науково-методичний супровід створення планів розвитку загальноосвітніх навчальних закладів: Матеріали IV Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій / Г. О. Сиротенко; [упоряд. Г. А. Назаренко]. – Черкаси : ЧОІППО, 2012. – С. 132–138.

 31. Мартинець О. М. Система управління якістю як умова ефективного підвищення кваліфікації педагогічних працівників : Матеріали IV Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій / О. М. Мартинець; [упоряд. Г. А. Назаренко]. – Черкаси : ЧОІППО, 2012. – С. 214–220.

 32. Сиротенко Г.О. Про роботу з планування розвитку ЗНЗ вобласті / Г.О. Сиротенко. – Ефективна школа: план розвитку чи бізнес-план? : матеріали науково-практичного семінару : з додатком СВ-ROM[укладачі : Т.О. Бондар, М. П. Щербань] .– Полтава : ПОІППО, 2013 .– С.– 11-22.

33 Сиротенко Г.О. Стратегії освіти, або як поєднати непоєднуване? / Г.О. Сиротенко. – Постметодика. – 2012. – № 6.– C . – 18–20.

34.Сиротенко Г.О. «Науково-методичний супровід діяльності керівників інноваційних навчальних закладів області із розробки моделей «Школи майбутнього». – Матеріали VМіжнародного фестивалю педагогічних інновацій. / Упор. Назаренко Г.А. – Черкаси : ЧОІППО, 2013 .–241 с.

35. Освітяни Полтавщини у книзі педагогічної слави України / Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, ПОІППО / Укладачі : Зелюк В.В., Клепко С.Ф., Сиротенко Г.О., Мартинець О.М. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 112 с. (завантажити)

36. Максименко Л. М. Інформація про Перший обласний форум педагогічних працівників експериментальних навчальних закладів, що відбувся 3 грудня 2015 р. на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського / Л. М. Максименко // Постметодика. – 2015. – № 4 (123). – С. 35–36. – Рубрика “Інноваційна практика”.

Відповідальні за зміст сторінки О.М.Мартинець, Г.О.Сиротенко
Останнє оновлення 17.02.2017

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.