Система Orphus

У Полтавському ОІППО відбулося засідання вченої ради

Відповідно до плану роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського на 2017 рік 22 лютого відбулося засідання вченої ради,

на якому були розглянуті такі питання:

1. Наукова робота в ПОІППО: підсумки за 2016 рік і завдання на 2017 рік (доповідач Клепко Сергій Федорович, доктор філософських наук, доцент, проректор з наукової роботиПОІППО).

2. Про підсумки проведення року англійської мови в навчальних закладах Полтавської області (доповідачШарій-Якубовська Єлизавета Іванівна, методист відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін ПОІППО).

3. Про рекомендацію до друку «Бібліографічного покажчика публікацій працівників ПОІППО за 2016 рік» (Курєнкова Тетяна Євгенівна, завідуюча спеціальною навчально-педагогічною бібліотекою ПОІППО).

 

 

В обговоренні питань взяли участь Білик Н.І., Неживий О.І., Курмишева Н.І., Тимошенко Н.П., Барболіна Н.М.

Вченою радою прийняті рішення:

(щодо першого питання)

  1. Інформацію С. Ф. Клепка,проректора з наукової роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, доктора філософських наук, доцента,завідувача кафедри філософії та економіки освіти, з питання «Наукова робота в ПОІППО: підсумки за 2016 рік і завдання на 2017 рік» схвалити. Затвердити «Науковий звіт Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського за 2016 рік».

2. З метою збереження та розширення кадрового потенціалу ПОІППО підготувати листа до МОН України щодо унормування процедури присвоєння вчених звань для науково-педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти.

До 1.09.2017, доц. Канівець З.М.

3. Внести проект наказу ПОІППО з підтримки рішення лабораторії методології та практики професійного розвитку Українського відкритого університету (на громадських засадах) з кафедрами державної служби та менеджменту освіти ЦІППО УМО та педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського щодо створення Координаційного центру розвитку шкіл новаторства України на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського та розробити положення про його діяльність на 2017–2020 рр.

До 1.04.2017, проф. Білик Н.І.

4. Розробити концепцію обласної мережі шкіл лідерської освіти та здійснити її організацію.

До 01.09.2017 р., доц. Литвинюк Л.В.

5. З метою виконання науково-дослідної теми інституту «Теоретичні та методичні засади розвитку та саморозвитку педагогічної майстерності в ПОІППО на 2015–2020 рр.» провести міжнародну науково-практичну конференцію «Регіональні, міжрегіональні та міжнародні дослідницькі проекти розвитку та саморозвитку педагогічної майстерності в ІППО».

Жовтень 2017 р., Буйдіна О.О., Щербань М.П., Максименко Л.М.

6. Розглянути на засіданнях кафедр ПОІППО публікаційну активність викладачів і вжити заходи щодо її підвищення.

До 01.04.2017 р., завідувачі кафедр ПОІППО

(щодо другого питання)

1. Взяти до відома інформацію “Про підсумки проведення Року англійської мови в навчальних закладах Полтавської області”.

2. Здійснити необхідні організаційно-методичні заходи щодо виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки від 15 грудня 2016 року:

2.1. До 01.06.2017 року провести вебінар для методистів з іноземних мов районних, міських, об'єднаних територіальних громад методичних кабінетів «Іншомовна освіта: сучасність і перспективи».

2.2. Спрямувати роботу методичних кабінетів (центрів), методичних об'єднань вчителів англійської мови на впровадження інноваційних практик у навчально-виховний процес: демонстрування фільмів англійською мовою із субтитруванням державною мовою, освітніх теле- та радіопрограм із вивчення англійської мови, проведення виховних заходів англійською мовою.

2. 3. Спрямувати роботу методичних служб області на здійснення заходів щодо пропаганди вивчення англійської та інших іноземних мов педагогами та учнями для удосконалення комунікативних здібностей.

Протягом 2017 року, Шарій-Якубовська Є.І.

3. Активізувати роботу методичних кабінетів (центрів), методичних об'єднань вчителів англійської мови щодо підготовки до запровадження нового формату завдань з розуміння мови на слух (аудіювання) для сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов випускників.

Протягом 2017 року, Шарій-Якубовська Є.І.

4. Провести ІІ етап апробації нового формату завдань для сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов у визначених загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області.

26 квітня 2017 року,

Одарюк О.О.

(щодо третього питання)

1. Рекомендувати до друку Бібліографічний покажчик публікацій працівників ПОІППО за 2016 рік / Полтавський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського ; [уклад. : Т. Є. Курєнкова, Л. А. Александрова ; наук. ред. С. Ф. Клепко]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 36 с.

Додаткова інформація

  • Автор (-и): Діденко С.Г.

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.