Система Orphus

У Полтавському ОІППО відбувся науковий семінар

22.09.2016 в аудиторії 4.6 відбувся Науковий семінар ПОІППО. Тема виступу Щербаня М.П., к.п.н., доцента, доцента КФІЕО:

«Методологія і методика рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників» (тези доповіді розіслано для ознайомлення учасникам семінару)

 

Визначення рейтингу науково-педагогічних працівників у Полтавськомуобласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського запроваджено наказом від 28.02 2012 року «Про впровадження Положення про порядок визначення рейтингу науково-педагогічних працівників». Запровадження системи визначення рейтингу науково-педагогічних працівників спрямовано на підвищення мотивації викладачів до продуктивної праці, створення умов змагальності та здорової конкуренції в колективі.«Положення про порядок визначення рейтингу науково-педагогічних працівників ПОІППО» регламентує порядок організації та проведення рейтингової оцінки науково-педагогічних працівників, визначає поняття рейтингу та методику його розрахунку для оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників ПОІППО.Показники системи визначення рейтингурозроблені та затверджені в процесі сумісного обговорення, ґрунтуються на акредитаційних вимогах до діяльності ПОІППО, показниках для визначення рейтингів ВНЗ післядипломної педагогічної освіти, встановлених МОН України, вимогах Концепції розвитку ПОІППО до 2020 року; показниках визначення рейтингів ВНЗ III-IV р.а.

По закінченні доповіді відбулася дискусія, в якій прийняли участь:

Клепко С.Ф., д.філос. н, доцент, проректор з наукової роботи ПОІППО наголосив, методологія – вчення про методи пізнання, перетворення дійсності.В основу організації рейтингового оцінюванняпрацівників ПОІППО ім. М.В.Остроградського взято матеріали ПНПУ ім В.Г.Короленка. Це надає можливість посилення зацікавленості, підвищення ефективності роботи ПОІППО шляхом порівняння результатіврейтингового оцінювання наших працівників із рейтинговим оцінюванням викладачів спорідненого ВНЗ – Полтавського національного педагогічного університету ім.. В.Г.Короленка.

Неживий О.І., д.філол.н, професор кафедри філософії і економіки освіти – затронув проблему бального оцінювання різнопланових публікацій;

Буйдіна О.О., к.п.н., доцент, завідувачка кафедри методики і змісту освіти висловила думку про низький бал оцінювання конкретної роботи: довідки до виступу керівника ДОН на серпневій нараді (три бали не рівноцінно тритижневій роботі у відпустковий період трьох працівників кафедри – по одному балу кожному).

Висновок з роботи семінару: Визначення рейтингу науково-педагогічних працівників стимулює зростання продуктивності навчальної та наукової роботи, спрямовує на розвиток творчої ініціативи, допомагає об'єктивному аналізу якості, усуненню наявних недоліків їх роботи.

 

 

Додаткова інформація

  • Автор (-и): Щербань М.П.

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.