Система Orphus

Діяльність викладачів ПОІППО як тьюторів (організаторів) дистанційного навчання

26 лютого 2019 року відбувся черговий науковий семінар для викладачів кафедр Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, де з доповіддю на тему «Діяльність викладачів ПОІППО як тьюторів (організаторів) дистанційного навчання» виступив доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії і економіки освіти В.Ю. Стрельніков.

 

 Мета семінару: розкриття наукового змісту зазначених понять теми; ознайомлення з діяльністю тьютора як менеджера освітнього процесу, управлінського консультанта, користувача комп’ютерних інформаційних технологій (текстові редактори, електронні бази даних, електронні таблиці, електронна пошта, Інтернет, інтерактивні комп’ютерні навчальні програми) й ігротехніка, що сприятиме професійному розвитку науковців інституту.

Діяльність Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського спрямована на реалізацію державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти через освітню, наукову та науково-методичну роботу.

Тому у ході семінару було сконцентровано увагу на сутності таких понять: тьютор, дистанційна освіта, дистанційне (електронне) навчання, що використовуються у практиці роботи ПОІППО.

Учасників наукового семінару було зорієнтовано на визначення таких понять:

–       тьютор – викладач, який навчає слухача за основним предметом. Це професіонал найвищого рівня, який водночас є організатором навчання студента, його вихователем, керівником та контролером. Тобто тьютор – це викладач, який виконує одночасно функції координатора, здійснює підтримку і супроводжує навчальну діяльність кожного слухача протягом усього періоду навчання (В. В. Олійник);

–       дистанційне навчання – сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає, до тих, хто навчається (студентів чи слухачів). Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися на відстані, за допомогою диспутів експертів із кількох країн, за відсутності викладача (Вікіпедія);

–       електронне навчання (англ. E-learning, скорочення від англ. Electronic Learning) – система навчання, за допомогою інформаційних, електронних технологій. Часто тлумачиться, як синонім таких понять: дистанційне навчання, навчання із застосуванням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, мультимедійне навчання, мобільне навчання (Вікіпедія).

– Е-Learning – навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа (ЮНЕСКО).

– дистанційна освіта – це можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь який зручний час (МОН України). 

Особливий акцент зроблено на міжнародний досвід діяльності тьютора в електронному навчанні. Відзначено, що тьюторство є оксфордсько-кембриджським феноменом, який утвердився у двох славетних університетах ще середньовічної Англії.

Наголошено, що сьогодні є об’єктивна потреба переходу до індивідуально орієнтованого навчання як складника модульної системи, тому тьюторська діяльність знову актуалізується, набуваючи принципово нових рис, що зумовлені передусім прогресуючим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій.

Електронне навчання стає все більш затребуване, бо дозволяє отримати освіту усім бажаючим без істотних затрат часу та грошей. На даний час у світі накопичений великий досвід реалізації систем електронного навчання.

Аналіз досвіду зарубіжних університетів показує, що тьютор – особа, яка полегшує процес навчання, роль якої – бути знаючим партнером своїх слухачів. Тьютор – це викладач-консультант, який контролює навчальний процес у електронній формі й виконує одночасно функції викладача, консультанта й організатора (менеджера) навчального процесу.

Основну послідовність дій тьютора поділяють на дві стадії – стадію організації і стадію забезпечення процесу навчання.

Звернуто увагу на впровадження Комунікаційної стратегії МОН України на 2017–2020 роки (рішення колегії МОН від 26.05.2017 № 4/1-15), яка створена у рамках проекту з підтримки реформ у сфері освіти.

Наголошено, що у діяльності викладачів кафедр як тьюторів у процесі проведення електронного навчання важливо виконувати такі функції:

1) забезпечувати реалізацію навчальних заходів, запланованих у межах відповідного дистанційного курсу;

2) організовувати проведення активних форм навчання, що базуються на постійній взаємодії учасників навчального процесу і направлені на засвоєння слухачами знань та оволодіння ними вміннями і практичними навичками;

3) забезпечувати своєчасну та якісну методичну допомогу слухачам;

4) підтримувати зі слухачами телефонний, поштовий та інші види зв’язку, а також зустрічатися в консультаційних пунктах або навчальних центрах;

5) формувати мотиви, що спонукають слухачів до навчання;

6) сприяти появі індивідуальних цілей і завдань у вивченні дистанційного курсу або програми навчання;

7) передавати знання і досвід організації самостійного навчання;

8) організовувати взаємодію між слухачами;

9) створювати і використовувати інструментарій інтерактивних та індивідуальних методів і форм навчання;

1о) здійснювати контроль за індивідуальними і груповими результатами процесу навчання;

11) сприяти удосконаленню діяльності слухачів і т. ін.

Викладачі кафедр філософії і економіки освіти, методики змісту освіти, педагогічної майстерності та менеджменту освіти ПОІППО обмінялися досвідом своєї діяльності як тьюторів у процесі проведення електронного навчання.

У ході обговорення брали активну участь Клепко С.Ф., проректор з наукової роботи; Буйдіна О.О., завідувач кафедри методики змісту освіти; Королюк С.В., завідувач кафедри менеджменту освіти; Білик Н.І., професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти; Халецька Л.Л., методист предметів художньо-естетичного циклу відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін; Поправка В.М., Пасічниченко Д.В. – методисти відділу організації підвищення кваліфікації та ін.

Підводячи підсумки наукового семінару, учасники визнали тему наукового семінару важливою,  а дискусія учасників семінару підтвердила необхідність удосконалення діяльності викладачів ПОІППО як тьюторів електронного навчання. Учасники семінару дійшли висновків, що викладачам кафедр ПОІППО у цій сфері діяльності необхідно: створити електронну версію бальної системи оцінювання результатів підвищення кваліфікації на основі стандартизованих тестів; застосовувати практичні відеопосібники під час проведення теоретичних курсів; розробити додаткові курси для компенсації відсутніх знань у слухачів у формі електронного навчання тощо.

 

 

Додаткова інформація

  • Автор (-и): Нетудихатка Н.В.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.