Система Orphus

Cписок нових надходжень літератури до бібліотеки за I квартал 2008 р.

Список нових надходжень літератури до бібліотеки ПОІППО
рік квартал
2009
2008
2008
2008
2008

I. Педагогіка. Психологія

1. Бевзенко С. Вступ до мовознавства : Короткий нарис : Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2006. – 143 С. : іл.

2. Борисова З. Основи релігієзнавства : Навчально – методичний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.

3. Донченко Е. Фрактальная психология (Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни ) – К.: Знання, 2005. – 323 с.

4. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, 2008 р.: Інформаційні матеріали / Український центр оцінювання якості освіти : Уклад.: І.Л. Лікарчук ( науков. редактор) та ін. – К., 2007. – 288 с.

5. Коробко С. , Коробко О. Робота психолога з молодшими школярами : Методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

6. Омеляненко В., Кузьмінський А., Вовк Л. Педагогіка: завдання і ситуації : Практикум. – 2-ге видання, виправлене. – К.: Знання – Прес, 2006. – 423 с.

7. Петренко Л. Педагогічна експертиза : технологія експертного оцінювання результатів навчальних досягнень учнів. – Х.: Видавнича група «Основа», 2007. – 176 с.

8. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П. Сидоренко. – К.: Знання, 2007. – 468 с.

9. Руденко Ю. Українська козацька педагогіка : витоки, духовні цінності, сучасність / Ю. Руденко, О. Губко. – К.: МАУП, 2007. – 384 с.

10. Ткачова Н. Формування особистості учня у навчально – виховному процесі. – Х.: Видавнича група «Основа», 2007. – 208 с.

11. Чепіга М., Чепіга С. Стимуляція здоров`я та інтелекту. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2006. – 347 с.

12. Шевнюк О. Культурологія : Навчальний посібник. – 3-тє видання, стереотипне. – К.: Знання – Прес, 2007. – 353 с.

13. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково – дослідницької діяльності : Підручник. – 5-те видання, стереотипне. – К.: Знання, 2006. – 307 с.

14. Щербань П. Навчально – педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с.

II. Економічні дисципліни

1. Базилевич В. Інтелектуальна власність : Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

2. Грішнова О. Людський капітал : формування в системі освіти і професійної підготовки. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 254 с.

3. Злупко С. Економічна історія України : Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 367 с.

4. Злупко С. Перехідна економіка : сучасна Україна : Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 324 с.

5. Ільїн В. Фінансова цивілізація. – К.: Книга, 2007. – 528 с.

6. Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. Економічна історія України і світу : Підручник / За ред. Б.Д. Плановика. – 8-ме видання, перероб. і доп. – К.: Вікар,2006. – 495 с.

III. Методика викладання предметів

1. Басюк Н. Виховання почуття відповідальності в молодших школярів. Сходинки до відповідальності : Навчально – методичний посібник / За ред. проф. Лемківського М.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.

2. Євсеєв Р. Усі цікаві досліди. Хімія. 10-11 класи. – Х.: Торсінг плюс, 2006. – 320 с.

3.Лапшина І., Литовченко В. Дошколярик. Розвиток мовленнєвих навичок у дітей старшого дошкільного віку. – К.: Видавничий дім «Калита», 2006. – 178 с.

4. Лущик І. Фізичне виховання дошкільників. Фізкультурна й оздоровча робота. – Х.: Видавництво «Ранок», 2007. – 224 с.

5. Нагаєв В. Методика викладання у вищій школі : Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

6. Шуляр В., Огренич Н. Учень – читач і вчитель - фасилітатор в умовах 12-річної школи : Науково – методичний посібник. – Миколаїв. Видавець : Ганна Гінку, 2006. – 208 с.

7. Шуляр В. Урок літератури в умовах 12-річної школи : 5-9 класи : Практико – орієнтована монографія. – Миколаїв : Видавництво «Іліон», 2006. – 284 с.

IV. Художня література

1. Андрухович Ю. Дванадцять обручів. Роман. – К.: «Критика», 2006. – 275 с.

2. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. – 3-тє видання. – К.: Факт, 2006. – 148 с.

3. Забужко О. Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика. – 3-тє видання, доповнене. – К.: Факт, 2006. – 352 с.

4. Забужко О. Сестро, сестро : Повісті та оповідання. – Видання друге. – К.: Факт, 2005. – 240 с.

5. Кошеля Д. Осінь Великих Небес, або Прирічанські характери. Романи з народного життя. Післяслово Д. Федаки. – Ужгород : Карпати, 2006. – 400 с.

6. Покальчук Ю. Озерний Вітер. Повісті та оповідання. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2002. – 232 с.

7. Покальчук Ю. Ритм. – Івано-Франківськ : Лілея – НВ,2004. – 58 с.

8. Руданський С. Усі твори в одному томі / Передмова Г. Латника. – К.: Ірпінь :ВТФ «Перун», 2007. – 520 с.

9. Руденко М. У череві дракона : Романи / Передмова І.М. Власенка. – К.: КП «Редакція журналу «Дніпро», 2007. – 582 с.

10. Яворницький Д. За чужий гріх : Роман, повість, малюнки з життя / Передмова Н.Є. Василенко. – Дніпропетровськ : Січ, 2006. – 600 с.

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Куренкова
Останнє оновлення 10.10.2008

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.