Система Orphus

У Полтавському ОІППО відбулося планове засідання вченої ради

21 червня 2017 року відповідно до Плану роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського відбулося засідання вченої ради ПОІППО.

 

На порядку денному розглядалися питання:

1. Про роботу спеціальної навчально-педагогічної бібліотеки з інформаційно-методичного забезпечення діяльності ПОІППО (доповідач Курєнкова Тетяна Євгенівна, завідувачка спеціальної навчально-педагогічної бібліотеки ПОІППО).

2. Про рекомендацію до друку збірника матеріалів всеукраїнського науково-практичного семінару «Моделі впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області» (матеріали дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського та регіонального рівнів за загальною темою «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів») (виступ Муліки Катерини Миколаївни, завідувачки центру практичної психології і соціальної роботи).

Завідувачка спеціальної навчально-педагогічної бібліотеки ПОІППО Курєнкова Т.Є. зазначила, що за останні п`ять років (2012–Iпівріччя 2017) бібліотекою інституту проводилась робота з інформаційно-методичного забезпечення діяльності ПОІППО шляхом упровадження різних форм бібліотечної роботи: складання 21 рекомендаційного списку літератури, 8 бібліографічних тематичних покажчиків, організації 64 книжкових виставок та поличок до ювілейних та пам`ятних дат, проведення 12 бібліографічних оглядів, 6 Днів інформації до початку нового навчального року. Бібліотекою наповнюється електронний каталог за допомогою автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи «Ірбіс», у якій зроблено більше 4 тисяч записів розділів книжкового фонду «Філософія», «Педагогіка», «Психологія», підфондів «Публікації працівників інституту», «Краєзнавство», «Нові книжкові надходження до бібліотеки». Вже сьогодні впровадження АІБС «Ірбіс» надає можливість користувачам набувати сучасних навичок пошуку, збирання й використання інформації.

Працівникам інституту надані індивідуальні консультації щодо таблиць ББК та УДК (22 запити за 2016 р. та Iпівріччя 2017 р.) та бібліографічного оформлення індивідуальних публікацій за календарний рік у монографіях, навчально-методичних та науково-методичних посібниках, матеріалах конференцій, електронних виданнях, газетно-журнальних публікаціях. Публікації ПОІППО увійшли до «Бібліографічних покажчиків публікацій працівників ПОІППО» за 2011-2016 рр. та «Генеральний бібліографічний покажчик публікацій працівників ПОІППО за 1940-2015 рр.», присвячений 75-річчю становлення і розвитку післядипломної освіти в Україні. Сумарно покажчики вміщують близько 4 тисяч відомих бібліотеці публікацій.

Але залишаються невирішеними питання: виставлення записів електронного каталогу на сайт інституту, бо відсутній веб-модуль автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи «Ірбіс», зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки (сканер, ксерокс, додатковий комп`ютер для слухачів), яка прискорить модернізацію бібліотечних процесів, упровадження нових напрямів і технологій у роботі; задовільне комплектування та оновлення бібліотечних фондів.

Обговоривши дане питання, вчена рада ухвалила:

1. Взяти до відома доповідь завідувача спеціальної навчально-педагогічної бібліотеки ПОІППО «Про роботу бібліотеки з інформаційно-методичного забезпечення діяльності ПОІППО».

2. Продовжити інформаційно-методичне забезпечення діяльності ПОІППО шляхом створення довідково-пошукового апарату для багатоаспектного розкриття фондів через систему каталогів і картотек, електронних баз даних.

                                                         Постійно, Курєнкова Т.Є.

3. Оптимізувати сторінку «Бібліотека» на сайті інституту.

До 1 вересня 2017 р.,

Курєнкова Т.Є., Козлов О.Є.

4. Активізувати взаємодію між бібліотекою та методичними, науково-педагогічними працівниками інституту щодо спільних дій та заходів в науковій та освітній діяльності шляхом залучення працівників бібліотеки до проведення конференцій, семінарів, тренінгів через організацію тематичних виставок, складання рекомендаційних списків літератури, тематичних покажчиків.

Постійно, Курєнкова Т.Є., працівники кафедр, центрів, відділів

5. Надати допомогу в оформленні індивідуальних тек (папок) публікацій, електронних варіантів і ксерокопій (або оригіналів) цих публікацій, здійснених науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту у календарному році, для укладання каталогу бібліотеки та комплектації її інституційного репозитарію.

Кожного листопада, працівники кафедр, центрів, відділів

6. Враховуючи науково-дослідницьку роботу інституту, вивчити питання щодо введення посади бібліографа у спеціальній навчально-педагогічній бібліотеці ПОІППО.

До кінця 2017 р., Курєнкова Т.Є.

Щодо другого питання порядку денного за пропозицією Муліки К.М. вчена рада ухвалила рекомендувати до друку збірник матеріалів всеукраїнського науково-практичного семінару «Моделі впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області» (матеріали дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського та регіонального рівнів за загальною темою «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів»).

 

 

Додаткова інформація

  • Автор (-и): Діденко С.Г.

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.