Система Orphus

Відбувся обласний науково-практичний семінар «Ефективна школа: бюджетні та позабюджетні можливості розвитку»

9 квітня 2015 року кафедрою філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського на базі Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням економіки і права Комсомольської міської ради Полтавської області було проведено обласний науково-практичний семінар «Ефективна школа: бюджетні та позабюджетні можливості розвитку».

 

Тісний зв'язок і взаємозалежність економіки й освіти відображається поняттям «економіка освіти», яким позначають механізм керування та фінансування освітніх організацій. Тема економіки освіти розробляється ПОІППО ще з 2011 року і даний захід став уже четвертим у циклі науково-практичних семінарів «Ефективна школа», спрямованих на підвищення рівня економічної, правової, управлінської компетентності керівників шкіл Полтавщини. . Цей цикл було розпочато кафедрою у 2011 році семінаром «Навчання в школі і економіка освіти», проведеним на базі Шишацької обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей і спрямованим на економічні аспекти розроблення програм та фінансових стратегій розвитку навчальних закладів, моделей та практик фінансування й залучення позабюджетних коштів та визначення індикаторів розвитку шкільної освіти.

15 березня 2012 року спільно із кафедрою правознавства Полтавського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом проведено обласний науково-практичний семінар «Ефективна школа: правові основи трудової діяльності». Мета семінару – підвищення рівня правової компетентності працівників різних ланок освіти Полтавщини щодо регулювання трудової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. Під час заходу обговорювались актуальні для педагогів питання трудового права: укладання, зміна та розірвання трудових договорів із педагогічними працівниками; оподаткування доходів педагогів, зокрема справляння єдиного соціального внеску для працівників шкіл, сплати податку на доходи фізичних осіб; правове регулювання атестації, часу роботи та відпочинку вчителів.

27 лютого 2013 року спільно із кафедрою правознавства Полтавського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом проведено обласний науково-практичний семінар « Ефективна школа: план розвитку чи бізнес – план?».Мета: вироблення моделі сучасної «ефективної школи» на засадах філософії й економіки освіти та теорії бізнес-планування.

9 квітня 2015 року - обласний науково-практичний семінар «Ефективна школа: бюджетні та позабюджетні можливості розвитку». Мета семінару – підвищення рівня управлінської компетентності керівників ЗНЗ області щодо планування розвитку загальноосвітніх навчальних закладів, фінансового забезпечення, вироблення моделі сучасної «ефективної школи» на засадах філософії й економіки освіти. Безумовною складовою ефективної школи як установи, орієнтованої на результат, є планування її розвитку та фінансова забезпеченість діяльності, яка передбачає чітке бачення перспектив фінансово-господарської роботи, вміння формувати бюджет ЗНЗ шляхом залучення бюджетних і позабюджетних можливостей розвитку. Відповідно навики планування розвитку ЗНЗ, знання та правильне застосування фінансового законодавства керівником ЗНЗ є проявом компетентності і запорукою авторитету, засобом запобігання плинності кадрів та виникнення трудових конфліктів у колективі.

Учасники семінару – директори ЗНЗ, у першу чергу новопризначені, та ті, які мають невеликий термін роботи. Їм було запропоновано теоретичний блок питань щодо планування розвитку ЗНЗ та управління шкільним бюджетом, вони ознайомилися з економічним аспектом планування роботи навчального закладу, різними шляхами фінансування закладів шкільної освіти, основними характеристиками бюджетного процесу і прогресивним досвідом пошуку джерел фінансування; Окрім того, учасники отримали можливість почути відповіді на власні запитання з планування, фінансового забезпечення розвитку ЗНЗ, які надсилалися ними на е-mailорганізаторам семінару. Відповіді давализавідувач Центру педагогічний інновацій та інформації ПОІППОСиротенко Григорій Олексійович, та старший викладач кафедри методики змісту освіти ПОІППО Олексенко Олександр Васильович.

По завершенні заходу учасники отримали сертифікати, та CD-R компакт-диски до яких увійшли: тези виступів організаторів заходу із питань, що обговорювалися; матеріали заочної участі досвідчених директорів ЗНЗ області, що мають великий і, головне, успішний досвід вирішення фінансових питань та управління шкільним бюджетом, зокрема співпраці із благодійними фондами; електронна версія збірника матеріалів семінару ПОІППО за 2013 рік «Ефективна школа: план розвитку чи бізнес-план?».

Пропозиції семінару:

 

Районним (міським) методичним кабінетам і науково-методичним центрам:

1.     На засіданні методичного кабінету розглянути та проаналізувати матеріали обласного науково-практичного семінару «Ефективна школа: бюджетні та позабюджетні можливості розвитку»;

2.     Дослідити та узагальнити досвід директорів ЗНЗ по організації роботи з планування розвитку освітніх закладів, проведення фінансово-господарської діяльності використовуючи бюджетні та позабюджетні можливості розвитку. Сприяти поширенню цього досвіду шляхом висвітлення результатів їх діяльності на семінарах, у ЗМІ;

3.     Стимулювати публікаційну діяльність досвідчених директорів ЗНЗ щодо висвітлення їх власного досвіду вирішення проблем планування та фінансування розвитку загальноосвітніх закладів освіти.

Директорам, адміністраціям навчальних закладів області:

      1.    В процесі планування діяльності упроваджувати нові управлінські технології з метою прогнозування розвитку ЗНЗ та формування його фінансового забезпечення;

      2.          Для підвищення ефективності вирішення реальних практичних завдань та фінансування ЗНЗ налагоджувати та підтримувати партнерські стосунки з батьками учнів, громадськими організаціями, підприємствами, бізнес структурами тощо.

Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти  ім. М.В.Остроградського:

1.     Кафедрі філософії і економіки освіти продовжити проведення науково-практичних семінарів циклу «Ефективна школа:..» з проблем  правової, фінансової компетентності освітян області щодо вироблення моделі сучасної «ефективної школи» на засадах філософії й економіки освіти та теорії бізнес-планування.

2.     Кафедрі менеджменту освіти розробити програму та запровадити спецкурс, курси підвищення кваліфікації для категорії новопризначених директорів, директорів з невеликим досвідом роботи саме щодо розвитку їхньої компетентності планування розвитку загальноосвітніх навчальних закладів та фінансового забезпечення.

 

Матеріали семінару

Завантажити виступи учасників семінару

Фотографії семінару

 

Додаткова інформація

  • Автор (-и): М.П.Щербань

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.