Система Orphus

Впровадження освітньої робототехніки в освітніх закладах Полтавщини та видавнича діяльність інституту – тематика засідання вченої ради, яке відбулося 26 вересня 2018

Відповідно до плану роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського на 2018 рік 26 вересня 2018 р. відбулося засідання вченої ради ПОІППО.

 

Розпочали засідання з нагородження грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Ільченко Віри Романівни, академіка Національної академії педагогічних наук, професора, завідуючу відділом інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, професора кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, за вагомий внесок у науково-дослідницьку і методичну діяльність у системі освіти Полтавської області та з нагоди відзначення Днів науки, Європи в Україні, 100-річчя Національної академії наук України, 115-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського. Слова Віри Романівни: «Ця грамота дуже важлива для мене і нашого інституту, який більше, ніж на чверть століття випередив Римський Клуб у пропаганді, розробленні і впровадженні в практику шкіл України і країн СНД ідеї цілісного світорозуміння, життєствердного національного образу світу учнів. У стінах інституту відбулося 24 міжнародні і всеукраїнські конференції, присвячені розкриттю необхідності для дітей і безпеки людства цілісності змісту освіти. Більше в книзі «Грамматика любви» (усі охочі можуть безкоштовно скачати електронний варіант книги «Грамматика любви» у ФБ-групі «Педагогический ликбез» за посиланням: https://www.facebook.com/groups/778488685585903/files/)».

Методист відділу природничо-математичних дисциплін та технологій С.П. Шостя висвітлила перше питання «Про результати проведення І та ІІ етапів дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Методична система впровадження освітньої робототехніки в дошкільному та загальноосвітньому навчальних закладах», в якому зазначила, що реалізація даної дослідно-експериментальної діяльності в освітніх закладах м. Горішні Плавні Полтавської області є досить актуальною в контексті впровадження STEM-освіти у ЗЗСО. Світлана Петрівна ознайомила присутніх із метою, завданнями, науково-педагогічними принципами, етапами та першими досягненнями дослідно-експериментальної роботи.

Вченою радою стосовно даного питання прийняті наступні рішення:

1. Доповідь методиста відділу природничо-математичних дисциплін та технологій Шості С.П. «Про результати проведення І та ІІ етапів дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Методична система впровадження освітньої робототехніки в дошкільному та загальноосвітньому навчальних закладах» взяти до відома.

2. Забезпечити науково-методичний супровід виконання пунктів формувального і рефлексивно-узагальнювального етапу дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Методична система впровадження освітньої робототехніки в дошкільному та загальноосвітньому навчальних закладах».

2018-2020 роки, Шостя С.П.

3. Підготувати матеріали кращих практик із впровадження освітньої робототехніки в закладах, де здійснюється дослідно-експериментальна робота, з метою надання методичної допомоги закладам загальної середньої освіти області, які впроваджують робототехніку в освітній процес.

До 1 травня 2019 року, Шостя С.П.

4. Систематично висвітлювати зміст заходів щодо реалізації освітньої робототехніки в дошкільному та загальноосвітньому навчальних закладах в засобах масової інформації, зокрема на сайті інституту.

Постійно, Шостя С.П.

5. Організовувати заходи обласного рівня та брати участь у всеукраїнських заходах з робототехніки.

Постійно, Кучеренко О.В., Чемшит В.Г., Шостя С.П., Яловець Є.О.

Друге планове питання – «Про виконання працівниками редакційно-видавничого відділу основних завдань положення про підрозділ у 2016-2018 роках» - виголосив методист редакційно-видавничого відділу І.О. Кіптілий. Ігор Олексійович відзначив, що за останні три роки працівниками відділу здійснена наступна робота: додрукарська підготовка макетів (поліграфічний дизайн, верстка, художнє редагування, коректура та літературне редагування) видань та матеріалів ПОІППО; видано 30 найменувань науково-методичної літератури обсягом 187 умовних друкованих аркушів і загальним тиражем 5120 примірників, в тому числі 8 номерів науково-методичного журналу «Постметодика» загальним тиражем 2400 примірників; презентували ПОІППО на 28 освітянських заходах (засіданнях, семінарах, конференціях, виставках тощо); видали 27 номерів інформаційного вісника «ПОІППО-Новини»; створено 112 повідомлень про діяльність ПОІППО у засобах масової інформації; підготовлено та виставлено на сайті ПОІППО 13 електронних книг загальним обсягом близько 124 ум.др.арк., 129 номерів науково-методичного журналу «Постметодика»; розміщено на сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського електронні версії науково-методичного журналу «Постметодика» за 2010-2017 роки; створено архів номерів журналу «ПМ» за 1993-2017 роки на сайті ISSUU; розіслано контрольні примірники друкованої продукції інституту бібліотекам України. Але разом з тим доповідач озвучив певні проблеми і недоліки у роботі РВВ.

Виходячи із вищезазначеного, вчена рада ухвалила:

1. Доповідь методиста редакційно-видавничого відділу І.О. Кіптілого про виконання працівниками РВВ основних завдань положення про підрозділ у 2016-2018 роках взяти до відома.

2. Сприяти виконанню плану видавничої діяльності інституту у 2018 році, здійснюючи додрукарську підготовку та макетування науково-методичної літератури закладу.

До кінця 2018 р., працівники РВВ

3. На виконання плану роботи ПОІППО – плану видавничої діяльності інституту у 2018 році – терміново подати матеріали у РВВ для додрукарської підготовки та макетування.

До 12.10.2018 р., відповідальні працівники ПОІППО

за свої заплановані видання

4. Підготувати інформаційний лист щодо підготовки статей освітянами Полтавщини у журнал «Постметодика» та надіслати органам управління освітою райдержадміністрацій та міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад.

До 20.11.2018 р., Кіптілий І.О.

5. Активніше брати участь у підготовці статей до журналу «Постметодика».

Постійно, працівники ПОІППО

6. Виготовити банери ПОІППО та «Постметодики», буклет «Постметодика – 25».

До кінця 2018 р., працівники РВВ

7. Надсилати на адресу Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського електронні версії науково-методичного журналу «Постметодика».

Постійно, працівники РВВ

8. Бухгалтерії ПОІППО забезпечувати фінансування виготовлення рекламних банерів ПОІППО та журналу «Постметодика», буклету «Постметодика – 25», розсилки контрольних примірників видань друкованої продукції інституту.

Постійно, Артемова С.П.

Вченою радою також було ухвалено:

- розроблену програму курсу за вибором «Пізнаємо природу. 6 клас» (автор-укладач В. М. Вітценко) та рекомендовано її до апробації в освітньому процесі Шишацької спеціалізованої школи ім. В. І. Вернадського в рамках дослідно-експериментальної роботи;

- рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Любити і допомагати: путівник для батьків дітей із інтелектуальними порушеннями» / упорядник І.О.Калініченко – 134 с.

 

 

2

Зліва направо: Ільченко  В.Р., академік Національної академії педагогічних наук, професор, завідуюча відділом інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри методики змісту освіти ПОІППО ім. М.В. Остроградського, Зелюк В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, ректор ПОІППО ім. М.В. Остроградського, голова вченої ради

 

image3

Шостя С.П., методист відділу природничо-математичних дисциплін та технологій

 

image4

Кіптілий І.О., методист редакційно-видавничого відділу

 

 

 

 

Додаткова інформація

  • Автор (-и): Діденко С.Г.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.