Система Orphus

Засідання вченої ради 21 лютого 2018 року в Полтавському ОІППО виявилося інтерактивним

Відповідно до плану роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського на 2018 рік 21 лютого відбулося засідання вченої ради, на якому розглядалися такі питання:

 

1. Наукова робота в ПОІППО: підсумки за 2017 рік і завдання на 2018 рік.

2. Про пілотний проект з підготовки матеріалів для україномовного розділу відкритої багатомовної мережевої енциклопедії «Вікіпедія» в 2017-2018 рр. (відповідно до наказу ПОІППО від 06.04.2017 № 01-22/99 ОД).

Виступ Сергія Федоровича Клепка, доктора філософських наук, доцента, проректора з наукової роботиПОІППО щодо першого питання виявився не тільки науковим, а й «приправленим» професійним гумором. Озвучена інформація про рейтинги та публікаційну діяльність працівників інституту спонукала до різноманіття думок та ідей. В обговоренні питання взяли активну участь Білик Н.І., д.п.н., доцент, професор кафедри педагогічної майстерності, Зелюк В.В., к.п.н., доцент, ректор ПОІППО, голова вченої ради, Золотухіна В.М., завідувачка центру координації діяльності методичних служб, Маслова В.А., старший викладач кафедри педагогічної майстерності, методист центру педагогічних інновацій та інформації, Устименко Т.А., к.психол.н., доцент, в.о.професора кафедри менеджменту освіти, Халецька Л.Л., методист відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін.

Доповідач другого питання Надія Миколаївна Токаренко, методист кафедри педагогічної майстерності, зацікавила слухачів новими фактами про громадську організацію «Вікімедія Україна», зокрема ознайомила з проектами фонду «Вікімедія», класифікацією статей та видами авторських ліцензій відкритої багатомовної мережевої енциклопедії «Вікіпедія».

Вченою радою прийняті наступні рішення:

(щодо першого питання)

1. Доповідь проректора з наукової роботи, д. ф. н. Клепка С.Ф. «Наукова робота в ПОІППО: підсумки за 2017 рік і завдання на 2018 рік» взяти до відома. Затвердити: Науковий звіт Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського за 2017 рік, зокрема, анотовані звіти (проміжні та завершені) за науково-дослідними роботами у 2017 році, що виконувались згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт ПОІППО, з результатами експертизи; технічні завдання за науково-дослідними роботами у 2018 році, що виконуватимуться працівниками ПОІППО відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт ПОІППО.

2. Кафедрам провести засідання, на яких обговорити перспективи розвитку в діяльності їх працівників стратегії дослідницького навчання на курсах підвищення кваліфікації як однієї з найбільш ефективних моделей взаємозв’язку наукових досліджень і освітніх практик; розбудови лідерської системи післядипломної освіти як корпоративного університету через розвиток дослідницького методу навчання та взаємозв'язок досліджень і практик.

до 01.05.2018 р.

Зав. кафедрами

3. Кафедрам, відділам і центрам інституту вважати пріоритетним завданням спрямування наукової роботи на розвиток «Білої книги освіти Полтавщини», яка повинна відображати загальні стратегії та пріоритети розвитку освіти Полтавської області; дослідження теми «Місце України у світі», розроблення української моделі «Школи, що керує знаннями» на основі синтезу впроваджуваних в області моделей шкіл майбутнього; обґрунтування сучасних механізмів розвитку та саморозвитку педагогічної майстерності педагогічних працівників системи загальної середньої освіти в умовах становлення Нової української школи.

до 01.06.2018 р.

Зав. кафедрами, Гавриш Р.Л., Резніченко З.В.

4. Центру педагогічних інновацій і інформаціїсистематизувати управління інноваціями і науковою роботою в інституті; видати книжки «Упровадження інноваційних освітніх технологій освітянами Полтавської області», «Учителю, який прагне експериментально та інноваційно працювати», «Розроблення та впровадження МЕГАПЛАНУ освітніх та управлінських інновацій у системі освіти Полтавщини».

2018-2019 рр.

Діденко С.Г., Кіптілий І.О.

5. З метою забезпечення ефективного зростання професіоналізму особистості педагога внести план проекту розвитку регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2018–2020 роки, передбачивши розробку концепцій нових курсів у системі ППО для підготовки лідерів-учителів, які мають бажання та здатні впроваджувати інноваційні освітні та управлінські технології у практики української школи; побудову системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідно до європейських стандартів – розробити і впровадити Положення про систему внутрішнього забезпечення якості післядипломної педагогічної освіти в ПОІППО; врахувавши дослідно-експериментальну діяльність «Психологічний супровід індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника у післядипломній освіті»

Квітень 2018, Білик Н.І., ініціативна група,

центр практичної психології і соціальної роботи ПОІППО

6. Кафедрам продовжити роботу з ініціювання проведення всеукраїнських і регіональних експериментів, подати відповідні заявки та проекти.

Постійно

Зав. кафедрами

7. Працівникам кафедр з метою виконання загальної теми інституту подати завершені розділи в колективну монографію «Моделі взаємозв’язку наукових досліджень і освітніх практик в умовах трансформації українського суспільства».

до 01.05.2018 р.

Зав. кафедрами, Устименко Т.А.

8. Внести на затвердження ректору Перспективний план ПОІППО з підготовки кандидатів і докторів наук на 2018– 2023 рр.

до 01.04.2018 р.

Зав. кафедрами, Клепко С.Ф.

9. Внести пропозиції з модернізації анкети визначення рейтингу науково-педагогічного працівника, враховуючи особливі види діяльності кафедр і розробивши систему стимулювання співробітників інституту до наукової діяльності.

до 01.04.2018 р.

КМО, Королюк С. В.,ініціативна група

10. Викладачам кафедр, які за останні шість років здійснили вкрай мало фахових публікацій (к.п.н. Ільченко Олексій Георгійович – 0; к.психол.н. Устименко Тетяна Анатоліївна – 1, к.ф.н. Бондар Тетяна Олексіївна – 2) та які не мали протягом трьох останніх років жодної статті у фахових виданнях (кандидати педаг. наук Королюк Світлана Вікторівна, Щербань Микола Петрович, Водолазська Тетяна Володимирівна), прозвітуватися на вченій раді ПОІППО у вересні 2018 року про роботу з написання фахових публікацій.

Вересень 2018,

Клепко С.Ф.

11. Внести пропозиції ректору ПОІППО щодо проведення традиційного Дня науки у ПОІППО у травні 2018 р. у селищі Шишаки Полтавської області.

Березень 2018,

Бондар Т.О., Кучеренко О.В.

12. Підготуватиелектронне видання "Рекомендації за результатами проведення науково-практичних масових заходів кафедр ПОІППО у 2017 році".

до 01.04.2018 р.

Зав. кафедрами, Кіптілий І.О.

13. Підготувати та виставити макети Наукових звітів Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського за 2014-2017 рр. на сайті інституту.

до 01.05.2018 р.

Симоненко Л.І.

(щодо другого питання)

1. Доповідь методиста кафедри педагогічної майстерності Токаренко Н.М. «Про пілотний проект щодо включення до освітнього процесу ПОІППО ім. М.В. Остроградського підготовки матеріалів для україномовного розділу відкритої багатомовної мережевої енциклопедії «Вікіпедія» в 2017-2018рр. (відповідно до наказу ПОІППО від 06.04.2017 №01-22/99 ОД)» взяти до відома.

2. Поширювати інформацію про можливості використання україномовного розділу відкритої багатомовної мережевої енциклопедії «Вікіпедія» та освітніх проектів ГО «Вікімедія Україна» у освітньому процесі закладів Полтавської області.

2018 рік,

Єщенко М. М., Коваленко О. П., Міщенко І. О.,

Шкоденко Л. А., Чирка В. В., Шостя С. П.

3. Проводити консультації для викладачів кафедр та методистів ПОІППО ім. М. В. Остроградського щодо створення матеріалів та розміщення їх в україномовному розділі відкритої багатомовної мережевої енциклопедії «Вікіпедія».

2018 року,

Токаренко Н. М.

4. Узагальнювати результати виконання Проекту, щоквартально звітувати у Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

До 10.04.18, 10.07.18., 10.10.18

Токаренко Н.М.

 

 

Додаткова інформація

  • Автор (-и): Діденко С.Г.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.