Система Orphus

Науковці ПОІППО систематизують дослідження освітніх практик

24.02.2018 року відбулося засідання наукового семінару інституту з питання «Модель взаємозв’язку досліджень та освітніх практик: проблеми укладання колективної монографії”, яке провів керівник семінару проректор ПОІППО з наукової роботи С.Ф.Клепко.

 

Учасники семінару мали на меті обговорити та сформулювати спільний концепт колективної монографії з проблеми. З темою “Моделювання як алгоритм наукового дослідження” на семінарі виступила проф. кафедри менеджменту освіти Т.А.Устименко. Нею було зазначено, що запланована монографія «Модель взаємозв’язку досліджень та освітніх практик» є  колективною науковою розвідкою з питання, яке заявлено в темі та, віджповідно, має будуватися на узгодженому форматі подання матеріалів. Тому, кожна окрема авторська стаття повинна розкривати процес моделювання взаємозв’язку досліджень та освітніх практик і осмислення його результатів.

Аналізуючи попередньо надані до монографії статті, Т.А. Устименко вказує, що всі вони містять такі евристики, але в текстах не завжди чітко  описано моделі, на основі яких розроблялися питання про структуру, функції чи феномени реальності, яка досліджується автором.

Серед наданих матеріалів є також стаття Я.Сухенко, в якій ретельно і детально зроблено роботу з обґрунтування авторської моделі зв’язку теорії та практики, що, можливо, спрощує іншим авторам завдання: можна відштовхнутися від цієї моделі. Однак, кожен автор може запропонувати власний конструкт і поле для його дискусії/застосування/розвитку.

Підсумовуючи, Т.А.Устименко зазначила, що моделювання складних систем є одним з найважливіших напрямів процесу пізнання діяльності й відносин у системі, і тому виступає як найважливіша функція управління та модернізації цих систем. Моделювання забезпечує цілісність підходу до вивчення предмета або явища, що, у свою чергу, дає можливість вибудувати систему цілісного управлінського впливу. Для системи освіти, яку  представляє ПОІППО, грамотна, науково обґрунтована відповідь на питання про взаємозв’язок досліджень і освітніх практик має велике значення.

Обговоррюючи проблему, учасники семінару вказували на значну роботу, в т.ч. і понятійну, яку треба проробити, бо власне, терміни «освітня практика», «дослідження» і навіть «взаємозв’язок» на певному етапі можуть здаватися не надто зручними, однак, ґрунтовна понятійна робота складає основну частину наукового пошуку в гуманітарних науках.

Додаткова інформація

  • Автор (-и): Устименко Т.А.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.