Система Orphus

Відбулося планове засідання вченої ради Полтавського ОІППО

Відповідно до Плану роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 27 вересня 2017 року відбулося засідання вченої ради ПОІППО.

 

На порядку денному розглядалися питання:

1. Про експертизу електронних версій проектів підручників для загальноосвітніх навчальних закладів у рамках всеукраїнського конкурсного відбору (доповідачБуйдіна Олена Олександрівна, к.п.н., завідувачка кафедри методики і змісту освіти).

2. Про експериментальну роботу в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області (доповідачМаксименко Лариса Миколаївна, методист центру педагогічних інновацій і інформації).

3. Про організаційно-методичну діяльність інституту з питання забезпечення навчальною літературою освітніх установ Полтавської області (доповідачАтахаджаєва Наталія Василівна, методист центру координації діяльності методичних служб).

Позапланові питання:

4. Про зарахування роботи в обласній СДГ учителя технологій, трудового навчання, креслення Лисенко Л.П. як проходження курсів підвищення кваліфікації та видачу свідоцтва (підготовлене Чемшит Валентиною Григорівною, методистом відділу природничо-математичних дисциплін та технологій).

5. Про затвердження змін до Порядку організації курсів підвищення кваліфікації за дистанційною та очно-дистанційною формами навчання в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (виступ Поправки Вікторії Миколаївни, методиста відділу організації підвищення кваліфікації).

В обговоренні питань взяли участь Клепко С.Ф., д.філос.н., доцент, проректор з наукової роботи ПОІППО,  завідувач кафедри філософії та економіки освіти; Ільченко В.Р., д.п.н., професор, дійсний член НАПН України, зав. лабораторії інтеграції змісту освіти Ін-ту педагогіки НАПН України; Білик Н.І., д.п.н., доцент, професор кафедри педагогічної майстерності ПОІППО; Водолазська Т.В., к.п.н., старший викладач кафедри менеджменту освіти; Корягіна Н.В., к.п.н., перший проректор ПОІППО; Бур'ян В.І., методист відділу природничо-математичних дисциплін та технологій; Золотухіна В.М., завідувачка центру координації діяльності методичних служб; Халецька Л.Л., методист відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін; Кравченко Т.О., завідувачка центру зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти; Резніченко З.В., к.п.н., доцент, доцент кафедри педагогічної майстерності.

Вченою радою прийняті рішення:

(щодо першого питання)

  1. Роботу працівників кафедри методики змісту освіти щодо організації і проведення експертизи електронних версій проектів підручників для ЗНЗ області у рамках всеукраїнського конкурсного відбору взяти до уваги.
  2. Удосконалити в області систему проведення навчальних занять для спеціалістів, які увійшли до загального списку експертів проектів підручників, і окремо для потенційних експертів.
  3. Інформувати педагогів області про особливості конкурсного відбору проектів підручників для загальноосвітніх навчальних закладів на сторінці кафедри методики змісту освіти та в розділі «Актуально» на головній сторінці сайту ПОІППО.
  4. Провести обласний круглий стіл «Ресурсний потенціал сучасного шкільного підручника»з метою дослідження різних аспектів системи сучасного підручникотворення, обговорення проблем і перспектив, планування подальшої роботи.
  5. Розширити зміст, урізноманітнити форми навчальних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації з проблеми навчального книговидання, зважаючи на сучасні методологічні підходи і методи навчання шкільних предметів.
  6. Контроль за виконання даного рішення покласти на проректора з наукової роботи Клепка С. Ф.

Кафедра методики змісту освіти, листопад 2017 р.

Кафедра методики змісту освіти, постійно

Кафедра методики змісту освіти, листопад 2017 р.

Кафедра методики змісту освіти, грудень 2017.

(щодо другого питання)

1. Ознайомлювати педагогічних працівників області з результатами дослідно-експериментальної роботи на курсах підвищення кваліфікації, під час обласних заходів, тощо.

Наукові керівники та координатори дослідно-

експериментальної роботи в Полтавській області, постійно.

2. Розширити зміст, урізноманітнити форми підготовки педагогічних працівників навчальних закладів, які долучилися до експериментальної роботи у 2017-2018 н.р., до реалізації програм педагогічних експериментів.

Наукові керівники та координатори дослідно-

експериментальної роботи в Полтавській області, 2017-2018 н.р.

3. Залучати педагогічних працівників опорних шкіл області до проектної та дослідно-експериментальної діяльності.

Наукові працівники кафедр ПОІППО, постійно.

(щодо третього питання)

1. Взяти до відома доповідь методиста центру координації діяльності методичних служб ПОІППО Атахаджаєвої Н.В. “Про організаційно-методичну діяльність інституту з питання забезпечення навчальною літературою освітніх установ Полтавської області”.

2. Відзначити багатолітній позитивний досвід у створенні, запровадженні та розповсюдженні інноваційних форм і методів роботи з фондами навчальної літератури та у справі забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Продовжити інформаційно-методичне забезпечення діяльності органів управління освітою та загальноосвітніх навчальних закладів області у справі забезпечення навчальною літературою шляхом створення нових електронних посібників та систематичного оновлення діючих.

                                                      Постійно, Атахаджаєва Н.В.

4. У зв’язку з призупиненням дії ЄСЦЕОП та прив’язаного до неї сайту «Шкільний підручник» створити сторінку «Робота щодо забезпечення навчальною літературою» на сайті інституту.

Атахаджаєва Н.В., Козлов О.Є.,

до 1 грудня 2017 р.

5. Підготувати проект наказу Департаменту освіти і науки щодо механізму забезпечення підручниками учнів інклюзивної форми навчання, що потребують спеціальну навчальну літературу.

Атахаджаєва Н.В., Калініченко І.О.,

до 16 жовтня 2017 р.

(щодо четвертого питання):

Зарахувати роботу вчителя технологій, трудового навчання, креслення Кибинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Миргородської районної ради Лисенко Лариси Петрівни в обласній спеціальній дослідницькій групі «Проектування як метод пізнання в освітній галузі «Технології» з 01.01.2015 року по 25.09.2017 року як проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів технологій, трудового навчання, креслення та видати їй свідоцтво.

(щодо п'ятого питання):

Ухвалити зміни до Порядку організації курсів підвищення кваліфікації за дистанційною та очно-дистанційною формами навчання в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського.

 

b

Доповідач Буйдіна Олена Олександрівна,
к.п.н., завідувачка кафедри методики і змісту освіти

 

 

maks

ДоповідачМаксименко Лариса Миколаївна,
методист центру педагогічних інновацій і інформації

 

ata

Доповідач Атахаджаєва Наталія Василівна,
методист центру координації діяльності методичних служб

Додаткова інформація

  • Автор (-и): С.Г.Діденко

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.