Система Orphus

У Полтавському ОІППО відбулося засідання ректорату

4 грудня 2017 року в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського відбулося засідання ректорату, на якому було розглянуто питання: «Про виконання Програми реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Полтавської області на 2015-2020 роки» (Доповідач:  Сич О.В., методист відділу національно-патріотичного виховання), «Про реалізацію освітнього компоненту проекту «Профілактика неінфекційних захворювань в ЗНЗ Полтавської області» (Доповідач: Козак І.О., методист відділу природничо-математичних дисциплін та технологій), «Про  роботу відділу роботи з персоналом з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» (Доповідач: Верховська С.О. , методист відділу роботи з персоналом).

 

Сич Олег Васильович у своїй доповідізазначив основні завдання програми та доповів про реалізацію заходів щодо виконання Програми Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Полтавської області на 2015-2020 роки.

Козак Ірина Олексіївна повідомила про стан реалізації освітнього компоненту «Профілактика неінфекційних захворювань серед учнівської молоді» в рамках Проекту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва, метою якого є розробка та впровадження всеохоплюючої та ефективної програми зміцнення здоров’я у загальноосвітніх навчальних закладах, що спричинено високим рівнем неінфекційних захворювань серед дітей та молоді. Вона зазначила, що у початковій фазі проекту проведена робота щодо аналізу готовності середньостатистичного навчального закладу до  створення та підтримки здров’язберігаючого середовища та забезпечення необхідного рівня захисту життя і здоров’я учнів, здійснюється навчання на онлайн курсах педагогів навчальних закладів, які викладають предмет «Основи здоров’я» у 1-9-х класах в рамках чинних стандартів для початкової, основної та старшої школи з метою оволодіння концептуальними та методичними основами формування у дітей і підлітків здоров’язбережної і соціальної компетентностей. Станом на 1 грудня 2017 року 282 учителя основ здоров’я закладів загальної середньої освіти отримали сертифікати про проходження курсу.

Верховська Світлана Олександрівна у своєму виступі доповіла про виконання основних завдань з питань охорони праці (безпеки життєдіяльністі)  в ПОІППО протягом 2016-2017 років та визначила основні напрямки удосконалення системи управління охороною праці (безпеки життєдіяльністі), а саме: створення безпечних і здорових умов праці, зниження стомлюваності працюючих протягом робочого часу, його раціонального використання, безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини і, як наслідок, зниження виробничого травматизму та професійних захворювань.

 

 

Додаткова інформація

  • Автор (-и): Чупрікова Л.А.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.