Редакційна колегія журналу “Постметодика”

 image1

1. Аляєв Геннадій Євгенович,

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка (за згодою).

2. Білоусько Олександр Андрійович,

директор науково-редакційного підрозділу – Центру по дослідженню історії Полтавщини Полтавської обласної ради, відповідальний секретар Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (НСКУ), заслужений учитель України, головний редактор Полтавської енциклопедії «Полтавіка» (за згодою).

 image2

 image3

3. Бойко Алла Микитівна,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (за згодою).

4. Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (за згодою).

 

image4

 image5

5. Будзан Богдан Павлович, дійсний член Української академії наук, кандидат технічних наук, професор, член Асоціації розвитку менеджменту в країнах Центральної та Східної Європи (CEEMAN), директор Консультативного центру з менеджменту (м. Київ), заслужений працівник освіти України (за згодою).

6. Буйдіна Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського.

 image6

 image7

7. Год Борис Васильович,

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (за згодою).

8. Громовий Віктор Володимирович,

голова Координаційної ради Асоціації лідерів освіти України, заслужений учитель України (за згодою).

 image8

 image9

9. Друганова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (за згодою).

10. Зелюк Віталій Володимирович,

кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

 image10

 image11

11. Ільченко Віра Романівна, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (за сумісництвом), заслужений діяч науки і техніки України.

12. Клепко Сергій Федорович, доктор філософських наук, доцент, проректор з наукової роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – головний редактор журналу “Постметодика”.

 image12

 

image13 

13. Королюк Світлана Вікторівна,

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

14. Корягіна Наталія Віталіївна,

кандидат педагогічних наук, перший проректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

 image14

 image15

15. Култаєва Марія Дмитрівна, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (за згодою).

16. Литвинюк Людмила Вікторівна,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – заступник головного редактора журналу “Постметодика”.

 image16

 image17

17. Мамалуй Олександр Олександрович,

доктор філософських наук, професор, заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, заслужений діяч науки і техніки України (за згодою).

18. Моргун Володимир Федорович, кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (за згодою).

 image18

 image19

19. Нічуговська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики і фізики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки іторгівлі» (за згодою).

20. Прокопенко Іван Федорович, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (за згодою).

 image20

 image21

21. Радіонова Наталія Василівна,

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди – перший заступник головного редактора журналу “Постметодика” (за згодою).

22. Резніченко Зоя Володимирівна,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогічної майстерності  Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – заступник головного редактора журналу “Постметодика”.

 image22

 image23

23. Садоха Олена Володимирівна,

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (за згодою).

24. Степаненко Ірина Володимирівна,

доктор філософських наук, професор, завідувач відділу інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (за згодою).

 image24

 image25

25. Стоцька Олена Вікторівна,  методист редакційно-видавничого відділу Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського Остроградського.

26. Тарасевич (Кривонос) Ніна Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (за згодою).

 image26

 image27

27. Ткачова Наталія Олександрівна,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (за згодою).

28. Триняк Майя Вікторівна,

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (за згодою).

 image28

 image29

29. Устименко Тетяна Анатоліївна,

кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри менджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

30. Хілліг Гьотц (Hillig Götz), доктор габілітований, приват-доцент історії педагогіки Марбурзького університету, керівник лабораторії «Макаренко-реферат» (Німеччина), іноземний член Національної академії педагогічних наук України і Російської академії освіти, віце-президент Міжнародної макаренківської асоціації (за згодою).

 image30

 image31

31. Щербань Микола Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.

 

 

 

ПОІППО      Головна      Цілі      Архів      Редакційна колегія      Редакційна рада      Редакція      Авторам


 Зв'язатися з веб-майстром. Останнє оновлення 21.01.2019 року. Send comments to webmaster Last update: 21.01.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.