Система Orphus

Методичні рекомендації щодо вивчення дистанційного курсу

Вивчення дистанційного курсу  має здійснюватися за такими основними етапами:

І – (очний) – консультативний. Передбачає присутність слухача в інституті післядипломної педагогічної освіти. На цьому етапі проводиться така робота:

1) проведення викладачами кафедри консультування слухачів курсів щодо вивчення пропонованого курсу;

2) вибір слухачами тем  творчих робіт;

3) одержання слухачами навчально-методичного комплексу для вивчення дисципліни.

ІІ – (заочний) – пошуково-діяльнісний. Передбачає як самостійну роботу слухачів вдома та на базі опорно-консультативних пунктів, так і співпрацю з викладачами через технічні засоби зв’язку. Робота слухачів спрямовується у таких напрямах:

1)  опрацювання слухачами науково-методичних матеріалів;

2)  самостійне вивчення основних тем курсу;

3)  робота з науково-методичною, довідниковою літературою;

4)  опрацювання матеріалів та написання тексту випускної роботи;

5)  активне спілкування слухачів із викладачами через технічні засоби зв’язку;

6)  підготовка відповідей на запитання слухачів науковими керівниками;

7)  надсилання випускних творчих робіт для перевірки науковими керівниками.

ІІІ – (очний) – заключний. Забезпечується присутністю слухачів в інституті післядипломної педагогічної освіти і потребує тісної співпраці між слухачами та викладачами. Під час цього етапу є необхідним:

1)   перевірка науковими керівниками випускних творчих робіт слухачів;

2)  проведення вихідного тестування серед слухачів курсів з метою виявлення рівня засвоєння даного курсу;

3)  захист випускних робіт слухачами курсів;

4)  визначення шляхів подальшої роботи слухачів над визначеною проблемою;

5)  за результатами роботи вручення слухачам посвідчень про проходження курсів підвищення кваліфікації.

 

Проходження курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання буде ефективним за таких умов, як:

організація активної взаємодії між учасниками навчального процесу;

встановлення партнерських стосунків між викладачем та слухачами;

застосування різноманітних активних форм та методів діяльності слухачів;

забезпечення слухачів курсів необхідними навчально-методичними комплексами для вивчення курсу;

створення необхідних умов для самоосвіти тих, хто навчається;

стимулювання творчої активності слухачів;

врахування індивідуальних особливостей кожного слухача курсів;

створення ситуації успіху для кожного педагога;

широке використання у навчальному процесі мережі Інтернет, засобів, теле-, відео зв’язку;

активне використання комп’ютерних технологій;

вільний доступ слухачів до бази даних, бібліотечних каталогів та інших інформаційних ресурсів;

подання змісту курсу через друковані видання, комп’ютерні диски або відеозаписи, якими слухачі можуть скористатися у зручний для себе час;

здійснення контролю та корекції навчальної діяльності;

формування в ході діяльності дослідницької, пізнавальної культури слухачів;

створення опорно-консультативних пунктів при територіальних методичних кабінетах для забезпечення методичного супроводу та електронного зв’язку між викладачами та слухачем тощо.

Відповідальна за зміст сторінки Д.В.Пасічниченко
Останнє оновлення 15.04.2013

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.