Система Orphus

В Полтавському ОІППО на засіданні вченої ради 27 лютого 2019 року представлено аналіз наукової діяльності за минулий рік

Відповідно до плану роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського на 2019 рік 27 лютого відбулося засідання вченої ради, на якому розглядалися такі питання:

 

1. Наукова робота в ПОІППО: підсумки за 2018 рік і завдання на 2019 рік.

2. Про схвалення до використання програми тренінгу для вчителів музичного та образотворчого мистецтва, які викладатимуть інтегрований курс «Мистецтво» за принципами Нової української школи в початкових класах закладів загальної середньої освіти.

3. Про рекомендацію для поширення електронного видання «Розробка та реалізація корекційно-розвиткових програм в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби закладів освіти Полтавської області: методичні рекомендації».

4. Про схвалення і рекомендацію до розміщення на сайті ПОІППО електронного видання «Навчально-методичний комплекс кафедри методики змісту освіти: методичний посібник».

Розкриваючи перше питання, Сергій Федорович Клепко, доктор філософських наук, доцент, проректор з наукової роботиПОІППО презентував звіт про наукову роботу Полтавського ОІППО у 2018 році. Були представлені: самооцінка кафедр ПОІППО стосовно найвищих досягнень з наукової роботи, кращі публікації кафедр у 2018 році, бібліометричний профіль вченого, класифікація типів відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності професорсько-викладацького складу. Члени вченої ради жваво дискутували про критерії діяльності науково-педагогічних працівників кафедр інституту. В обговоренні питання взяли активну участь Зелюк В. В., к.п.н., доцент, ректор ПОІППО, голова вченої ради, Ільченко В. Р., д.п.н., професор, дійсний член НАПН України, завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти Ін-ту педагогіки НАПН України, професор кафедри методики змісту освіти, заступник голови вченої ради, Устименко Т. А., к.психол.н., доцент, професор кафедри менеджменту освіти ПОІППО.

Вченою радою прийняті наступні рішення:

- щодо першого питання:

Звіт проректора з наукової роботи, д. ф. н. С. Ф. Клепка «Наукова робота в ПОІППО: підсумки за 2018 рік і завдання на 2019 рік» взято до відома та визначено конкретні кроки щодо підвищення ефективності наукової діяльності в 2019 році.

- щодо другого питання:

Схвалити програму тренінгу для вчителів музичного та образотворчого мистецтва, які викладатимуть інтегрований курс «Мистецтво» за принципами Нової української школи в початкових класах закладів загальної середньої освіти (автор-укладач Л. Л. Халецька) та рекомендувати її до використання в освітньому процесі ПОІППО ім. М.В. Остроградського.

- щодо третього питання:

Рекомендувати для поширення електронне видання «Розробка та реалізація корекційно-розвиткових програм в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби закладів освіти Полтавської області: методичні рекомендації / упор. – О. М. Самойлюк. – Електронне видання. – Полтава : ПОІППО, 2019. – 20 с. – Доступ : poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo».

- щодо четвертого питання:

Схвалити з доопрацюванням і рекомендувати до розміщення на сайті ПОІППО укладене викладачами кафедри методики змісту освіти електронне видання «Навчально-методичний комплекс кафедри методики змісту освіти : метод. пос. / [авт.-укл. О. Буйдіна (відп. за випуск), З. Канівець, Л. Халецька та ін.] Електронне видання. – Полтава : ПОІППО, 2019. – 98 с. – Доступ : poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo».

 

 

Додаткова інформація

  • Автор (-и): Діденко С.Г.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.