Система Orphus

Міжнародний форум педагогічної майстерності «Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі»

7–8 квітня 2015 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського вперше в Україні відбувся Міжнародний форум педагогічної майстерності«Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі».

До участі у форумі зголосилось понад 120 вчених і педагогів-практиків з усіх куточків України а також із Грузії, Італії, Польщі, США.

Відкрили форум та привітали учасників Зелюк Віталій Володимирович, к. п. н., доцент, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Ленський Євгеній Анатолійович, директор Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Ільченко Віра Романівна, д.п. н., професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Учасники науково-тематичної дискусії «Педагогічна майстерність: виклики ХХІ століття» акцентували увагу на тому, що гуманізація та неперервність освіти, як провідні ідеї її розвитку на сучасному етапі, віддзеркалюється на розвитку педагогічної майстерності вчителя.

Зокрема, про майстерність учителя в єдності педагогічної теорії й досвіду йшлося у виступі Хомич Лідії Олексіївни, д. п. н., професора, заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

Клепко Сергій Федорович, д. філ. н, доцент, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО ім. М.В. Остроградського зауважив, що опублікованих в Україні видань з проблеми педагогічної майстерності нараховується 525 одиниць (за підрахунками на 9.03.2013 р.). Проте праць, у яких педагогічна майстерність розглядається як сукупний параметр освітньої системи, як певна загальна характеристика педагогів України, яку можна аналізувати як складноорганізований об’єкт історично й синхронічно, не достатньо й тому подальші наукові розвідки мають здійснюватися у такому руслі.

Шляхи підвищення компетентності соціальних робітників щодо психології літньої людини розкрила у своїй доповіді Коваленко Олена Григорівна, к. псих. н., доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Відомий макаренкознавець Ткаченко Андрій Володимирович, д. п. н., доцент, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка зауважив, що А. С. Макаренко розглядав професійну майстерність педагога набагато глибше, ніж просте володіння сумою технічних навичок або прийомів. Він пов’язував її, передусім, з «організацією» цілісної особистості педагога, з її характером, поведінкою, почуттями, загальною культурою, досвідом, спеціальними знаннями, навичками, логікою тощо.

Тарасевич Ніна Миколаївна, к. п. н., професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка поділилася з присутніми спогадами про діяльність І.А.Зязюна, який започаткував термін «педагогічна майстерність».

Самодрин Анатолій Петрович, д. п. н., професор кафедри соціальної роботи і соціально-гуманітарних дисциплін Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля розглядає єдність вищої, післядипломної освіти та школи як педагогічну майстерню ноосфери.

Про координацію діяльності молодих учителів Полтавщини у межах Регіональної школи новаторства йшлося у виступі Білик Надії Іванівни, к. п. н., доцента, професора кафедри педагогічної майстерності ПОІППО ім. М.В. Остроградського, головного редактора Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога».

Науково-тематичну дискусію в он-лайн форматі завершив знаний грузинський педагог Амонашвілі Паата Шалвович, к. соц. н., Президент Міжнародної асоціації громадських об'єднань «Міжнародний центр гуманної педагогіки», керівник дитячої художньої студії «Басті-Бубу», науковий керівник дитячого навчального закладу «Басті-Бубу», Лицар гуманної педагогіки.

У другій частині форуму відбулися майстер-класи та воркшопи педагогів-новаторів, переможців всеукраїнських педагогічних конкурсів:

– Балагури Тетяни Іванівни, Героя України, вчителя-методиста української мови й літератури Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 ім. М.П.Котляревського – «Від творчого вчителя – до творчого учня»;

– Дудки Людмили Георгіївни, учителя історії Кременчуцького ліцею № 11 ‑ «Мультимедійні технології в системі проблемного навчання»;

– Чемшит Валентини Григорівни, методиста вищої категорії трудового навчання, технологій та креслення відділу методики виховання ПОІППО ім. М.В. Остроградського, Свиридюк Наталії Олександрівни, майстра виготовлення народної ляльки, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреат премії імені В.Г. Короленка, Шарай Ніни Олександрівни, вчителя-методиста Полтавської ЗОШ № 37, Романенко Анжели Михайлівни, народної майстрині, методиста вищої категорії відділу методики виховання ПОІППО ім. М.В. Остроградського, Гриценко Лариси Олександрівни, к. п. н., доцента, завідувача кафедри теорії та методики технологічної освіти ПНПУ імені В.Г. Короленка, Гирі Інни Олександрівни, Масась Ірини Миколаївни, магістрантів факультету технологій і дизайну ПНПУ імені В.Г. Короленка, Пашолки Вікторії Миколаївни, вчителя-методиста трудового навчання та образотворчого мистецтва Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Полтавської міської ради – «Майстер-класи з різних видів технік і технологій»;

– Івлєвої Ірини Олександрівни, голови Полтавського обласного осередку Української Спілки психотерапевтів – «Через прийняття себе до прийняття дитини»;

– Павлової Тетяни Володимирівни, заступника директора з навчально-виховної роботи, вчитель  початкових класів колегіуму № 25 Кременчуцької міської ради – «Тільки час належить нам» (використання основ гуманно-особистісного підходу в освітньому процесі Ш.О. Амонашвілі).

На підсумковому круглому столі учасники прийняли резолюцію, у якій визначили пріоритетні напрями розбудови інституцій післядипломної педагогічної освіти, що сприятимуть розвитку та саморозвитку педагогічної майстерності вчителя.

Завдяки високому рівню проведення заходу делегати Форуму залишали його з найкращими враженнями та побажаннями щодо проведення ІІ Міжнародного форуму педагогічної майстерності у квітні 2016 року.

Програма форумуhttp://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/programa_forum.pdf

Тези учасників форумуhttp://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf

Відеозвернення Паати Шалвовича Амонашвілі до учасників форуму

Телерепортаж студії «Місто»

Фотоколаж

Додаткова інформація

  • Автор (-и): Яна Сухенко

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.