Система Orphus

Відбулося засідання авторської творчої майстерні учителів математики «Формування предметної компетентності: методи, прийоми»

Відповідно до плану роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 7 червня 2013 року у Кременчуцькому ліцеї №4 Кременчуцької міської ради працювала авторська творча майстерня учителя математики Ховрак Світлани Миколаївни з теми «Формування предметної компетентності: методи, прийоми». У роботі майстерні взяли участь учителі математики загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області.

 

html m33450b5c

Гарус Інеса Борисівна, методист відділу природничо-математичних дисциплін ПОІППО ім. М.В. Остроградського, зазначила, що метою цього засідання є розкритття змісту поняття математичних компетентностей учителя математики та встановлення взаємозв'язку між предметною математичною та педагогічною компетентністями.

html 123eb2ba

Сучасний учитель повинен уміти сам і навчити учнів творчо опановувати знаннями, застосовувати їх у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, критично осмислювати здобуту інформацію, володіти вміннями й навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.

Автор творчої майстерні Ховрак Світлана Миколаївна ознайомила присутніх із матеріалами міжнародної конференції «Інтернаціоналізм як невід'ємний складник шкільної освіти в XXI столітті. Григорівської Міжнародної Школи – школа майбутнього вже сьогодні» яка відбулася 17-18 квітня 2013 року у м.Донецьку.

html 4698bc4a

Мета вказаної конференції–надати інформацію про тенденції та розвиток міжнародної освіти, яка допоможе українським педагогам в професійній діяльності. До складу учасників конференції увійшли представники Міністерства освіти і науки України експерти з Великобританії, Іспанії, Канади, Словенії, Фінляндії та Швейцарії, керівники шкіл і провідні вчителі України. Під час роботи конференції міжнародні експерти провели  практичні сесії та майстер-класи для педагогів України.

Світлана Миколаївна звернула увагу присутніх на ознаки математичної компетентності учня:

 • цілісне сприйняття світу;

 • розпізнання проблем, які розвязуються із застосуванням математичних методів;

 • здатність розвязувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом;

 • уміння користуватися математичною термінологією;

 • уміння орієнтуватися на площині та в просторі;

 • здатність застосовувати обчислювальні навички при розвязуванні практичних задач. 

html m52059484

Учитель має оволодіти всіма складовими професійної компетентності, зокрема когнітивно-технологічною, методичною, комунікативно-ситуативною, ауто-психологічною, кооперативною, валеологічною, загальнокультурною, а також способами мотивації діяльності, навичками формування необхідних компетенцій для здійснення професійного самовдосконалення.

Світлана Миколаївна акцентувала увагу на основних умовах підвищення компетентності вчителів:

 • позитивний духовно-моральний імідж школи: сприятливі, інноваційно-творчі умови роботи; акцент на інноваційному, творчо-пошуковому компоненті методичної діяльності; особистісно орієнтована методична підтримка діяльності вчителя з боку адміністрації;

 • довіра, можливість виявляти ініціативу, творчість;

 • налагоджена система методичної підтримки вчителя;

 • любов до професії, дітей;

 • потреба в самовдосконаленні, зокрема самореалізації, самоствердженні та самовияві; можливість отримати визнання в колективі.

html m6180b9e2

Учасники авторської творчої майстерні відзначили, що сьогодні в час інформатизації, вирішальну роль у творчому і професійному становленні вчителя відіграє самоосвіта. «Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня освіта – це самоосвіта» – зазначав Д.Писарєв.

Шляхом організації на високому рівні самоосвітньої діяльності удосконалюється професійна майстерність учителя, як наслідок, формується авторитет педагога серед учнів, батьків, колег.

html 55c1302b

Учасники авторської творчої майстерні зазначили, що під поняттям «математична компетентність» розуміють спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень.

Підготувала І.Б.Гарус

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.