Система Orphus

Відбулася обласна педагогічна конференція «Сучасні виховні технології в загальноосвітніх навчальних закладах області»

Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського 26 листопада 2014 року була проведена обласна педагогічна конференція «Сучасні виховні технології в загальноосвітніх навчальних закладах області».

 

Метою заходу є обговорення актуальних питань впровадження педагогічних технологій у закладах області, обмін досвідом поширення інноваційних виховних технологій щодо формування ціннісних орієнтирів учнівської молоді.

Серед тем, які були розглянуті на конференції:

-  Теоретико-методологічні основи сучасних технологій виховання.

-  Особистісно-зорієновані технології громадянського та національно-патріотичного виховання учнів.

-  Технології превентивного виховання.

-  Технології виховання здорового способу життя.

-  Технології родинного виховання.

З вітальними словами до учасників зібрання звернулися заступник директора Департаменту освіти і і науки Галина Іванівна Гажієнко та ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Віталій Володимирович Зелюк.

У конференції взяли участь вчені, працівники органів виконавчої влади та управління освітою, директори та заступники директорів ЗНЗ з виховної роботи, класні керівники, практичні психологи, представники громадськості, засобів масової інформації з усіх районів та міст області. Були присутні 85 осіб.

В рамках конференції з 13:00 до 14:30 відбулося засідання круглого столу на тему: «Стан та перспективи впровадження сучасних технологій виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Полтавщини».

З метою поширення обласного досвіду впровадження сучасних виховних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах Полтавщини учасниками конференції рекомендовано:

-  забезпечувати системність виховної роботи у шкільному освітньо-виховному просторі, налагоджувати взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, батьків, педагогів, а також членів дитячих і молодіжних громадських об’єднань, працівників закладів культури, представників місцевої громади та ін.;

-  враховуючи сучасні реалії, під час розроблення і впровадження виховних технологій дотримуватися пріоритету національно-патріотичних і соціальних цінностей; сприяти навчально-методичному забезпеченню ЗНЗ з проблем патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, формування у них просоціальної ініціативності, відповідальності, толерантності,альтруїзму, милосердя;

-  відповідно до нових суспільних викликів зосередити увагу вчених і педагогів-практиків на соціально-педагогічній підтримці сімей із дітьми, які переселилися зі східних регіонів України та АР Крим;

-  продовжити наукові пошуки щодо оновлення підходів до формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;

-  виховання соціально значущих якостей та особистісно-сімейних цінностей дітей з урахуванням умов нової соціокультурної ситуації, місця їхнього проживання, особливостей гендерної соціалізації;

-  активніше впроваджувати у практику виховної роботи проектну технологію залучення дітей та молоді до соціально-ціннісної діяльності, сприяти розвитку в області педагогічної анімації;

-  спрямовувати потужний виховний потенціал мистецтва на виховання цілісної особистості – її національної свідомості, патріотизму, громадянської позиції, забезпечення емоційно-духовної складової розвитку особистості, формування її цінностей;

-  ширше впроваджувати у педагогічну практику сучасні технології виховання, активізувати співпрацю ЗНЗ з інститутами післядипломної педагогічної освіти, територіальними управліннями МВС, громадськими організаціями з метою вдосконалення технологій виховної роботи;

-  при організації роботи з батьківською громадськістю залучати працівників компетентних органів для ознайомлення та роз’яснення батькам їх прав та обов’язків;

-  забезпечити широкий доступ до інформації про впровадження шкільної програми виховання, виконання проектів, проведення методичних заходів для батьків і педагогів шляхом розміщення відповідних повідомлень та матеріалів на сайтах ЗНЗ.

За результатами роботи обласної педагогічної конференції «Сучасні виховні технології в загальноосвітніх навчальних закладах області» на сайті Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського розміщені збірки матеріалів виступів і кращих методичних розробок національно-патріотичного спрямування.

 

Додаткова інформація

  • Автор (-и): А.М.Романенко, З.Резніченко

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.