Система Orphus

Сучасні технології в управлінській діяльності

Управлінська діяльність адміністрацій закладів освіти району повинна мати наукове підґрунтя – такої позиції дотримується  директор Лубенського районного методичного центру Плішенко В.П., з  ініціативи якої 4 січня 2018 року відбувся  науково-методичний семінар «Адаптивне управління у роботі керівників закладів освіти» який був проведений доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри Менеджменту Української інженерно-педагогічної академії Г.В. Єльниковою. Учасниками семінару були директори та заступники директорів шкіл, завідувачі дошкільними навчальними закладами Лубенського району, Засульської громади та м. Лубни. Запрошеними також були начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Білокінь Ю.М. та головний спеціаліст Дзина Н.І. У ході зустрічі Галина Василівна дала порівняльну характеристику управління при вертикальному та горизонтальному поділі праці, способи визначення загальної мети, часткових задач і функцій,  окреслила характер взаємодії керівних та керованих підсистем при різних видах управління; ознайомила із "управлінською решіткою" Р.Блейка і Д.Моутона, провідними ознаками, змістом, механізмом адаптивного управління та інструментарієм освітнього моніторингу іалгоритмом впровадження освітнього моніторингу в управлінську діяльність;наголосила на критеріальному моделюванні під час постановки та простеженню ступеня виконання реалістичної мети;допомогла присутнім з’ясувати позицію керівника при адаптивному управлінні, поділилася великою кількістю іншої корисної інформації.

 

Особливе зацікавлення учасників семінару викликало обчислення вагомості факторів та кваліметричної моделі професійної діяльності вчителя загальноосвітнього навчального закладу. Вони відмітили, що основний лейтмотивом адаптивного управління соціальними системами є створення умов для природної самоорганізації людини в усталених межах узгоджених вимог самої людини, суспільства, держави і реальних обставин з метою забезпечення коеволюції людини, суспільства і держави.

Керівники закладів освіти взяли на озброєння цінні знання як  інструмент для удосконалення своєї управлінської діяльності.

 

 

Додаткова інформація

  • Інформує: Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Лубенської РДА
  • Автор (-и): -

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.